Pavilon Doc. Jebavého (pavilon langurů)

venkovní část expozicevenkovní část expoziceStavba pavilonu pro langury duk začala v roce 2015 a trvala do následujícího roku. Slavnostní otevření povilonu proběhlo 1. října 2016 - po ukončení karantény těchto vzácných primátů.

Celá expozice dostala jméno "Pavilon doc. Jebavého", čímž jsme chtěli vzdát hold a s úctou vyjádřit poděkování za dlouhodobou náklonnost tohoto výjimečného člověka směrem k naší zoo i za jeho přínos primatologii, či zoologii obecně, chovu zvířat a jejich welfare. 

Jak vypadá expozice?

interiér vnitřní expoziceinteriér vnitřní expoziceVnitřní část expozice je pojata jako výjev vietnamského pralesa v 60. letech (počátek Vietnamské války), kdy bylo langurů ještě dost. Bambusová chýše s masivním dřevěným stolem (na kterém jsou languři krmeni) a okolo, tedy na stěnách, vše, co tehdejší džungle skýtala - neproniknutelná spleť rostlin, v které je možné objevit budhistický reliéf, ale hlavně mnoho zvířat jako jsou zoborožci, kaloni, outloni, bažanti, luskouni, ještěrky, hadi atd. Aby byl výjev autentický a poplatný době, ukrývá džungle třeba i "vojenské" jízdní kolo s kalašnikovem. 

vnitřní část pavilonu s languryvnitřní část pavilonu s languryNa vnitřní ubikaci navazuje venkovní výběh, který je vybaven bambusovými tyčemi a tvarově, aby nepůsobil opticky rušivě, navazuje na výběh gibonů - tedy obří vysoká kruhová voliéra s kopulovitým stropem. Po obou stranách voliéry je krytý prostor pro návštěvníky s obrovskými prosklenými průhledy do ubikace. V obou "kinech" (jak těmto prostorám říkáme) jsou bambusové lavičky a jiné předměty, v té zadní, z úcty k thajským kolegům, visí i obraz jeho veličenstva thajského krále (vpravo nahoře). Když Thajci vchází do prostor s vyobrazením svého vládce, vždy se nejdříve pokloní směrem k podobizně monarchy... Udělejte to také.

Doc. ing. Lukáš Jebavý, CSc.


Doc. ing. Lukáš Jebavý, CSc.Doc. ing. Lukáš Jebavý, CSc.Doc. ing. Lukáš Jebavý, CSc (* 12.10. 1964 - † 3.8. 2015) byl vedoucím katedry zootechniky a etologie Fakulty agrobiologie ČZÚ, předsedou Resortní komise pro ochranu zvířat AV ČR, vedoucím Ústavu molekulární genetiky AV ČR, místopředsedou Ústřední komise pro ochranu zvířat a předsedou jejího Výboru pro ochranu pokusných zvířat, tajemníkem Resortní komise pro ochranu zvířat Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a také autorem několika odborných knih a dlouholetým členem dozorčí, resp. správní rady Zoo Chleby o.p.s.

Doc. Jebavý byl členem Vědeckého sdružení evropské federace laboratorních zvířat (FELASA), Evropské federace primatologů, České a slovenské etologické společnosti, Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech ČR, České zoologické společnosti, České antropologické společnosti a České ornitologické společnosti. Byl uznávaným odborníkem v oblasti ochrany zvířat proti týrání a alternativních metod testování na laboratorních zvířatech a také odborníkem v primatologii - především pak v etologii primátů v lidské péči a v oblasti reprodukce a postnatálního růstu primátů. Spojení mezi doc. Jebavým a Zoo Chleby bylo dlouhodobé, příjemné a přínosné, pojmenování pavilonu tak výjimečných zvířat po tak výjimečném člověku je více než jen symbolické.ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby