Karty zvířat na webu


Karty zvířat - stránky o všech zvířecích druzích jsou kompletně nové - včetně inovovaného obsahu. Kladli jsme důraz jak na obsah, tak na přehlednost, aby byly karty zvířat použitelné i během návštěvy zoo.

Stránky o všech zvířecích druzích byly na webu již kdysi, vlastně by nebylo nutné je předělávat, mohli jsme použít stávající obsah, ale neučinili jsme tak. Proč? Důvod je snadný, odráží technické možnosti současné doby.

Dříve byl na kartách zvířat uveden jen kratičký text - stejný jako na jmenovkách v zoo - ten byl co do obsahu limitován právě rozměrem jmenovky. Stačilo to, nebyl žádný důvod na internetové stránky psát více. Nyní je všechno jinak - v zoo je k dispozici WiFi a chodí stále více návštěvníků vyzbrojených tablety... to je kombinace, které otvírá další možnosti. Během návštěvy zoo je možné připojit svůj tablet k internetu, nalistovat si naše stránky a tím máte okamžitě k dispozici modernější, lepší, obsažnější a přehlednější jmenovky všech zvířat. Právě tomuto účelu jsme je přizpůsobili, přičemž jsme kladli důraz hlavně na obsah, komplexnost a celkovou přehlednost.

Jistě to potěší všechny návštěvníky, kteří užívají tablety. Rozhodně vám to může ozvláštnit a vylepšit návštěvu, ale předpokládali jsme, že hlavní využití bude o kousíček jinde, a sice při návštěvách skupin (které tvoří velmi významnou část mezi všemi návštěvníky). Pedagogičtí pracovníci mají velmi obtížnou pozici, přijdou do zoo třeba se skupinou 20 - 30 dětí a po celou dobu je musí nejen hlídat, ale také udržet jejich pozornost... Něco poutavého jim říci, odpovídat ne jejich všetečné dotazy atd. To často pokračuje i po vlastní návštěvě zoo - ve škole různými pracemi a povídáním. Uvědomujeme si, že paní učitelka není zoolog a je pro ni občas velmi složité odpovědět na otázky žáků, které bývají občas až překvapivé... Karty zvířat jsme proto tedy zhotovili tak, aby ve spojení s tablety, sloužily učitelkám a dalším pedagogům nebo vedoucím skupin jako jakýsi rádce, kde bude možné velmi rychle dohledat ledacos. Dalo by se říci tahák pro učitele, ale to asi nezní nejlépe... 

Veškerý obsah stránky, přesněji řečeno text o zvířeti je rozčleněn do jednotlivých vzájemně oddělených odstavců, které jsou označeny ikonou i nadpisem. Jsou zde kolonky jako popis zvířete, rozměry, výskyt, kolika let se dožívá atd. - to umožňuje mnohem rychlejší hledání odpovědi na dětské dotazy. Navíc je zde kolonka zajímavosti, kde jsou uvedeny informace, které běžný člověk asi nezná a ani by je nečekal... všelijaké zajímavosti, perličky, kuriozity atd. - zkrátka takové údaje, které by měly udržet pozornost skupiny.

Zvláště děti jistě uvítají i zvuky, které jsou na stránce všech zvířat (kromě těch němých, jako jsou ryby). Na každé kartě zvířat je v dolní části kolonka zvuky a v ní jeden nebo častěji více zvukových záznamů toho kterého zvířete. Všechny hlasy jsou přehratelné přímo ve stránce - nepotřebujete žádný přehrávač ani nic jiného. Stačí jen zmáčknout tlačítko.

Na první pohled možná trochu zbytečný je obsah kolonky výskyt... kde zvíře žije, je uvedeno nejen formou mapky (kterou lze kliknutím zvětšit), ale též formou textového popisku. Pro mnohé je to dvakrát totéž, ale pro mnohé to tak, bohužel, není. Mnoho dětí (ale i dospělých) neví, kde je jihovýchodní Asie, natož třeba Nový Zéland nebo Patagonie... Podívají-li se tedy na mapku, jsou z ní schopni vyčíst leda, že zvíře žije vlevo nebo vpravo... Mapka s popisem vedle je tedy takovým lékem na výše uvedený problém. Vedlejším efektem by mohlo být, že se tím vizuálním vjemem obého vedle sebe návštěvník vlastně také učí (zapamatuje si alespoň některá geografická území světa).

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby