Kanár domácí

Serinus canaria f. domestica

English name Domestic Canary    Deutche name Hauskanarienvogel    Russian name Домашняя канарейка   


Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
Nadtřída: Čtyřnožci (Tetrapoda)
Třída: Ptáci (Aves)
Nadřád: Letci (Neognathae)
Řád: Pěvci (Passeriformes)
Čeleď: Pěnkavovití (Fringillidae)

Rozměry

obecně se délka pohybuje okolo 15 cm a váha 15 - 20 g, ale je mnoho variant kanárů, které do toho obecného pravidla nezapadají - nejmenší tzv. postavoví kanáři měří 9 cm, zatímco největší 23 cm

Popis

domácí kjanár je domestikovanou formou divokého kanára, ačkoli se po stovkách let křížení divokému příliš nepodobá a zcela odlišný je i jeho zpěv.
Chován je jako okrasný nebo výstavní pták, se zaměřením na zpěv, barvu nebo postavu, případně i jako kříženec s dalšími pěnkavovitými pěvci. Nejběžnější zbarvení je žluté (kanárkové), ale existuje nepřeberné množství dalších barevných variant domácích kanárů (jednobarevných i vícebarevných), včetně barev, pro které nemá kanár přirozené dispozice (červená). Stejně tak existuje mnoho různých variant co do tělesné konstituce (postavy), mnoho variant různě zpěvně disponovaných. Orientace mezi plemeny, mutaceni, či formami kanárů je nesmírně obtížná.
Základní dělení je na kanáry zpěvné, postavové, barevné a křížence. Barevní kanáři se rozdělují na melanivové (mají obsažený původní pigment melanin) a lipochromoví (nemají melanin, jen lipochrom), dále se dělí podle konkrétní barvy. Zpěvní se dělí a nazývají obvykle podle místa, kde k jejich šlechtění došlo a typu zpěvu (belgický bublák, harcký dutopěvec, americký zpěvák...). Postavoví kanáři se rozdělují a nazývají podle místa původu a podle tvaru postavy nebo opeření (kadeřavý, postojový hrbáč, chocholatý...)

Zajímavosti

― kanár je prvním domestikovaným klecovým (nejedlým) ptákem, do Evropy jej poprvé dovezli Španělé po dobytí Kanárských ostrovů (1479). Jeho chov ve větší míře začal v 16. a 17. stol. ve sšpanělských kláštěrech. Brzy se stali velmi oblíbenými zpěváčky španělských i anglických králů, ale obchod s nimi podléhal přísným pravidlům. Španělé si více než 100 let drželi monopol na prodej kanárů - bylo zakázané prodávat samice přes hranice (dokonce pod hrozbou trestu smrti).
― podle jedné teorie se ze Španělska kanáři dostali do Evropy díky ztroskotání lodi vezoucí kanáry u Korsiky. Tam se měli zkřížit s místními zvonohlíky zahradními (blízkými příbuznými divokých kanárů) a odsud dostat do Itálie.
― mánie po šlechtění dalších a dalších variant kanárů vedla i k jeho křížení s jinými pěnkavovitými pěvci, tímto způsobem (křížením s čížkem ohnivým) kanár přišel i k červenému pigmentu, k němuž nemá přirozené dispozice.
― dobří kanáři si umí zapamatovat i melodie a tedy napodobovat různé písně nebo zvukové sekvence jiných ptáků. Optimální kmitočet kanářího zpěvu je mezi 3.200 a 4.000 Hz (lidský sluch má rozsah od 1.100 do 10.000 Hz). 
― ptáci dostali své české jméno (a obdobně to bylo i v mnohých jiných jazycích) podle Kanárských ostrovů, nikoli naopak - Kanárské ostrovy se nejmenují podle kanárů, ale podle zdivočelých psů (latinsky canis).
― dříve (od 1730) byly kanáři používáni v uhelných dolech k detekci toxických plynů (dokud kanár zpíval, bylo vše v pořádku), v Británii byly důlní kanáři používáni až do roku 1986.
 

Způsob života

Divocí kanáři žijí ve velkých hejnech (okolo 50 jedinců), jen v období rozmnožování utvářejí páry. Chov domácích kanárů není ani zdaleka tak jednoznačný - každý chovatel má jiný zaručený recept nejlepšího chovu, proto jsou chovy voliérové (skupinové), párové, střídavé nebo osamocené (jednotlivě).

Rozmnožování

Divocí kanáři hnízdí v hnízdě na stomech. V domácím chovu kanáry motivujeme k hnízdění zavěšením umělých hnízd, které samice vystýlá materiálem (natrhaný papír, různá vlákna...). Snáší 3–6 vajec na kterých sedí 13–14 dnů. 
Většinou se nechávají hnízdit 3x za sezonu.

Mláďata

Vylíhnutá mláďata jsou krmena oběma rodiči, samice je v počátku v hnízdě zahřívá. Mladí kanáři začínají sami žrát v 21 – 24 dnech. 

Potrava

směs drobných zrnin (řepka, lesknice, loupaný oves a menších podíl lněného semínka, semence, slunečnice, máku, nigeru atd. (prodává se již namíchaná směs pro kanáry).V době hnízdění máčené, klíčené nebo vařené zrniny, vaječná míchanice a zelené krmení (ptačinec, smetánka...) případně i ovoce (jablko, banán...).  Důležitý je písek s drcenými skořápkami nebo sépiová kost. 

Dožívá se

okolo 10 let, výjimečně i více (až 14 let)

Výskyt

divoký kanár obývá Kanárské ostrovy, Azory a Madeiru

Biotop

divoký kanár obývá vinice, zahrady se stromy nebo keři a křovinaté stráně

Zvuky

trilkování - 0:07
zpěv - 0:32
americký kanár - 1:17
harcký dutopěvec - 0:32
ruský kanár - 0:53

Sponzoři

Cena adopce: 60 ,- Kč / měsíc
Toto zvíře adoptovali:

Jméno a příjmení/firma Město
Čapek Šimonek Písková Lhota
Kubeš Dan Milovice
Tvarohová Michaela Kolín

 

Fotografie


ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby