Mendelovo Ekocentrum

hrubá stavba ekocentrahrubá stavba ekocentra

Co předcházelo stavbě

Neustálá snaha o další rozšíření a zvelebení naší zoo se dvoufázově dočkala velkého úspěchu. Poprvé, když se nám podařilo koupit nový pozemek o rozloze 3,6 ha a složitě jej úředně změnit na rekreační plochu. Po druhé, když jsme po dlouhém úsilí získali finanční grant z Fondu rozvoje venkova z prostředků Ministerstva zemědělství ČR.

hrubá stavba s krovemhrubá stavba s krovemV roce 2013 jsme tak mohli s využitím této pomoci začít uskutečňovat základní kroky pro další rozvoj zoo na novém pozemku. Již předtím jsme celý nový areál oplotili, zasíťovali, vysázeli na něm tisíce stromků a vybudovali první výběh pro pár velbloudů, tentokrát nám však byl umožněn ještě větší krok. Na cestě ke zlepšování zoo jsme mohli začít budovat nové enviro, či ekocentrum, tedy budovu zaměřenou na vše, co nějak souvisí s životním prostředím.

Stavba budovy začala v druhé polovině roku 2013, kdy byla dokončena hrubá stavba i některé vnitřní práce. Do trvalého provozu pak byla uvedena 12. dubna 2014, v rámci slavnostního otevření Nové zoo. Neznamená to však, že byla definitivně dokončena. Chybělo dodělání některých vnitřních zařízení, především pak vlastního Mendelova ekocentra. Jeho slavnostní otevření proběhlo 6. srpna 2016. 

Budova

budova ekocentrabudova ekocentraBudova Ekocentra je víceúčelovou stavbou, která slouží nejen jako ekocentrum samotné, ale také jako vstupní brána do nové části zoo s hlavní pokladnou. Kromě vlastního ekocentra, tedy učeben a terárií, insektáriií a jiných chovných zařízení pro výuku, je zde obchod se suvenýry a expozičními akvárii (mořské i sladkovodní), sociální zařízení a občerstvení s venkovním posezením. Co do vzhledu jde o dnes již netypickou budovu selského typu, na které již na první pohled upoutá nápadná došková střecha s velkými volskými oky.

Mendelovo ekocentrum

velká učebnavelká učebnaUvnitř budovy jsou dvě učebny či posluchárny, primárně určené pro starší i mladší žáky, ovšem využitelné budou všemi skupinami návštěvníků. První z nich je malá "retro učebna" ve stylu třídy z období Rakouska-Uherska, které vévodí stará škamna (historické školní lavice). Druhá je naopak velká a velmi moderní, vybavená vším zařízením, které je k výuce a přednáškám třeba. Pro děti i pedagogy je možnost srovnání vyučování, jak probíhalo kdysi s tím, které znají z dnešního každodenního života. Stejně tak fascinující je srovnání skromného vybavení tehdejších tříd s těmi současnými, plnými moderních technologií.

praktická část ekocentra (terária, insektária, vitríny, klece...)praktická část ekocentra (terária, insektária, vitríny, klece...)Podle hesla "unce praxe je více než tuna teorie" nebo Komenského mota "škola hrou" navazuje na teoretickou výuku výuka praktická, kterou umožňuje prostor sousedící s velkou učebnou - prostorná místnost s terárii, insektárii, vitrínami, klecemi a dalšími chovnými zařízeními, které jsou bezvadně uzpůsobeny obsluze dětmi. Jsou zde agamy, gekoni, bazilišci, scinkové, chameleoni, želvy, krajty, žáby, několik druhů strašilek, pakobylek, švábů, pavouků, veleštíři, mnohonožky, ale i drobní ptáci (amadiny, pásovníci, zebřičky, holoubci diamantoví), ježci a mnoho hlodavců, jako králíci rexové, morčata američtí Teddy, činčily, několik druhů myší a  vzácnějších pískomilů. Většinu z těchto zvířat mohou děti hladit, brát do ruky, krmit nebo se o ně postarat. Celá část pro praktickou výuku je doplněna nezbytným a velmi dobře vybaveným zázemím od kuchyně, přes odchovny krmného hmyzu a hlodavců až po WC.

Obchod se suvenýry a akvária

prostory obchodu se suvenýry s mořským akváriem uprostředprostory obchodu se suvenýry s mořským akváriem uprostřed

Kromě jmenovaného je budova ekocentra vybavena i sociálním zařízením (též pro vozíčkáře), občerstvením s venkovním posezením pod slunečníky u dětského hřiště a v neposlední řadě i obchodem se suvenýry. Ten, kromě prodeje propagačních materiálů a suvenýrů slouží i jako východ ze zoo a zároveň jsou zde expoziční akvária - velké centrální mořské akvárium s korálovými rybkami, korály a sasankami, dlouhé jihoamerické sladkovodní akvárium jehož vodu brázdí hejno skalár a dvě arowany, unikátní akvárium sladkovodních rejnoků - trnuch, které je zabudované do prodejního pultu a také malé paludárium s tzv. šípovými žábami pralesničkami.

Pro úplnost je třeba dodat, že ekocentrum je přístupné nejen v rámci výuky, ale i pro běžné návštěvníky. K vidění jsou zde různí bezobratlí (několik druhů švábů, strašilek, pakobylek, mnohonožky, brouci...), žáby rohatky, plazi (agamy, bazilišci, chameleoni, krajty, želvy...), drobní ptáci (amadiny, pásovníci, zebřičky, holoubci diamantoví), hlodavci (několik druhů myší, myšek, pískomilů, králíci, morčata, činčily...) a ve velké vitríně i druhy kosmanů. Většinu z těchto zvířat je v rámci výuky možné brát do ruky, krmit apod.

Více obrázků Ekocentra i jeho obyvatel ve fotogalerii.

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby