Želva Vosmaerova

Cylindraspis vosmaeri

English name Saddle-backed Rodrigues giant tortoise    Deutche name Rodriguez-Sattelrücken-Riesenschildkröte    Russian name Черепаха Восмаэра   


Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
Nadtřída: Čtyřnožci (Tetrapoda)
Řád: Želvy (Chelonia)
Podřád: Skrytohrdlí (Cryptodira)
Čeleď: Testudovití (Testudinidae)

Rozměry

délka krunýře okolo 80 cm, délka nataženého krku a hlavy okolo 1 m, váha 60 a více kg

Popis

Větší ze dvou druhů obrovských želv, které obývaly ostrov Rodriguez. Byla výrazná svým dlouhým krkem a tzv. sedlovým krunýřem (zvýšeným v přední horní části). Ten želvě umožňoval vysoko vytáhnout krk a spásat vyšší rostliny a keře (přičemž druhá menší želva požírala nízkou trávu). 

Zajímavosti

— velkých želv s takto extrémně dlouhým krkem v minulosti existovalo více, občas bývají souhrně nazývány žirafí želvy
— v roce 1708 François Leguat publikoval článek o těchto želvách v evropském časopise, kde uváděl, že na ostrově žijí několikatisícové skupiny těchto želv - takové množství, že se po jejich krunýřích dá chodit, aniž člověk musel šlápnout na zem
— François Leguat také opěvoval výtečnou chuť jejich masa a především jater (a později téměř všichni zmiňovali, že nikdy nejedli nic lahodnějšího než játra této želvy)
— želvy vydržely až 15 týdnů bez potravy a pití (proto námořníkům sloužily jako živé konzervy)
— v současné době na ostrově Rodriguez existuje jakási zoo specializovaná na želvy obrovské (ze Seychel), která nese jméno François Leguata, je jedinou zoo ostrova a chová více než 500 těchto želv (což je jedna ze dvou největších skupin světa)
— velké želvy na ostrově šířily semena rostlin, což se v současné době neděje, proto bylo rozhodnuto vysadit zde nejbližší příbuzné - želvy obrovské - základ by měli tvořit jedinci z výše zmíněné želví zoo
— dnes můžeme kompletní vycpaninu vidět pouze v Pařížském muzeu, celý krunýř má pak Leiden (SRN) a Vídeň, fragment krunýře je ještě v Londýně. Výborný exemplář je k vidění v zoo La Vanille Réserve des Mascareignes na Mauríciu - podle této želvy je zhotoveno i několik modelů nacházejících se např. v Británii a taktéž naše želva.

Způsob života

Želva Vosmaerova žila po boku želvy rodriguzské (Cylindraspis peltastes), která byla také vyhubena v 19. století. Oba druhy vytvářely obrovská nekonečná stáda. Vzájemně si nekonkurovaly, jelikož obě spásaly jinou část vegetace.

Potrava

vyšší rostliny a listy a plody keřů

Výskyt

Rodriguez (ostrov patřící k Mauriciu - asi 600 km východně)

Biotop

téměř celý ostov - travnaté a křovinaté pláně od mořského pobřeží až kopcovitý terém uprostřed ostrova

Vyhubení

Rok vyhubení:
V roce 1795 byly naposledy spatřeny dvě tyto želvy živé. Předpokládá se, že k definitivnímu vyhubení došlo v prvních letech 19. století.
Příčina a způsob vyhubení:
Neobydlený ostrov Rodriguez byl objeven v roce 1500. Záhy začalo jeho pomalé osídlování a želvy se postupně staly součástí jídelníčku - v té době ovšem ještě nešlo o nic podstatného, jen občas želvy sloužily jako potrava pro místní, hrstku pirátů nebo několik holandských lodí. V roce 1708 však François Leguat publikoval článek o těchto želvách v evropském časopise, kde popisoval obrovská několikatisícová stáda těchto želv a také výtečnou chuť jejich masa a především jater. Tímto článkem se spustila lavina drancování Rodriguezu francouzskými a britskými loděmi (což rozhodně nebylo cílem Leguata). Již někdy na počátku 18. století začaly být želvy masově, coby živé konzervy, nakládány na lodě o odváženy. Každá loď jich prý brala, co uvezla - tím spíš, že jiné obrovské želvy z ostatních ostrovů (Mauricius, Réunion) rapidně ubývaly. Do roku 1768 byly prý z Rodriguezu ročně odváženy desítky tisíc želv. 

Sponzoři

Cena sponzoringu: libovolná (z administrativních důvodů však nejméně 500,- Kč, přičemž doba umístění sponzorské cedulky je 1 měsíc za každých 50 Kč)
Sponzoři tohoto zvířete:

jméno a příjmení / firma město datum do částka
       
       

Poznámka: více lidí projevilo zájem adoptovat vyhubená zvířata... Sochy samozřejmě adoptovat nelze, nicméně je možné stát se jejich sponzorem (přečtěte si více o této možnosti)

Fotografie


ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby