Seznam chráněných území ČR

1) Zvláště chráněná území ČR

   a) Národní parky

jedinečná celostátně nebo i mezinárodně výjimečná území se zachovalými přírodními ekosystémy

název vyhlášení rozloha
Krkonošský národní park (KRNAP) 17.5. 1963 54.969 ha
Národní park Podyjí 1.6. 1991 6.300 ha
Národní park Šumava (NPŠ, dříve ŠUNAP - Šumavvský NP) 20.3. 1991 68.064 ha
Národní park České Švýcarsko (NPČŠ) 1.1. 2000 7.923 ha

NPČŠ - Mariina vyhlídkaNPČŠ - Mariina vyhlídkaVšechny čtyři NP leží při hranici a navazují na zahraniční národní parky – KRNAP na polský Karkonoski Park Narodowy, Podyjí na rakouský Nationalpark Thayatal (Údolí Dyje), NPŠ na německý Nationalpark Bayerischer Wald (Bavorský les) a NPČŠ na německý Nationalpark Sächsische Schweiz (Saské Švýcarsko).
Připravuje se vyhlášení pátého národního parku Křivoklátsko, tato informace byla oznámena v roce 2009, ovšem od té doby se nic neudálo (zřejmě v souvislosti s ekonomickou i politickou situací v zemi).

   b) Chráněné krajinné oblasti

rozlehlá území nebo celé geografické oblasti s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristickým reliéfem a převažujícími přirozenými nebo polopřirozenými ekosystémy.

název vyhlášení rozloha
CHKO Český Ráj 1.3. 1955 18.100 ha
CHKO Moravský kras 4.7. 1956 9.200 ha
CHKO Šumava 27.12. 1963 99.624 ha
CHKO Jizerské hory 8.12. 1967 36.800 ha
CHKO Jeseníky 19.6. 1969 74.000 ha
CHKO Orlické hory 28.12. 1969 20.400 ha
CHKO Žďárské vrchy 25.5. 1970 70.900 ha
CHKO Český Kras 12.4. 1972 13.000 ha
CHKO Labské pískovce 27.6. 1972 25.000 ha
CHKO Beskydy 5.3. 1973 116.000 ha
CHKO Slavkovský les 3.5. 1974 60.600 ha
CHKO České Středohoří 19.3. 1976 106.300 ha
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj 19.3. 1976 27.200 ha
CHKO Lužické hory 19.3. 1976 26.400 ha
CHKO Pálava 19.3. 1976 8.300 ha
CHKO Křivoklátsko 24.11. 1978 63.000 ha
CHKO Třeboňsko 15.11. 1979 62.800 ha
CHKO Bílé Karpaty 3.11. 1980 74.600 ha
CHKO Blaník 29.12. 1981 4.100 ha
CHKO Blanský les 8.12. 1989 21.200 ha
CHKO Litovelské Pomoraví 29.10. 1990 9.300 ha
CHKO Broumovsko 27.3. 1991 41.000 ha
CHKO Poodří 27.3. 1991 8.100 ha
CHKO Železné hory 27.3. 1991 28.400 ha
CHKO Český les 1.8. 2005 47.300 ha
CHKO Brdy 1.1. 2016 345 00 ha

Od roku 2008 je v návrhu zřízení CHKO Soutok (soutok Moravy a Dyje)

   c) Národní přírodní rezervace

jedinečné přírodní ekosystémy s přirozeným reliéfem a geologickou skladbou, ojedinělé svou strukturou, zachovalostí a význačnými přírodními fenomény
V roce 2010 bylo v ČR 112 národních přírodních rezervací. Podívejte se na Kompletní seznam NPR.

   d) Národní přírodní památka

menší území, které má zachovat určitý specifický přírodní objekt vysoké hodnoty.
V roce 2020 bylo v ČR 125 národních přírodních památek. Podívejte se na Kompletní seznam NPP.

   e) Přírodní rezervace

ekosystémy význačné pro konkrétní region nebo oblast
V polovině roku 2018 bylo v ČR 805 přírodních rezervací

   f) Přírodní památka

obdobné území jako národní přírodní památka, ovšem jen regionálního významu
V polovině roku 2012 bylo v ČR 1556 přírodních památek

2) Území „NATURA 2000“

   a) Ptačí oblast

významné ornitologické lokality (hnízdiště, zimoviště, migrační zastávky apod.), kde se shromažďuje 10.000 a více kusů ptáků.
V roce 2004 bylo v ČR vyhlášeno 41 ptačích oblastí. Podívejte se na Kompletní seznam PO.

   b) Evropsky významná lokalita

významná přírodní stanoviště volně žijících zvířat a planě rostoucích květin.
V roce 2004 bylo v ČR schváleno 848 evropsky významných lokalit, v roce 2018 byl seznam doplněn na současných 1112 EVL.

3) Biosférické rezervace UNESCO v ČR

Bílé Karpaty Šumava
Krkonoše Třeboňsko
Křivoklátsko Dolní Morava

 

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby