Výukové programy


Cílem našich programů je zprostředkovat dětem / žákům zajímavou formou neopakovatelnou mezidruhovou rozmanitost a komunikaci. Přiblížíme principy rovnováhy a souvislosti mezi přírodou a člověkem. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si, či pečovat…

Programy nabízejí praktické poznávání přírody. Sledováním projevů živých organismů zvyšuje poznání a pochopení biologické a ekologické podstaty dějů v souvislostech.

● Vámi společný vybraný program v Mendelově ekologickém centru (cca 45 - 60 min.) zahrnuje: rozdělení dětí do skupin → výklad a zajímavosti v učebnách → tématicky laděná ekohra nebo pracovní činnost v učebnách → badatelské či kontaktní setkání v nové místnosti teráriínávštěva aktuální výstavy

Cena programu: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

► Program nutné objednat nejpozději týden předem.
► Náročnost a rozsah programu lze přizpůsobit na míru.
► Zodpovědnost za účastníky programu má pedagogický doprovod.

Při vyšším počtu dětí a vzhledem k technickým možnostem si vyhrazujeme právo úpravy programu.

Poté:

Samostatná prohlídka ZOO (s vlastním doprovodem); cena vstupenky: 80,- Kč / dítě, doprovod zdarma
(Komentovanou prohlídku v ZOO: cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma, nabízíme pouze samostatně tj. bez výukového programu v Envirocentru)

● Využití Volnočasového centra ZOO Chleby – velké hřiště


V případě zájmu o zpestření Vaší výuky neváhejte kontaktovat naše lektory: nejlépe na e-mail: . Volné termíny můžete ověřit na stránce termínů přednášek.


Podrobnosti o jednotlivých programech:

Výukové programy pro MŠ

Programy jsou navrženy tak, aby přiměřeně hravou formou předaly povědomí o okolním světě. O světě a vzájemném soužití. Je brán velký zřetel na respektování potřeb druhých a prožitek dítěte. Naše…

zobrazit

Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám. 1) Naše masky Klíčová slova: maskování,…

zobrazit

Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ

Tématické celky podporují hlubší porozumění a hledání odpovědí. Praktické poznávání přírody umocňuje kladný dopad na hodnotový systém dětí. 1) Zvuky přírody Klíčová slova: ptačí zpěv,…

zobrazit
ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby