Člověk moudrý - Kafr

Homo sapiens sapines - Cafre

English name Human - Cafre    Deutche name Mensch - Kaffer    Russian name Человек разумный - Кафр   


Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
Nadtřída: Čtyřnožci (Tetrapoda)
Třída: Savci (Mammalia)
Infratřída: Placentálové (Placentalia)
Řád: Primáti (Primates)
Podřád: Vyšší primáti (Haplorrhini)
Čeleď: Hominidi (Hominidae)

Popis

Podle Ottova slovníku naučného je název Kafr z arabského slova Káfir (nevěřící) a označuje jižní bantuské kmeny mezi Kalahari a Zanzibarem od Kapska se šířící daleko na sever a mísící se s porobenými kmeny.
Později se toto označení začalo užívat souhrně pro všechny míšence černých afrických kmenů v subsaharské Africe mezi sebou a s bělochy (někteří do této skupiny zahrnují dokonce i Afroameričany). Dnes se tak však nazývají především míšenci původních afrických otroků a bělochů na Madagskaru a Réunionu, jelikož ostatní považují slovo Kafr za urážlivé (podobně jako negr). Maskarénští Kafrové (hlavně na Réunionu) se k této skupině většinou hlásí - stejně jako i míšenci ostatních etnik - Yabové, Malabaři, Zarabové atd. (míšenci maskarénských Indů, Číňanů apod.), většinou celosvětově souhrnně nazývaných Kreolové.
Původní (domorodí) Kafři žili v kralech (osady o 10 - 14 lidech), nezřídka v mnohoženství, přičemž ženu bylo třeba koupit. Cena jedné manželky pohybovala se od 10 do 70 kusů dobytka, proto byla pro muže běžnější jen jedna žena a ještě běžnější bylo půjčování nebo vyměňování manželek. Vdovu, po půlměsíčním truchlení, obvykle zdědil bratr zemřelého. Kafři prováděli obřízku u obou pohlaví a mnoho dalších rituálů. Živili se zemědělstvím a lovem. Všichni, i děti, kouřili či šňupali tabák a konopí a popíjeli opojný nápoj z prosa. Byli bojovní a loupeživí. Čím severnější kmeny Kafrů, tím byli lupičtější a dobývali další a další území až se dostali až k jižnímu okraji Sahary.
Tolik z historie, dnešní Kafři jsou civilizovaní lidé. Více než míšenci jednotlivých kmenů převládají míšenci černochů a bělochů. Obvykle jsou tmavé pleti s převládajícími negroidními znaky (široký plochý nos, masité rty, kudrnaté vlasy nebo tzv. afro, téměř žádné terciální ochlupení - včetně vousů atd.), přičemž některé z těchto typických znaků bývají často více či méně potlačeny znaky Evropanů. Obecně lze říci, že čím severnější Kafři, tím tmavší pleť, čím více evropské krve, tím méně negroidních znaků, nicméně ani to nemusí platit zcela paušálně.

Výskyt

Afrika (kromě severu) - přesné určení záleží na způsobu výkladu pojmu Kafr:
1) jižní Afrika - původně se tak označovali bantuské kmeny mezi Kalahari a Zanzibarem od Kapska na sever
2) celá subsaharská Afrika - později se pod označení Kafr zahrnovali všichni míšenci subsaharské Afriky (černošské kmeny mezi sebou i s bělochy)
3) Madagaskar a Maskarény - dnes se tak nazývají především míšenci černochů a bělochů na Madagskaru a Réunionu - Maskarénští Kafrové (hlavně na Réunionu) se k této skupině většinou hlásí, zatímco ostatní míšenci z Afriky považují název za urážlivý.

Sponzoři

Cena sponzoringu: libovolná (z administrativních důvodů však nejméně 500,- Kč, přičemž doba umístění sponzorské cedulky je 1 měsíc za každých 50 Kč)
Sponzoři tohoto zvířete:

jméno a příjmení / firma město datum do částka
       
       

Poznámka: více lidí projevilo zájem adoptovat vyhubená zvířata... Sochy samozřejmě adoptovat nelze, nicméně je možné stát se jejich sponzorem (přečtěte si více o této možnosti)

Fotografie


ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby