Kapr obecný

Cyprinus carpio

English name Common carp    Deutche name Karpfen    Russian name Карп   


Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
Nadtřída: Ryby kostnaté (Osteichthyes)
Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii)
Nadřád: Kostnatí (Teleostei)
Řád: Máloostní (Cypriniformes)
Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae)

Rozměry

délka až 1 m, váha až okolo 20 kg (rekordní kus měl okolo 1,5 m a 40 kg). V teplých vodách ryby přibývají na váze mnohem rychleji. Zatímco u nás má dvouletý kapr okolo 1 kg, v Africe i okolo 10 kg.

Popis

Kapr je naší nejběžnější a nejznámější rybou. Původní forma zvaná sazan má protáhlé tělo kompletně kryté šupinami, postupně pak bylo vyšlechtěno množství dalších forem lišících se anatomicky (např. vysokohřbetý), ošupeněním (lysec, naháč atd.) i barvou (zelená, zlatá, šedá, ale i modrá, černá nebo vícebarevní japonští KOI kapři). Mají výsuvnou bezzubou tlamu (potravu zpracovávají tzv. požeráky) kolem níž jsou čtyři vousky. Ploutve jsou mohutné s několika tvrdými paprsky.

Zajímavosti

— kapr je významnou rybou i pro hospodářské, sportovní a okrasné chovy (ročně se u nás na udici chytne okolo 3000 tun kaprů)
— uměle byl vysazen téměř po celém světě, v tropech kapři rostou nesrovnatelně rychleji (v prvním roce i 10x) a dosahují mnohem větších rozměrů
— kapr je zřejmě první domestikovanou rybou v historii
— vánoční kapr je tradicí sahající snad až do 17. století, ale je doménou pouze střední Evropy
— divoká forma kapra (sazan) je na seznamu zvířat ohrožených vyhubením (v tzv. Červené knize), u nás žije v Dyji
— známí koi kapři vznikly již v roce 1820 v Japonské prefektuře Niigata, nezkrácený název však zní nishikigoi a znamená brokátový kapr

Způsob života

žije v hejnech - někdy malých, jindy velkých čítajících stovky kusů

Rozmnožování

Samice klade v několika třeních okolo miliónu jiker ročně velikosti 1 - 2 mm. Vývoj jiker trvá 3 - 5 dnů. Kapři pohlavně dospívají ve 2 - 4 letech (v tropech už v 1 roce). Samec má v době rozmnožování po těle tzv. třecí vyrážku.

Mláďata

mláďata po vylíhnutí nejdříve klesají ke dnu, jelikož nemají plynový měchýř naplněný vzduchem, když jsou schopna plavat uhání z trdliště do domácích vod

Potrava

kapr je všežravec - požírá od planktonu přes vodní rostlinky a jejich části až po hmyz, červy, měkkýše (zvláště škeble) nebo menší mrtvé rybky

Dožívá se

i více než 40 let, je považován za dlouhověkou rybu

Výskyt

 původní rozšíření bylo úmoří Kaspického a Černého moře a Aralského jezera a teplé oblasti Asie od Kavkazu po Japonsko. Dnes žije prakticky téměř po celém světě. V oblibě je především v Evropě a Asii, naopak zatracovaným je v USA a extrémně nebezpečným invazívním druhem je v Austrálii. 

Biotop

stojaté i tekoucí (hlavně pomalu tekoucí) vody, přednost dává těm s bahnitým dnem

Sponzoři

Cena adopce: 50 ,- Kč / měsíc
Toto zvíře adoptovali:

Jméno a příjmení/firma Město
Lacinová Lucie Konětopy
Novomanželé Hana a Lukáš Machatí -
Rodina Chaloupkova Lipník
Starý Milan Kutná Hora
The Carp Hunter -
Tvaroha Tadeáš Kolín
Vánoční párky -

 

 

Fotografie


ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby