Akvárium Polabí

vyzdívání budovy akvária (2008)vyzdívání budovy akvária (2008)V roce 2007 zoo dostala darem obří akvárium, které původně sloužilo filmařům k natáčení Vodníka z Erbenovy Kytice. Po natáčení nenašlo jiné filmové uplatnění a tak bylo několikrát darováno dál až se se dvěma zastávkami dostala několikatunová nádrž právě do naší zoo.

Akvárium mělo úctyhodné rozměry cca 6x2,5x3 metry, bylo celé kovové, jen čelní stěna z několika silných skleněných tabulí, proto bylo rozhodnuto nádrž obezdít, nebo přesněji vyzdít okolo ní dům, čímž by vznikla další plnohodnotná velká a unikátní expozice. V té chvíli se nabízela celá řada úvah - od Středozemního moře, přes Balt až po tropickou Jižní Ameriku nebo dokonce obří terárium, či akvaterárium. Vše bylo nakonec zamítnuto kvůli energetické náročnosti, technickým problémům s vytápěním apod. a zvítězil místní partiotismus a také výchovný a vzdělávací efekt expozice. Volba tedy padla na Labe, resp. Polabí.

stavba budovy (zadní strava)stavba budovy (zadní strava)Vycházelo se z faktického provedení nádrže, která byla opticky rozdělena na dvě poloviny - jedna část měla být pohledem pod hladinu, jaký fakticky existuje, tj. s vyhozenými kočárky, lednicemi nebo jiným odpadem, který se na dně Labe povaluje a druhá část Labe tak, jak by mělo vypadat. A to včetně betonového ladovského vodníka z jehož dýmky vycházejí bubliny (vzduchování akvária).

Tak se i stalo. Stavba započala na přelomu roku 2007 a 2008. Akvárium bylo jeřábem umístěno na své místo a okolo něj vystavena přízemní budova, která je svou kratší - štítovou stranou přilepena ke stávající zrekonstruované budově špejcharu (tj. ke staré pokladně a obchodu se suvenýry). Jednu delší stranu budovy tvoří (téměř celou) skleněná stěna nádrže. 

stavba "kina" - zastíněného prostoru pro návštěvníky (2011)stavba "kina" - zastíněného prostoru pro návštěvníky (2011)Vnitřní prostor za akváriem je opatřen malým dřevěným patrem, které umožňuje jak přístup k akváriu svrchu, tak přístup k filtrům, do kterých je svedena i dešťová voda ze střechy. 3 metry vysoká nádrž představuje jeden velký problém, a sice osvětlení, nedostatečné halogenové lampy by byly energeticky a potažmo finančně natolik nákladné, že tato varianta nepřicházela v úvahu, proto vzniklo ve střeše z pálených bobrovek několik velkoplošných oken z komůrkového plastu, které umožňují prosvětlení vodního sloupce přirozeným slunečním světlem. Pro případ zatažených dnů je však akvárium vybaveno i několika menšími lampami. Dodatečně, aby se eliminovaly odrazy ve skle a zrcadlový efekt, bylo před akváriem zřízeno kryté "kino" - dřevěný polouzavřený prostor pro návštěvníky.

pohled na ještě nezastíněné akvárium (s "kinem", ale bez závěsu)pohled na ještě nezastíněné akvárium (s "kinem", ale bez závěsu)Vnitřní zařízení nádrže bylo provedeno dle původního plánu, tj. na jedné straně vodník, uprostřed mohutný kořen a na straně druhé vyhozená pračka a pneumatiky (ty byly později odstraněny, jelikož znemožňovaly obslužnost dna akvária). Akvárium bylo dokončeno v roce 2008, ale z plánovaného slavnostního otevření tehdy sešlo kvůli technickým problémům. Když se totiž akvárium poprvé napustilo, ukázalo se, že se statik, přesněji statička zmýlila a skla nevydrží tlak vody. Nádrž nebyla ještě plná a skleněné tabule již byly prohnuté jak obrazovka starého televizoru. Proto se 45 m3 vody opět vypustilo a hledal se jiný statik (málokterý má zkušenost se skleněnými stavbami). Nový statik došel k závěru, že je třeba k železnému rámu přivařit ještě několik železných profilů, čímž se sice dvě skleněné tabule opticky rozdělí na více menších, ale bez této podpory sklo vodu neudrží. Toto řešení bylo nakonec skutečně i prakticky dostatečné. K tomuto technickému zádrhelu je třeba říci, že filmaři zřejmě nikdy nenapouštěli akvárium celé. Vody zde bývalo ani ne do poloviny, jelikož původně byla v necelé polovině výšky boční konstrukce obrovská trubka (kudy pravděpodobně vplouval vodník).

sumec velkýsumec velkýNaším záměrem bylo, aby mohli návštěvníci obdivovat alespoň 15 druhů původních i nepůvodních labských ryb, nakonec jich však bylo mnohem více. Průměrně jich bývá okolo 20, často i více. Osádka se samozřejmě čas od času mění, jelikož si akvárium žije do jisté míry vlastním životem. Ryby jsou pochopitelně krmeny, nicméně celý ekosytém sestává i z dravců (štiky, okouni...), kteří loví malé rybky (plotice, střevličky...). Několikrát za rok jsou ryby (hlavně ty malé, sloužící jako potrava dravců) do akvária doplňovány a při tom se občas objeví i nový druh.

jeden z manších kaprůjeden z manších kaprůNádrži dominují obrovští kapři dovezení z jižní Moravy (tak velcí, že většina lidí nevěří, že jde o kapra) a statný sumec, ale je zde druhů mnohem více. Tolik, že sotva objevíte všechny (některé se schovávají pod kořeny apod.). Aktuálně (tj. v roce 2017) jsou zde (abecedně): amur bílý, bolen dravý, cejn velký, cejnek malý, hrouzek obecný, jelec tloušť, jeseter malý, kapr obecný (šupináč a lysec), kapr koi, karas stříbřitý, lín obecný, okoun říční, ouklej obecná, perlín ostrobřichý, plotice obecná, střevlička východní, sumec velký, sumeček americký, štika obecná a úhoř říční. V minulosti zde byly i další druhy: jelec jesen, jeseter hvězdnatý, karas obecný, tolstolobik bílý a tolstolobec pestrý.ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby