Seznam druhů ryb a mihulí žijících v Labi

kapřiSeznam je kompletním přehledem všech druhů ryb a kruhoústých (mihulí) žijících v současné době i v minulosti v Labi - včetně druhů mořských, které se pravidelně nebo občas dostávají do Labe při jeho ústí.

Vysvětlivky:
p - původní (nativní) labský druh
i - introdukovaný (zavlečený, vysazený)
- vyhubený druh (v Labi)
? - dlouho nepozorovaný druh (posledních 15 let)
--- - druh se v zemi nevyskytuje
* - hvězdičkové poznámky pod tabulkou
v prvním sloupečku je uveden stav v celkovém Labi, v dalších pak zvlášť situace jen na území ČR, resp. jen v SRN (celolabský stav je na první pohled zbytečný, ale není to tak, některé druhy mohou být např. v Německu původní, nikoli však v Labi, tzn. původní jsou v jiných německých řekách)

Ryze sladkovodní nebo téměř výhradně sladkovodní druhy
  český název latinský název v Labi v ČR v SRN
1. Amur bílý Ctenopharyngodon idella i i ---
2. Bolen dravý Aspius aspius p p p
3. Candát obecný Sander lucioperca i* p p
4. Cejn siný Abramis ballerus p p p
5. Cejn velký Abramis brama p p p
6. Cejnek malý Abramis bjoerkna p p p
7. Hořavka duhová Rhodeus sericeus p p p
8. Hořavka hořká Rhodeus amarus p p p
9. Hrouzek Belingův Romanogobio belingi p --- p
10. Hrouzek běloploutvý Romanogobio albipinnatus p p p
11. Hrouzek dlouhovousý Gobio uranoscopus i† --- i†
12. Hrouzek obecný Gobio gobio p p p
13. Jelec jesen Leuciscus idus p p p
14. Jelec proudník Leuciscus leuciscus p p p
15. Jelec tloušt' Squalius cephalus p p p
16. Jeseter ostrorypý Acipenser oxyrinchus p† --- p†
17. Jeseter velký Acipenser sturio p† p† p†
18. Ježdík obecný Gymnocephalus cernuus p p p
19. Kapr obecný Cyprinus carpio i** p** i**
20. Karas obecný Carassius carassius p p p
21. Karas stříbřitý Carassius gibelio i i i
22. Koljuška devítiostná Pungitius pungitius p --- p
23. Koljuška tříostná Gasterosteus aculeatus p i p
24. Lín obecný Tinca tinca p p p
25. Lipan podhorní Thymallus thymallus p p p
26. Mihule potoční Lampetra planeri p p p
27. Mihule říční Lampetra fluviatilis p† p† p († v Labi)
28. Mihule ukrajinská Eudontomyzon mariae i p ---
29. Mník jednovousý Lota lota p p p
30. Mřenka mramorovaná Barbatula barbatula p p p
31. Okoun říční Perca fluviatilis p p p
32. Ostroretka stěhovavá Chondrostoma nasus i p p
33. Ouklej obecná Alburnus alburnus p p p
34. Ouklejka pruhovaná Alburnoides bipunctatus p p p
35. Parma obecná Barbus barbus p p p
36. Perlín ostrobřichý Scardinius erythrophthalmus p p p
37. Piskoř pruhovaný Misgurnus fossilis p p p
38. Placka pomořanská Alosa alosa p n† p†
39. Plotice lesklá dunajská Rutilus pigus virgo i† i† ---
40. Plotice obecná Rutilus rutilus p p p
41. Podoustev říční Vimba vimba p p p
42. Pstruh obecný potoční Salmo trutta fario p p p
43. Sekavec písečný Cobitis taenia p p p
44. Sekavec podunajský Cobitis elongatoides p p ---
45. Síh malý Coregonus albula p p† p
46. Síh maréna Coregonus maraena p i p
47. Síh peleď Coregonus peled i i i
48. Síh severní ostrorypý Coregonus oxyrhynchus p p† p†
49. Slunečnice pestrá Lepomis gibbosus i i i
50. Slunka obecná Leucaspius delineatus p p p
51. Střevle potoční Phoxinus phoxinus p p p
52. Střevlička východní Pseudorasbora parva i i i
53. Sumec velký Silurus glanis p p p
54. Sumeček americký Ameiurus nebulosus i i i
55. Štika obecná Esox lucius p p p
56. Tolstolobec pestrý Hypophthalmichthys nobilis i i ---
57. Tolstolobik bílý Hypophthalmichthys molitrix i i i
58. Vranka obecná Cottus gobio p p p
59. Vranka pruhoploutvá Cottus poecilopus p p p†

* - historické rozšíření candáta je povodí Dunaje a Volhy, většina zdrojů jej však uvádí jako původní labský druh, jelikož se do Labe a jiných řek rozšířil velmi dávno a v podstatě sám
** - kapr dlouhodobě obýval úmoří Kaspického, Aralského a Černého moře, jeho původní rozšíření však není známo, bývá považován za původní českou, dokonce i labskou rybu, skutečnost však není zřejmá - možná je v ČR původní, v Labi však spíše ne.

Druhy vázané na sladkou i slanou nebo brakickou vodu
  český název latinský název v Labi v ČR v SRN
60. Koruška evropská Osmerus eperlanus p --- p
61. Losos atlantský Salmo salar p† p† p († v Labi)
62. Losos obecný mořský Salmo trutta trutta p† p† p († v Labi)
63. Mihule mořská Petromyzon marinus p† p† p†
64. Placka skvrnitá (finta) Alosa fallax p --- p
65. Platýs bradavičnatý*** Platichthys flesus p† p† p († v Labi)
66. Pstruh duhový Oncorhynchus mykiss i i i
67. Úhoř říční Anguilla anguilla p p p

*** - platýs bradavičnatý je dnes více méně mořským druhem, dříve se však vyskytoval i v řekách, hluboko uvnitř kontinentu

Ryze mořské nebo téměř výhradně mořské (částečně brakické) druhy
  český název latinský název v Labi v ČR v SRN
68. Broník hranatý Agonus cataphractus p --- p
69. Cípal evropský Liza ramada p --- p?
70. Cípal pyskatý Chelon labrosus p --- p
71. Cípal zlatý Liza aurata p --- p
72. Hlaváč černý Gobius niger p --- p?
73. Hlaváč písečný Pomatoschistus microps p --- p
74. Hlaváč průsvitný Aphia minuta p --- p?
75. Hlaváč skvrnitý Pomatoschistus pictus p --- p
76. Hranáč šedý Cyclopterus lumpus p --- p?
77. Jazyk obecný Solea solea p --- p
78. Jehla hranatá Syngnathus acus p --- p
79. Jehla mořská Syngnathus typhle p --- p?
80. Jehla Nilssonova Syngnathus rostellatus p --- p
81. Jehla uzoučká Nerophis ophidion p --- p?
82. Jehla velká Entelurus aequoreus p --- p
83. Jehla žížalovitá Nerophis lumbriciformis p --- p?
84. Jehlice rohozobá Belone belone p --- p?
85. Kambala štíhlá Arnoglossus laterna p --- p
86. Karnas obecný Trachurus trachurus p --- p
87. Koljuška mořská Spinachia spinachia p --- p?
88. Mečitka štíhlá Pholis gunnellus p --- p?
89. Mníček středomořský Gaidropsarus mediterraneus p --- p
90. Mník vousatý Ciliata mustela p --- p
91. Morčák evropský Dicentrarchus labrax p --- p
92. Pakamba kosočtverečná Scophthalmus rhombus p --- p
93. Pakamba velká Psetta maxima p --- p
94. Platýs limanda Limanda limanda p --- p
95. Platýs velký Pleuronectes platessa p --- p
96. Pulec ostnitý Myoxocephalus scorpius p --- p
97. Pyskoun útesový Ctenolabrus rupestris p --- p
98. Sardel obecná Engraulis encrasicolus p --- p
99. Sardinka obecná Sardina pilchardus p --- p
100. Sleď obecný Clupea harengus p --- p
101. Slimule živorodá Zoarces viviparus p --- p
102. Smaček písečný Ammodytes tobianus p --- p?
103. Smaček velký Hyperoplus lanceolatus p --- p
104. Stříbrník Müllerův Maurolicus muelleri p --- p
105. Šprot obecný Sprattus sprattus p --- p
106. Štítník červený Chelidonichthys lucernus p --- p
107. Štítník šedý Chelidonichthys gurnadus p --- p
108. Terčovka malá Liparis montagui p --- p
109. Terčovka velká Liparis liparis p --- p
110. Treska malá (středozemní) Trisopterus minutus p --- p
111. Treska merlan Merlangius merlangus p --- p
112. Treska obecná Gadus morhua p --- p
113. Treska polak Pollachius pollachius p --- p?
114. Treska světlá (francouzská) Trisopterus luscus p --- p?
115. Trnucha obecná Dasyatis pastinaca p --- p?
116. Úhoř mořský Conger conger p --- p

Přečtěte si více o Labské ichtyofauně nebo mnoho zajímavostí o samotném Labi.

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby