O zoo - historie

ZOO Chleby byla založena 5. června 1997. Vznikla na základech předchozí sbírky zvířat manželů Fraňkových. Jak se kolekce rozšiřovala o atraktivní exotické druhy (amazoňan rudoocasý, ara hyacintový, dvojzoborožec indický, tukan pestrý apod.), přitahovala stále větší zájem veřejnosti. Lidé se často chodili kochat vzácnými bažanty, jeřáby, papoušky, tukany... Malý prostor zahrady rodinného domu přestal vyhovovat, bylo nutné hledat nové místo již s cílem vytvořit plnohodnotnou zoo.

fotka z období budování zoo (~1995)fotka z období budování zoo (~1995)

V roce 1997 byla vybrána dlouho neobydlená a nepoužívaná, velmi poničená fara v malé obci Chleby (u Nymburka). Usilovnou prací Fraňkových i za pomoci přátel byla postupně zoo zprovozněna. K vidění byli bažanti (mj. bažant ohnivý, argus okatý, satyři...), dravců, zoborožci nosorožčí atd. Již od samého počátku také mnoho rostlin.

Do zoo si velmi rychle našli cestu první návštěvníci, kterých stále přibývalo. V roce 2004 se ZOO Chleby stala řádným členem EARAZA (Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií) a také získala licenci MŽP ČR, čímž se stala první oficiální porevoluční nestátní zoologickou zahradou. Již v prvních letech své existence dosáhla i významných chovatelských úspěchů, jako např. opakovaný odchov zoborožce nosoržčího, český prvoodchov satyra Temminckova, odchov koroptve pouštní nebo tetřívka kavkazského (světový prvoodchov).

I v dalších letech se zoo díky vlastnímu úsilí i s přispěním četných dobrovolníků dynamicky rozvíjela. Obměněna byla druhová skladba zvířat, postupně vznikla dětská kontaktní zoo, pavilon „Angkor Wat“ (pro gibony), obří sladkovodní akvárium „Labe“, pavilon gepardů „Livingstone House“, kolekce betonových soch recentně (soudobě) vyhubených zvířat, ubikace surikat, lemurů kata atd. Výrazně se zlepšila i infrastruktura a návštěvnický servis.

letecký pohled na začínající zoo (~2000)letecký pohled na začínající zoo (~2000)Zoo patřila s plochou pouhých 0,6 ha k nejmenším v republice.  I to se však změnilo. V roce 2008 byl zakoupen pozemek bývalého pole o ploše 3,7 ha, který leží jen kousek vedle stávajícího areálu (přes cestu). Několik let trvala administrativní příprava, než bylo možné na novém území začít budovat a rozšiřovat zoo. První bylo zhotoveno parkoviště, poté vysázeny tisíce stromů a keřů, zhotoveny inženýrské sítě a koncem roku 2012 se objevila i první expozice – výběh velbloudů. V následujícím roce začala, díky grantu Ministerstva zemědělství, stavba moderního environmentálního centra ve stylu selského stavení a také velkého dětského hřiště. V rámci toho byl ke konci roku spuštěn i nový nebývale obsáhlý web, jehož součástí jsou mimo jiné například i zajímavé výchovně vzdělávací články, okénko básníka (dětské básně Jiřího Tepera o zvířatech) nebo unikátní zoo-kvíz, který z celkových více než 1200 předpřipravených otázek náhodně generuje 100 v deseti obtížnostních stupních.

Nová část zoo byla slavnostně otevřena v dubnu 2014. V té době jen s výběhem velbloudů, domácími zvířaty, dětským hřištěm, občerstvením, pokladnou a prodejnou suvenýrů. Současně byla spuštěna i elektronická pokladna a turnikety ve staré části zoo a celkový elektronický systém vstupenek, který umožňuje vstup do obou částí na jednu vstupenku.

vchod do nové zoo a Mendelovo ekocentrumvchod do nové zoo a Mendelovo ekocentrumJeden z událostmi nejnabitějších roků byl rok 2016. V obchodě se suvenýry bylo zřízeno několik akvárií - velké mořské uprostřed místnosti, malé podlouhlé sladkovodní, unikátní dlouhé akvárium rejnoků pod prodejním pultem a také paludárium pro tropické žáby. Uprostřed prázdnin, počátkem srpna, bylo slavnostně otevřeno Mendelovo ekocentrum provedené v retro stylu. Místnost s terárii, insektárii a vitrínami plnými drobných hlodavců a pěvců, mangust, hadů, ještěrek a také spousty bezobratlých - od strašilek a kudlanek, přes šváby a brouky až po pavouky a štíry. Vše zařízeno pro snadnou obsluhu dětmi a doplněno zvířecí kuchyní, zázemím ošetřovatele i dětí a dvěma sály - velkým vybaveným moderními technologiemi a malým ve stylu prvorepublikové třídy.

Zcela nejvýznamnější událost mezinárodního významu přišla vzápětí - 26. srpna 2016 po několika letech příprav a dohod do Zoo Chleby dorazilo trio (1 samec a 2 samice) nejkrásnějších primátů planety - langurů duk. Tato zvířata jsou vzácnější než např. pandy velké a v zoologických chovech se objevují jen velmi zřídka, v současné době (2016) je celosvětově, mimo zemí v oblasti svého výskytu) chováno pouhých 5 jedinců - kromě 3 ks v naší zoo, ještě po jednom v Zoo Köln a Zoo Philadelphia. O tom, že jde o mimořádný úspěch, svědčí i fakt, že prestižní magazín National Geographic otiskl reportáž o chlebských langurech, ještě než skončila jejich karanténa. 

interiér pavilonu langurůinteriér pavilonu langurůSamozřejmě, že také na tak vzácná zvířata čekal zbrusu nový pavilon. V jeho interiéru je umělecky (malířsky) ztvárněn výjev vietnamského pralesa (languří domoviny). Zastřešené části pro návštěvníky jsou naopak tematicky laděny do Thajska, jako dík thajským kolegům z Dusit Zoo. Vše od stavby, přes krmení až po chov, bylo a neustále je schvalováno a konzultováno s thajskými odborníky. Ti dokonce z langura udělali ambasadora česko-thajského přátelství. Pavilon langurů byl pojmenován jako Pavilon doc. Jebavého - na počest zesnulého zoologa, etologa, primatologa a dlouholetého člena správní rady Zoo Chleby, doc. ing. Lukáše Jebavého, CSc.

Další významná změna roku 2016 se týká opět areálu - zoo získala nový (třetí) pozemek. Ten se nachází jen pár metrů od obou předešlých, má výměru 0,35 ha a jde o bývalý areál JZD, kde bylo technické zázemí (správní budova, garáže, různé dílny, obrovská hala, kotelna, manipulační dvůr atd.). I zoo předpokládá, že bude nový pozemek využíván především jako technické zázemí a také záložní parkoviště. V budoucnu však nejsou vyloučeny ani případné expozice.

Zoo Chleby se neustále vyvíjí a mění, stále však zůstává návštěvnicky přívětivou. Vládne zde přátelská až rodinná atmosféra. K vidění je více než 420 zvířat ve zhruba 120 druzích. Zastoupeny jsou všehny skupiny od nejpočetnějších savců a ptáků, přes plazy a obojživelníky až po ryby a bezobratlé - ze všech kontinentů (kromě Antarktidy) a také množství rostlin (např. mnoho druhů bambusů).

ZOO v letech:

5. června 1997 založení ZOO Chleby
2004 vstup zoo do EARAZA (Euroasijská regionální asociace zoologických zahrad a akvárií)
2004 získání licence MŽP ČR (jako první porevoluční nestátní zoo v ČR)
2006 rekonstrukce špejcharu na novou pokladnu zoo a prodejnu suvenýrů; otevření dětské kontaktní zoo a stánku s občerstvením, oprava a výzdoba brány zoo
srpen 2007 nový web zoo
9. června 2007 otevření unikátního pavilonu gibonů „Angkor Wat“, který je proveden ve stylu této světoznámé kambodžské památky
10. - 11. května 2008 pořádání Mistrovství světa studentů v asijské stolní hře go
2008 získání nového areálu o rozloze 3,7 ha
červen 2008 otevření obřího sladkovodního akvária „Labe“, které patří s objemem okolo 45 m3 k největším v republice a prezentuje více než 20 druhů labských ryb
27. dubna 2009 odchov gibona žlutolícího
21. června 2009 spuštění Facebookové stránky ZOO Chleby
2009 rekonstrukce správní budovy (střecha, fasáda)
2010 zhotovení expozice včel
25. září 2010 otevření pavilonu gepardů „Livingstone House“, ve stylu domu, v němž byl proslulý cestovatel nalezen mrtev
2010 - 2012 zhotovení kolekce železobetonových soch recentně (soudobě) vyhubených zvířat a také několika domorodých lidí – celkem 29 kusů (15 druhů). Je to jediná obdobná kolekce v republice a v takovém rozsahu také jediná v Evropě a dost možná i na světě
červenec 2011 zřízení fotokoutku „Maskarény“ se 3 sochami vyhubených zvířat (dodo, želva Vosmaerova, papoušek běloskvrnný) a sochou ženy z místního etnika Kafrů. Součástí je nový automat na pamětní mince s vyobrazením doda
září 2011 zhotovení výběhu nutrií
2012 zhotovení výběhu velbloudů
únor 2013 nový (dočasný) web zoo
2013 zhotovení výběhu a ubikace lemurů kata
21. června 2013 otevření výběhu a ubikace surikat, součástí jsou i dvě sochy Křováků
2013 začátek stavby environmentálního centra a dětského hřiště
listopad 2013 nový moderní a velmi obsáhlý web zoo, jehož součástí je i poutavý kvíz na bázi počítačové hry
12. dubna 2014 slavnostní otevření Nové ZOO
2014 zprovoznění elektronického systému vstupenek (elektronické pokladny)
2015 počátek stavby pavilonu pro langury
6. srpna 2016 slavnostní otevření Mendelova ekocentra
26. srpna 2016 příchod 1,2 langurů duk - nejkrásnějších primátů světa a aktuálně nejvzácnějších zvířat chovaných v celé ČR
1. října 2016 slavnostní otevření pavilonu langurů, který byl nazván Pavilon doc. Jebavého - na počest zesnulého etologa, zoologa, primatologa a dlouholetého člena správní rady Zoo Chleby, doc. ing. Lukáše Jebavého, CSc.
listopad 2016 zoo získává třetí areál poblíž obou předchozích. Jedná se o areál bývalého JZD o rozloze 0,35 ha, kde bývalo technické zázemí (garáže, správní budova, různé dílny, hala, kotelna, dvůr atd.). S tímto areálem se počítá jako s technickým (neveřejným) zázemím zoo a záložním parkovištěm, ale zcela vyloučeny nejsou ani případné expozice v budoucnosti.
17. května 2017 Zoo Chleby se stává 20. členem UCSZOO (Unie Českých a Slovenských zoologických zahrad)
21. dubna 2018 Slavnostní otevření pavilonu medvědů
září 2019 Zahájení stavby pavilonu lvů
26. září 2020 Slavnostní otevření pavilonů lvů

 

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby