Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám.

Všechny programy jsou z části teoretické (v učebně ekocentra) a z části praktické (v prostorách terárií ekocentra nebo přímo v učebně). Teoretická část je formou přednášky doprovázené obrazovou prezentací a zvukovými efekty a také nějakou interaktivní činností, soutěží nebo pod. V praktické části mají děti možnost kontaktu s drobnými zvířaty od bezobratlých, přes hlodavce až po hady, ještěrky nebo želvy (druhy nejsou pevně stanovené, uvedený výčet viz níže u jednotlivých programů je orientačí).

Pro první a druhé ročníky ZŠ je možné přizpůsobit i výukové programy určené MŠ, viz www.zoochleby.cz/vyukove-programy-pro-ms-6151/.

S kterými zvířátky je možný kontakt?

Není to vždy stejné, ale obvykle jsou to králíci a morčata, různé druhy pískomilů a myší, krajta, agamy, chameleoni, bazilišci, želvy, různé druhy švábů, zlatohlávci, strašilky, mnohonožky atd. 

Cena všech programů je shodná, stejně tak doba trvání i způsob objednání - podrobné informace najdete na souhrnné stránce Výukových programů


1) Naše masky

Klíčová slova: maskování, mimikry, tvář, kamufláž, predátor a kořist, varovné signály

Naším cílem je rozvíjení pocitu provázanosti s rozmanitou přírodou. Víte, proč je ara pestře zbarvená a gepard je barvy zemité? Co je to vosí móda? Potkali jste někdy chodící tyčku nebo list? Pestrá a nekonečná paleta velmi podněcuje dětskou představivost, fantazii a poznání. Naším cílem je podněcovat nenásilnou a přijatelnou formou pochopení významu a důležitosti barev v přírodě. Převleky v živočišné říši, které jsou nutné k přežití, přiblížíme především přímým kontaktem a pozorováním v teráriích Envirocentra. Umocníme tím zamyšlení se nad zajímavostmi, vynalézavostí a pestrými schopnostmi živočichů.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Kontaktní druhy: had, strašilka

Doprovodná činnost: ukázka přírodnin, mikroskop


2) Jsem NEJ

Klíčová slova: třídy obratlovců, rekordy ze světa zvířat, nejrychlejší / nejpomalejší, největší / nejmenší, nejtěžší / nejlehčí, nejdelší / nejkratší věk, největší rozpětí křídel, největší vejce, nejvíce mláďat, nejdelší březost

Děti se seznámí (nebo si zopakují) třídy obratlovců, kdo kam patří a proč. Poté si představíme nejvýznamnější rekordmany a děti si zasoutěží.

Kontaktní druhy: králík, had, želva, agama

Doprovodná činnost: přírodniny, soutěž


3) Ptačí sousedé

Klíčová slova: naše druhy ptáků, vliv činností člověka, pomoc volně žijícím druhům, hnízdění

Naším cílem je seznámení se s našimi druhy ptáků - kdo poletuje v zahradě či parku? Kdo s podzimem odlétá a kdo u nás zůstává celý rok? Jak můžeme našim ptačím sousedům pomoci? 

Doprovodná činnost:  ukázka přírodnin, makety ptáků


4) Vidím, slyším, cítím - vnímám

Klíčová slova: smysly zvířat, zrak, sluch, čich, hmat, echolokace, neznámé smysly

V tomto programu se zaměříme na smysly zvířat a zjistíme, kdo je opravdovým expertem! Vyzkoušíme si i vlastní smysly a schopnosti. 

Kontaktní druhy: had, králík, chameleon

Doprovodná činnost: zkouška smyslů


!!!Podrobné informace o ceně, délce programů, objednání atd. najdete na souhrnné stránce Výukových programů!!!

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby