Lín obecný

Tinca tinca

English name Green tench    Deutche name Schleie    Russian name Линь   


Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
Nadtřída: Ryby kostnaté (Osteichthyes)
Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii)
Nadřád: Kostnatí (Teleostei)
Řád: Máloostní (Cypriniformes)
Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae)

Rozměry

délka okolo 35 cm, váha 0,4 - 0,8 kg, největší kusy však i 60 cm a až 4 kg, v příznivějších podmínkách v zahraničí dokonce až 80 cm a 8 kg. Samice rostou rychleji než samci.

Popis

Lín má velmi malé šupiny, které vrůstají hluboko pod kůži a jsou kryty silnou sliznatou až rosolovitou vrstvou. V koutcích úst má po jednom krátkém vousu. Všechny ploutve jsou okrouhlé. Samci mají výrazně větší břišní ploutve. Barva těla je zelenohnědá, hřbet je tmavší, boky mají měděný lesk a břicho je žlutobílé. Barevná variabilita se mírně liší v závislosti na barvě dna. Existuje též, ze Slezska pocházející, zlatá forma a také oranžoví nebo černí skvrnití líni.

Zajímavosti

— díky své nenáročnosti na kyslík přežívá i na mělčině pod silným ledem nebo naopak extrémní horka zahrabán v bahně - z toho důvodu má i žábry chráněné sliznatou blánou (aby se mu bláto nedostalo do žaber)
— má výrazně kratší zažívací ústrojí než ostatní kaprovité ryby
— je považován za jednu z nejkrásnějších našich původních ryb
— lín byl původně považován za bezcennou rybu a nebyl v kuchyni příliš využíván, až počátkem 20. století se situace začala měnit, lín se stal alternativou za mnohem dražší a méně dostupné pstruhy, čímž jeho hodnota v kulinářství výrazně stoupla. Dnes patří ke kulinářsky ceněným rybám - především sádkované ryby, jelikož se sádkováním (a častou výměnou vody) odstraní bahnitá příchuť masa, známá i u kaprů.  Údajně je to jedna z nejlepších ryb na rybí polévku.

Způsob života

Žije samotářsky nebo v malých skupinkách u dna na mělčinách nebo při pobřežích, rád se skrývá a své místo neopouští ani kvůli tření. Je velmi odolný na nedostatek kyslíku, přežívá jak pod ledem, tak extrémní horka. V době oteplení upadá do jakési netečnosti podobné zimnímu (či letnímu) spánku.

Rozmnožování

Tření probíhá v květnu až červenci. V tu dobu jsou jakoby neteční k okolí, nevnímají jakákoli nebezpečí, ztrácí svou přirozenou a vysokou plachost, vyskakují nad hladinu atd. Právě v době tření jsou nejsnadnějším úlovkem rybářů.
Samice se vytírá v několika dávkách, klade obvykle 100 - 200 tisíc 2 mm velkých jiker na 1 kg živé váhy. V zajetí se líni vytírají jen velmi vzácně. Pohlavní dospělost nastává ve 3. - 5. roce života. 

Mláďata

Plůdek se z jiker vykulí za 4 - 6 dní, pohlaví u mladých ryb lze rozpoznat okolo 15. měsíce podle břišních ploutví (samci je mají mnohem delší - sahají až k řitnímu otvoru).

Potrava

Mladí líni se živí především zooplanktonem, dospělí vyhledávají larvy pakomárů, červy, nítěnky, žížaly, vodní plže a další bezobratlé, v místech, kde je dostatek hrubšího planktonu, tvoří součást postravy i buchanky a perloočky. Větší ryby si zpestřují jídelníček též rostlinnou potravou.

Dožívá se

obvykle do 10 let, výjimečně až 15

Výskyt

Eurasie na západě od Britských ostrovů s vyjímkou severního Skotska, severní Skandinávie, západního Balkánu a Krymu až na východ po řeky Ob, Jenisej a jezero Bajkal. Introdukován byl do mnoha zemí světa, s vyjímkou Antarktidy prakticky na všechny kontinenty. 

Biotop

Stojaté a pomalu tekoucí zarostlé sladké nebo brakické (sladko-slané) vody s bahnitým dnem. Přežívá dokonce i v kyselých rašelinitých vodách.

Sponzoři

Cena adopce: 50 ,- Kč / měsíc
Toto zvíře adoptovali:

jméno a příjmení / firma město
Hryzová Kristýnka Milovice
   

 

Fotografie


ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby