Naše ZOO a ekologie


Jak ZOO Chleby přispívá k ekologii a environmentu
 

Chov ohrožených zvířat

Jako každá zoo se i ta naše již ze svého principu podílí na ochraně životního prostředí a ekologické rovnováhy primárně chovem ohrožených druhů zvířat, tedy snahou o odchov živočichů a tím ochranou či záchranou druhů, zachováním genofondu i biodiverzitní rozmanitosti. Mnohá z našich zvířat patří k druhům ohrožených vyhubením a jsou zanesena v tzv. Červené knize IUCN. Během své historie si ZOO Chleby připsala v tomto ohledu již několik cenných úspěchů jako např. světové prvoodchovy tetřívka kavkazského a koroptve pouštní, několik českých prvoodchovů (argus okatý, bažant paví, bažant malajský, páv zelený...), významný byl i opakovaný odchov dvojzoborožce žlutozobého nebo odchov gibona žlutolícího.

Aby byl chov co nejefektivnější, sdružují se zoo do různých asociací, což umožňuje výměny nejen zvířat, ale především cenných chovatelských informací. Naše je zoo je již od roku 2004 řádným členem EARAZA (Euroasijské regionální asociace zoologických zahrad a akvárií).

Výchovně vzdělávací aktivity

Dalším způsobem, kterým všechny zoo přispívají svou troškou ke světové ochraně přírody, je osvětová, čili výchovná a vzdělávací činnost. Ta začíná již tím, že zoo umožňuje návštěvníkům zvířata vidět, pozorovat, slyšet, cítit, vnímat... Taktéž sem patří většina expozic, které nějakým způsobem vypovídají o způsobu života všech zvířat, případně i o jejich domovině a biotopu. Jmenujme kupříkladu obří sladkovodní akvárium „Polabí“ – je rozděleno na dvě části, pravá polovina představuje Labe, jak by mělo vypadat, což podtrhuje i přítomný ladovský vodník. Naproti tomu levá polovina je odrazem současného stavu. Jsou v ní předměty skutečně vytažené z Labe – stará pračka, pneumatiky atd. Ano, to vše kvůli výchovnému efektu. Je třeba, aby si každý uvědomil, co je a co není správné. Aby se každý zamyslel nad svým nakládáním s podobnými odpady.

Další významnou součástí jsou jmenovky zvířat, různé informační tabule, komentované prohlídky a přednášky, ale i informace a články na internetových stránkách.

Aktuálně zoo na svých stránkách, krom mnoha jiných věcí, návštěvníkům i náhodným internetovým uživatelům připravila velmi unikátní vědomostní kvíz, který je poutavý, zábavný, ale především vzdělávací.

Velmi oblíbenými jsou i již zmíněné komentované prohlídky a přednášky, které jsou podávány zábavnou, místy hravou či soutěžní formou a částečně též s interakcí s některými zvířaty. Během hlavní sezóny probíhají pravidelně každý víkend odpoledne a návštěvníci na ně netrpělivě čekají. Pro školy jsou tyto přednášky na předchozí objednávku. Zájem je takový, že kapacitně tak tak zvládáme pokrýt poptávku.

Sochy recentně vyhubených zvířat

Recentně vyhubená zvířata jsou ta, která byla vyhubena v historicky nedávné době, zjednodušeně lze říci v době, kdy již existoval současný člověk. Téměř ve všech případech za jejich vyhubením právě také člověk stojí. Ať už se na jejich vyhubení podílel přímo, či nepřímo. V současné době je velká móda lidem prezentovat vyhynulá zvířata, ovšem vyhynulá zvířata jen v podobě dinosaurů. Všelijakých dinoparků je nepočítaně, vesměs ryze komerční, proto ani vzdělávací hodnota není nikterak valná. Modely některých dinosaurů občas ani neodpovídají realitě nebo jsou i násobně větší než tomu bylo ve skutečnosti. Jednoduše je to komerčně úspěšnější a čert vem nějakou vypovídací, neřkuli vzdělávací hodnotu.

My jsme i z toho důvodu vytvořili kolekci právě oněch soudobých vyhubených zvířat. Jsou v životní velikosti a původním zbarvení. Nejedná se o čínské, leckdy za vlasy přitažené modely, ale o železobetonové sochy vlastní výroby. Betonové sochy již z podstaty materiálu nemohou být tak dokonalé jako plastové výlisky, nicméně, jsme názoru, že jejich vzdělávací hodnota je mnohem vyšší a odvíjí se již od slova vyhubený... Zatímco dinosauři vyhynuli přirozeně, naše sochy jsou zvířata vyhubená (tedy ne vyhynulá). Vyhynutí dinosaurů jsme nemohli zabránit a stejně tak z něj neplyne žádné poučení, ovšem zabránit vyhubení zeber kvaga, dronte mauricijských, vakovlků a dalších zvířat bývalo bylo v lidských silách. Tím, že jsme to nedokázali, jsme povinni se z toho alespoň poučit.

Naší kolekci v současné době tvoří několik známých i méně známých druhů. Od nejmenších jakými jsou pišťuchy středozemní nebo papoušek běloskvrnný, přes menší nebo středně velké alky velké, zebra, kvaga, antilopu modrou až po obrovské pratury. Právě býk pratura je opravdu kolosální a impozantní monstrum s délkou 3,5 m a výškou v kohoutku 2 m. Pro nás je zajímavé, že historicky obýval i naše území a poslední jedinec uhynul jen o něco dále v polském Jaktorowě (v r. 1620). „Nejmladším“ exponátem naší sbírky je delfínovec čínský, který je sice veden stále jen jako kriticky ohrožený, přesto byl nedávno prohlášen za funkčně vyhubeného, tj. buď zcela vyhubený (poslední byl prokazatelně spatřen v roce 2004) nebo vzhledem ke způsobu života a místním podmínkám nevyhnutelně odsouzený na smrt. Podlehl čínské technologické revoluci, přičemž mu poslední ránu zasadila přehrada Tři soutěsky. Když se přistoupilo k jeho ochraně, bylo zároveň zjištěno, že již nejspíš nežije.

Všechna vyhubená zvířata jsou opatřena jmenovkou stejně jako ta žijící, jen je na ní navíc uveden i způsob a doba vyhubení a také, kde v kterém muzeu je možné vidět jaký fragment toho kterého druhu (a že je i muzeí pomálu). Některé sochy stojí samostatně, jiné tvoří sousoší. Některé jsou součástí expozic (např. zebry kvaga ve výběhu gepardů), jiné jsou volně v prostoru nebo vytváří fotozákoutí (např. fotokoutek Maskarény se 3 druhy tamních vyhubených zvířat nebo zmínění delfínovci v pozadí s plachtou s vyobrazením řeky Jang-c‘-ťiang).

Naše kolekce recentně vyhubených zvířat je v takovém rozsahu zřejmě jedinou v Evropě a nevíme o obdobné ani v zámoří.  A tak mají naši návštěvníci unikátní možnost seznámit se při běžné prohlídce nejen s námi chovanými živočichy, ale též s podobou a osudy těch, která drastický zásah člověka do životního prostředí této planety nepřežila…

Flora v ZOO

Ano i rostliny jsou důležitou součástí životního prostředí a tedy významným ekologickým prvkem. Zoo Chleby není přímo botanickým sadem, ale vzhledem k nadstandardním vztahům s Pražským dendrologickým parkem k tomu nemá daleko. Návštěvník se může seznámit s mnoha velmi atraktivními stromy, kolekcí bambusů, keřů a trvalek. Tyto exotické i místní rostliny jsou vhodným doplňkem ke kolekci exotických i evropských zvířat a značně přispívají k působivé a parkové atmosféře zahrady plné zeleně. Krom toho mají stejně jako zvířata svůj vzdělávací význam.

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby