Výukové programy

Výukové programy zažívají neuvěřitelný rozmach a těší se nebývalé oblibě. Jejich cílem je přiblížit dětem / žákům zajímavou formou principy rovnováhy a souvislosti mezi přírodou a člověkem. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si, či pečovat…

Programy nabízejí teoretické i praktické a především interaktivní poznávání přírody. Sledováním projevů živých organismů se zvyšuje poznání a pochopení biologické a ekologické podstaty dějů v souvislostech.

● Vámi společný vybraný program v Mendelově ekologickém centru (60 min.) zahrnuje: rozdělení dětí do skupin → výklad a zajímavosti v učebnách (nejen slovo, ale vizuální, či zvukový doprovod) → tématicky laděná interaktivita - ekohra nebo pracovní činnost v učebně → kontaktní setkání v nové místnosti terárií (kontakt s řadou drobných živočichů od bezobratlých, přes plazy až po drobné hlodavce a základní péče o tato zvířata) nebo přímo v učebně ekocentra.
Vzhledem k velkému zájmu a stále častěji se opakujícímu názoru, že by měl být program v učebně i mezi zvířátky delší, jsme zavedli i tzv. dvojprogramy. Děti / žáci mají za zvýhodněnou cenu dvojnásobný čas, který stráví výukou, hrami i praktickou částí mezi zvířátky.


Pro koho jsou výukové programy určeny?

primárně pro školy a školky, ale využít je mohou i jiné obdobné skupiny (tábory, školy v přírodě apod.). Výukové programy jsou pro tři věkové kategorie - mateřské školky a 1. a 2. stupeň základních škol.
Výuka probíhá ve skupinách do maximálního počtu 30 dětí. Skupiny nad 30 dětí je třeba rozdělit do menších - výuka pak probíhá buď paralelně (část dětí má teoretickou výuku v učebně, druhá část praktickou v ekocentru mezi zvířátky a potom naopak), postupně (část dětí má výuku a část je na dětském hřišti nebo v zoo a poté se to prohodí), anebo dvě výuky naráz (jedna v učebně, druhá v prostorách terária) - dle aktuálních možností a zvolených programů.


Jak dlouho výukový program trvá?

standardní program trvá cca 60 min., z toho zhruba 30 min. v učebně (výklad a interaktivní činnost) a 30 min. v teráriu kontaktem se zvířaty (králíci, morčata a další drobní hlodavci, hadi, želvy, ještěrky, různí bezobratlí...).
K dispozici je také tzv. dvojprogram, který trvá cca 120 min., z toho zhruba 60 min. v učebně a 60 min. kontakt se zvířaty, v tomto případě nejen terarijními, ale i některými (především domácími) přímo v zoo. Časové rozložení se může lišit dle zvoleného programu, aktuální situace a také počasí.


Program nebo dvojprogram?

Volba je jen a jen na vás - dvojprogramy jsme zavedli na přání vás - pedagogů, jelikož se dětem velmi často po hodině nechtělo odcházet.
Rozdíl mezi programem a dvojprogramem je nejen v délce a v ceně, ale také v možnostech. Za hodinu, přesněji řečeno za 2x půl hodiny se toho moc stihnout nedá. Část v učebně je u standardního programu velmi okleštěná, prakticky to znamená jen 15 min. výklad (tj. povídání, promítání nebo pod.) a jen 15 min. interakce (tj. soutěže, hry nebo drobná výroba). Více se toho bohužel opravdu stihnout nedá. Stejně tak je i kontakt se zvířaty omezen pouze na prostory terária, přesun není z časových důvodů možný. U dvojprogramu je možnost kontaktu i s některými zvířaty přímo v zoo - zatím hlavně kozy, ale v blízké budoucnosti se počítá i s ostatními domácími zvířaty (statek domácích zvířat by měl být v provozu během roku 2018) a pravděpodobně i s daňky.


Jaké programy jsou k dispozici?

k dispozici je celkem 21 programů - po sedmi pro každou věkovou kategorii. V dolní části stránky si můžete překliknout na bližší informace o programech té které věkové kategorie.
Pro MŠ je to: Choulení (úkryt, zimní spánek, hnízdo); Kabátek (peří, srst, šupiny...), Neruš mě, nebo tě vystraším! (mimika, maskování, výstražné zbarvení, nálada...), Tři, dva, jedna... Teď! (pohyb zvířat), Rozhlédni se kolem sebe (zvířata ze zahrady, parku), Hladový jako vlk (rozmanitost potravy, její obstarávání), Za zvířátky do Afriky (Afrika, Madagaskar...)
Pro 1. stupeň ZŠ: Naše masky (maskování, mimikry, výstražné signály...), Všude dobře, doma nejlíp (kde všude žijí zvířata, co si staví, extrémní podmínky), Jsem NEJ (NEJ ze světa zvířat), Ptáci a lidé (domácí ptáci, sokolnictví, poštovní holubi...), Vidím, slyším, cítím - vnímám (zvířecí smysly), Ptačí putování (migrace, tahy, hnízdění), Výprava do Jižní Ameriky (fauna J. Ameriky)
Pro 2. stupeň ZŠ: Je nás víc (společenství zvířat), Pohled do zrcadla (ekologie, vliv člověka), Z Krkonoš do Hamburku (řeka Labe, ichtyofauna), Na to mám (inteligence zvířat, učení, trénink), Mnoho tváří Asie (rozmanitost asijského kontinentu a fauny), Made in Nature (co jsme okoukali od zvířat a z přírody obecně), Australské putování (Austrálie, vačnatci, zavlečené druhy).

V dolní části stránky si můžete kliknout na tu kterou věkovou kategorii a přečíst podrobnější informace o jednotlivých programech.


Kdy je možné výukový program objednat?

kdykoli během celého roku, a to včetně zimy, jelikož výuka probíhá v budově, kde se topí. Koncem školního roku je zájem o výukové programy tak enormní, že jsme sotva schopni uspokojit všechny školy a skupiny, proto je cena programů v těchto dvou měsících (květen, červen) vyšší. Nechcete-li nutně program jako součást školního výletu, plánujte jej raději v jiné měsíce - před koncem školního roku budete složitě hledat volný termín.


Kolik výukový program stojí?

Program: červenec - duben 20 Kč / osoba; květen - červen 25 Kč / osoba
Dvojprogram: červenec - duben 35 Kč / osoba; květen - červen 45 kč / osoba
Samozřejmě plus běžné vstupné. Pedagogický doprovod (nikoliv maminky) má program zdarma a vstupné za symbolickou korunu.


Musí se výukový program předem objednat?

ano, nejlépe tak týden předen, výjimečně i méně, před koncem školního roku však naopak mnohem dříve, jelikož je málo volných termínů. Ten si můžete zkontrolovat na stránce volných termínů.


Jak výukový program objednat? 

Jednoduše si stáhněte PDF objednávku, vyplňte jej a odešlete e-mailem na adrese

Objednání PDF souborem je snazší a rychlejší, jelikož jsou v něm již předdefinované pole a položky, nicméně pokud máte s PDF souborem problém, objednejte komentovanou prohlídku standardním mailem.
Nezapomeňte uvést:
1) název školy, školky nebo jiné instituce, či skupiny (a město, není-li obsaženo v názvu)
2) třídu dětí nebo věkovou kategorii
3) počet žáků nebo účastníků
 
4) termín, o který máte zájem - včetně času od do 
5) o jaký výukový program máte zájem a zda program, či dvojprogram. Nemůžete-li se rozhodnout, zeptejte se naší lektorky, ráda vám poradí, o který program je největší zájem. Neuvádějte "kontaktní program" - všechny programy jsou z poloviny kontaktní!
6) případně telefonický kontakt, pro snadnější domluvu

Možné je domluvit i oběd, svačinu, nebo třeba jen čaj apod. - v případě zájmu volejte 721 628 125 nebo svůj požadavek sdělte lektorce při objednávání výukového programu, ta jej předá dál a následně se vám ozve pracovnice občerstvení, aby s vámi domluvila podrobnosti.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Prosíme přijíždějte na přednášky včas, nejlépe s mírným předstihem - přijedete-li později, musí škola / školka, která má program po vás zbytečně čekat!!! Pakliže nebude tato škola / školka ochotná počkat o chvíli déle, zbytečně si zkrátíte program o vaše zpoždění.

Pokud plánujete např. svačinu před, či po programu, uvádějte ze stejného důvodu, jen čas výukového programu - na svačinu si plánujte extra čas. Přednáška nemůže začínat půlhodinovou svačinou - blokuje to následný program jak škol, či školek, tak zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.


Výukové programy pro MŠ

Programy jsou navrženy tak, aby přiměřeně hravou formou předaly povědomí o okolním světě. O světě a vzájemném soužití. Je brán velký zřetel na respektování potřeb druhých a prožitek dítěte. Naše…

zobrazit

Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám. Všechny programy jsou z části teoretické (v…

zobrazit

Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ

Tématické celky podporují hlubší porozumění a hledání odpovědí. Praktické poznávání přírody umocňuje kladný dopad na hodnotový systém dětí. Všechny programy jsou z části teoretické (v učebně…

zobrazit

Soubory ke stažení


ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby