Volné termíny

Děkujeme za Váš zájem o návštěvu naší zoo.

V níže uvedené tabulce naleznete přehled volných termínů (do tabulky nemůžete zapisovat, slouží pouze pro Vaši informaci o volné kapacitě našich lektorů).  

X = obsazený termín.

Volné políčko = volný termín.

VP = výukový program (v jeden čas = 1 skupina á 25 osob)

KP = komentovaná prohlídka s průvodcem (lze souběžně dvě skupiny v nové a dvě skupiny ve staré)

Komentované prohlídky lze uspořádat po celý rok, výukové programy kdykoli během školního roku. 

Potřebujete cokoli ohledně školního výletu konzultovat? Kontaktujte nás na 702 186 910.

červen 2024

Den Datum TYP 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
pondělí 3.6 KP nová x x x x                  
KP nová x x x x                  
KP stará                          
KP stará                          
VP x x x x x                
úterý 4.6 KP nová x x   x x                
KP nová x x x x                  
KP nová   x x                    
KP stará x x   x x                
KP stará x x x x                  
VP Kabátek x x x x                  
VP x x x x x                
středa 5.6 KP nová x x x x x x              
KP nová x x x x                  
KP stará x x x x                  
KP stará     x x                  
VP venku x x x x x x              
VP x x x x x x              
čtvrtek 6.6 KP nová   x x x x                
KP nová   x x                    
KP stará x x x x                  
KP stará   x x                    
VP   x x x x                
VP_Kabátek x x                      
pátek 7.6 KP                          
KP                          
VP x x x x x x x x x x x x x
Den Datum TYP 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
pondělí 10.6 KP nová x x   x x                
KP stará                          
VP                          
úterý 11.6 KP nová 8.30-9.30 x x x x                
KP nová x x x x x                
KP stará x x   x x                
KP stará   x x x x                
VP     x x x x              
VP Statek x x x x                  
středa 12.6 KP nová x x x x                  
KP nová x x x x                  
KP stará                          
KP stará                          
VP x x x x x x              
čtvrtek 13.6 KP nová x x x x x x         x x  
KP nová     x x x x         x x  
KP stará x x x x                  
KP stará x x                      
VP učebna     x x x x              
VP     x x                  
pátek 14.6 KP nová x x   x x                
KP nová                          
KP stará                          
KP stará                          
VP x x   x x                
Den Datum TYP 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
pondělí 17.6 KP nová x x                      
KP nová x x                      
KP stará                          
KP stará                          
VP     x x x x              
VP Statek   x x x x                
úterý 18.6 KP nová   x x                    
KP nová                          
KP stará                          
KP stará                          
VP x x x x x x              
středa 19.6 KP nová   x x x x                
KP nová   x x x x                
KP stará   x x                    
KP stará                          
VP   x x                    
VP Statek x x x x                  
čtvrtek 20.6 KP nová             x x          
KP nová                          
KP stará     x x                  
KP stará   x x                    
KP stará   x x                    
KP stará   x x                    
VP Kabátek     x x                  
VP x x x x x x              
pátek 21.6 KP                          
KP                          
VP                          
VP Statek x x x x                  
Den Datum TYP 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
pondělí 24.6 KP x x                      
KP                          
VP x x x x                  
úterý 25.6 KP nová                          
KP nová                          
KP stará x x                      
KP stará x x                      
VP x x x x                  
středa 26.6 KP                          
KP                          
VP x x x x                  
čtvrtek 27.6 KP nová   x x               x x  
KP nová   x x               x x  
KP stará                          
KP stará                          
VP                          
pátek 28.6 KP                          
KP                          
VP                          

červenec-srpen 2024

komentované prohlídky kdykoli

září - prosinec 2024

komentované prohlídky kdykoli, výukové programy dle domluvy

 

 

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby