Okoun říční

Perca fluviatilis

English name European perch    Deutche name Flussbarsch    Russian name Речной окунь   


Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
Nadtřída: Ryby kostnaté (Osteichthyes)
Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii)
Nadřád: Kostnatí (Teleostei)
Řád: Ostnoploutví (Perciformes)
Čeleď: Okounovití (Percidae)

Rozměry

délka okolo 50 cm a váha 4 - 5 kg, časté jsou však i zakrslé formy, které nepřekračují 20 cm délky

Popis

Jako typický zástupce ostnoploutvých má okoun dvě hřbetní ploutve. Skřele jsou opatřeny trnem a poměrně vysoké tělo je pokryté drsnými drobnými šupinami. Výška těla se zvětšuje s věkem. Jak české jméno napovídá, má velké oči a vynikající zrak. Zbarvení je zelenavé nebo nažloutlé, přičemž od bílého břicha směrem ke hřbetu tmavne. Přes boky je 5 - 9 tmavých svislých pruhů, které v zarostlých vodách poskytují rybě dokonalé mimikry. Ploutve jsou červené nebo oranžové (u amerických poddruhů nažloutlé).

Zajímavosti

— okoun jako dravec nemá velké zuby ani příliš silný stisk v čelistech, tento handicap nahrazuje enormním polykacím reflexem - chycenou kořist nasaje a ihned posunuje do jícnu
— na Lipně (a v jiných velkých nádržích) se okoun adaptoval natolik, že tam vytváří dvě rozdílné formy - rychlerostoucí, která žije v hloubkách a loví ryby a pomalurostoucí, která žije u břehů a živí se bentosem
— mezi rybáři nebo lidově bývá nazýván také švec nebo brčoun
— vzhledem k tomu jakým způsobem samice klade jikry (v provazcích), má oba vaječníky spojené v jeden útvar

Způsob života

Přes den žije obvykle ve skupinkách nebo malých hejnech, nocování však probíhá samostatně. Je aktivní a žere i během zimy. V mládí roste do délky, ve stáří do výšky.

Rozmnožování

Tření probíhá od března do června. Samice klade 1.000 - 150.000 jiker spojených v jeden dlouhý pás. Ten je namotán okolo kamenů nebo větví. Velikost pásu jiker je úměrná velikosti jikrnačky (např. samice dlouhá 30 cm má pás jiker šířky cca 5 cm a délky 1,5 m). Po nakladení samice jikry pár hodin hlídá. Vývoj jiker trvá 14 -17 dní. Okouni pohlavně dospívají ve 2 - 5 letech (samice o rok později). 

Mláďata

Vylíhlý plůdek měří 5 - 6 mm a vznáší se ve vodě pomocí olejové kapky, která je ve žloutkovém váčku. Mláďata žijí ve velkých hejnech z jedinců stejné velikosti a soustavně prohledávají okolí pátrajíc po potravě. Pohybují se často poněkud zvláštním způsobem - prudce střelovitě vyrazí kupředu a  poté se okamžitě na místě zastaví, než vyrazí znovu.
Na zimu mladé ryby snižují svou aktivitu.

Potrava

Mladí okouni se živí planktonem, starší požírají larvy vodního hmyzu, korýše (včetně raků) a ryby ve všech vývojových stádiích - od jiker přes plůdek až po dospělé drobné rybky. Běžný je též kanibalismus. V požírání potěru tkví také jeho největší význam - reguluje rybí populace a brání jim v přemnožení.

Dožívá se

průměrně 5 -7 let, ale jsou známy i okouni okolo 15 let

Výskyt

Evropa s vyjímkou Skotska a jižních poloostrovů. Žije též v severní Asii patřící k úmoří Severního ledového oceánu a v Severní Americe (poddruh P.f. flavescens). Intodukován byl také v Itálii, Španělsku, Maroku, Číně, na Kypru, v Jižní Africe, na Novém Zélandu a v jižní Austrálii, kde napáchal značné škody na populacích původních druhů ryb.

Biotop

stojaté i tekoucí vody všech typů, kromě ryze pstruhového pásma a velmi přehřátých rybníků s nedostatkem kyslíku

Vyhubení


Sponzoři

Cena adopce: 50 ,- Kč / měsíc
Toto zvíře adoptovali:

jméno a příjmení / firma město datum do počet zvířat
Petr Procházka - 31.3.2019 1 ks
       

 

Fotografie


ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby