Cejn velký

Abramis brama

English name Aral bream (Carp bream)    Deutche name Brachse (Brasse, Bresen, Blei)    Russian name Обыкновенный лещ   


Kmen: Strunatci (Chordata)
Podkmen: Obratlovci (Vertebrata)
Nadtřída: Ryby kostnaté (Osteichthyes)
Třída: Paprskoploutví (Actinopterygii)
Nadřád: Kostnatí (Teleostei)
Řád: Máloostní (Cypriniformes)
Čeleď: Kaprovití (Cyprinidae)

Rozměry

Může dosáhnout délky až 80 cm a hmotnosti 10 kg, běžné jsou však kusy dlouhé 30 cm a vážící okolo 0,5 kg. 

Popis

Cejn má vysoké, z boku zploštělé tělo s relativně malou hlavou. Hřbet je tmavý až černý, boky šedožluté až zlatavé, břicho světlé. Ploutve jsou dlouhé a špičaté. 

Zajímavosti

— dříve se cejnovi v češtině říkalo dlešec, rybáři jej občas nazývají plétna nebo rozlišují malé a velké kusy - malým říkají zrcátko nebo vlaštovka a velkým lopaťák
— cejni se často třou podle velikosti - nejdříve největší, pak menší a nakonec ti nejmenší

Způsob života

Cejn je hejnová stanovištní ryba, delší cesty podniká jen kvůli tření. Přes den se drží spíše v hloubkách dále od břehu a na noc se stahuje za potravou do mělčin blízko břehu. Na zimu se ve velkých hejnech odebírá do těch největších hloubek.

Rozmnožování

Tření probíhá v dubnu až červnu a je velmi bouřlivé. Ryby se v tu dobu shromažďují v zarostlých mělčinách, někdy podnikají i kratší migrace. Samci mají již měsíc před třením výraznou třecí vyrážku. Pokud během tření poklesne teplota vody, vrátí se cejni do hloubky a čekají až opět teplota stoupne, aby mohli ve tření pokračovat.
Samice klade až 300 tisíc jiker o velikosti 1,5 mm. Vývoj jiker trvá 3 - 4 dny. Pohlavní dospělost nastává obvykle ve 4 - 7 letech (někdy již ve 2 letech, jindy třeba až v 11. roce). Často se kříží s ostatními kaprovitými rybami (plotice, perlín, cejnek).

Mláďata

Mladí cejni jsou štíhlí a stříbřití, proto bývají často zaměňováni s jinými rybami až po několika měsících se začnou tvarem i barvou měnit do podoby dospělých.

Potrava

Mladé ryby požírají především buchanky a perloočky, starší pak drobné bezobratlé ze dna (larvy pakomárů a jiného vodního hmyzu, nitěnky, měkkýši) a detrit (tlející organické zbytky). Hlavně v létě je významnou složkou potravy plankton.

Dožívá se

okolo 30 let

Výskyt

Původní domovina cejna je Evropa (s vyjímkou severu Skandinávie, Skotska, Irska a jižních poloostrovů) a východní Asie (úmoří Kaspického, Bílého a části Barentsova moře a Aralského jezera). Vysazen byl v Irsku, na Pyrenejském poloostrově, severu Itálie, v Kyrgyzstánu, Číně a na Sibiři po povodí Obu). 

Biotop

Dává přednost stojatým nebo pomalu tekoucím sladkým vodám, raději mělkým a prohřátým s nánosy na dně. Je samozřejmě typickým zástupcem cejnového pásma, ale proniká i do parmového. Patří mezi ryby poměrně odolné vůči znečištění.

Sponzoři

Cena adopce: 50 ,- Kč / měsíc
Toto zvíře adoptovali:

 

Jméno a příjmení/firma Město
Pokorní Petra a Luky -

 

Fotografie


ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby