Výukové programy

Z DŮVODU UZAVŘENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR ZOO (DLE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ) LZE REALIZOVAT POUZE KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S PRŮVODCEM, NIKOLI VÝUKOVÉ PROGRAMY.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Výukové programy zažívají neuvěřitelný rozmach a těší se nebývalé oblibě. Jejich cílem je přiblížit dětem/žákům zajímavou formou principy rovnováhy a souvislosti mezi přírodou a člověkem. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si, či pečovat…

Programy nabízejí teoretické i praktické a především interaktivní poznávání přírody. Sledováním projevů živých organismů se zvyšuje poznání a pochopení biologické a ekologické podstaty dějů v souvislostech.

● Vámi společný vybraný program v Mendelově ekologickém centru (60 min.) zahrnuje: výklad a zajímavosti v učebně (nejen slovo, ale vizuální, či zvukový doprovod) → tématicky laděná interaktivita (ekohra nebo pracovní činnost) → využití kontaktních zvířat, od drobných živočichů (bezobratlých), přes plazy až po malé savce.


Pro koho jsou výukové programy určeny?

primárně pro školy a školky, ale využít je mohou i jiné obdobné skupiny (tábory, školy v přírodě apod.). Výukové programy jsou pro tři věkové kategorie - mateřské školky a 1. a 2. stupeň základních škol.
Výuka probíhá ve skupinách do maximálního počtu 25 dětí. Skupiny nad 25 dětí je třeba rozdělit do menších, programy pak probíhají za sebou, nikoli souběžně


Jak dlouho výukový program trvá?

- program trvá cca 60 min


Jaké programy jsou k dispozici?

k dispozici je celkem 12 programů - po čtyřech pro každou věkovou kategorii. V dolní části stránky si můžete překliknout na bližší informace o programech té které věkové kategorie.
Pro MŠ je to: Kabátek (peří, srst, šupiny...), Rozhlédni se kolem sebe (zvířata ze zahrady, parku), Hladový jako vlk (rozmanitost potravy, její obstarávání), Za zvířátky do Afriky (Afrika, Madagaskar...) - tato témata lze přizpůsobit i pro nižší ročníky ZŠ.
Pro 1. stupeň ZŠ: Naše masky (maskování, mimikry, výstražné signály...), Jsem NEJ (rekordy ze světa zvířat), Ptačí putování (migrace, tahy, hnízdění), Vidím, slyším, cítím - vnímám (zvířecí smysly)
Pro 2. stupeň ZŠ: Na to mám (inteligence zvířat, učení, trénink), Pohled do zrcadla (ekologie, vliv člověka), Mnoho tváří Asie (rozmanitost asijského kontinentu a fauny), Australské putování (Austrálie, vačnatci, zavlečené druhy).

V dolní části stránky si můžete kliknout na tu kterou věkovou kategorii a přečíst podrobnější informace o jednotlivých programech.


Kdy je možné výukový program objednat?

kdykoli během celého roku, a to včetně zimy, jelikož výuka probíhá ve vytápěných prostorách. Nechcete-li nutně program jako součást školního výletu, plánujte jej raději v jiné měsíce - před koncem školního roku budete složitě hledat volný termín.


Kolik výukový program stojí?

Program: 25 Kč/dítě
Samozřejmě plus běžné vstupné. Pedagogický doprovod (nikoliv maminky) má program za symbolickou korunu.


Musí se výukový program předem objednat?

ano, nejlépe tak týden předen, výjimečně i méně, před koncem školního roku však naopak mnohem dříve, jelikož je málo volných termínů. Ten si můžete zkontrolovat na stránce volných termínů.


Jak výukový program objednat? 

Vyplněním níže uvedeného formuláře Poptávka/Rezervace výukové programy, či e-mailem na . V obou případech je objednávka platná až po e-mailovém potvrzení lektorem (není odesíláno automaticky). Telefonické rezervace již neprovádíme, neb jsme často v terénu. Na kontaktu 702 186 910 Vám však podáme potřebné informace, neváhejte se na nás obrátit.

Možné je domluvit i oběd, svačinu, nebo třeba jen čaj apod. - v případě zájmu volejte 721 628 125.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Prosíme přijíždějte na přednášky včas, nejlépe s předstihem - přijedete-li později, zbytečně si zkrátíte program o vaše zpoždění, což není vzhledem k danému harmonogramu jednoduché.

Pokud plánujete např. svačinu před, či po programu, uvádějte ze stejného důvodu, jen čas výukového programu - na svačinu si plánujte extra čas. Přednáška nemůže začínat půlhodinovou svačinou - blokuje to následný program jak škol, či školek, tak zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.


Výukové programy pro MŠ

Programy jsou navrženy tak, aby přiměřeně hravou formou předaly povědomí o okolním světě. O světě a vzájemném soužití. Je brán velký zřetel na respektování potřeb druhých a prožitek dítěte. Naše…

zobrazit

Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám. Všechny programy jsou z části teoretické (v…

zobrazit

Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ

Tématické celky podporují hlubší porozumění a hledání odpovědí. Praktické poznávání přírody umocňuje kladný dopad na hodnotový systém dětí. Všechny programy jsou z části teoretické (v učebně…

zobrazit
ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby