Výukové programy

Výukové programy zažívají neuvěřitelný rozmach a těší se nebývalé oblibě. Jejich cílem je přiblížit dětem/žákům zajímavou formou principy rovnováhy a souvislosti mezi přírodou a člověkem. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si, či pečovat…

Programy nabízejí teoretické i praktické a především interaktivní poznávání přírody. Sledováním projevů živých organismů se zvyšuje poznání a pochopení biologické a ekologické podstaty dějů v souvislostech.

● Vámi společný vybraný program v Mendelově ekologickém centru (60 min.) zahrnuje: výklad a zajímavosti v učebně (nejen slovo, ale vizuální, či zvukový doprovod) → tématicky laděná interaktivita (ekohra nebo pracovní činnost) → využití kontaktních zvířat, od drobných živočichů (bezobratlých), přes plazy až po malé savce.
Vzhledem k velkému zájmu a stále častěji se opakujícímu názoru, že by měl být program v učebně i mezi zvířátky delší, jsme nově zavedli i tzv. dvojprogramy. Děti/žáci mají za zvýhodněnou cenu dvojnásobný čas, který stráví výukou, hrami i praktickou částí mezi zvířátky.


Pro koho jsou výukové programy určeny?

primárně pro školy a školky, ale využít je mohou i jiné obdobné skupiny (tábory, školy v přírodě apod.). Výukové programy jsou pro tři věkové kategorie - mateřské školky a 1. a 2. stupeň základních škol.
Výuka probíhá ve skupinách do maximálního počtu 25 dětí. Skupiny nad 25 dětí je třeba rozdělit do menších.


Jak dlouho výukový program trvá?

- standardní program trvá cca 60 min.
- nově je k dispozici také tzv. dvojprogram, který trvá cca 120 min., jedná se o rozšířenou verzi standardního programu. Probíhá v učebně, expozici Terárium, či ve venkovních prostorách zoo (liší se dle zvoleného programu, záleží také na aktuální situaci a počasí).


Program nebo dvojprogram?

Volba je jen a jen na vás - dvojprogramy jsme zavedli na přání vás - pedagogů, jelikož se dětem velmi často po hodině nechtělo odcházet. Záleží tedy pouze na vašem zájmu a časových možnostech. U dvojprogramu je (dle počasí a aktuální situace) možnost kontaktu i s některými zvířaty přímo v zoo, v současné době se jedná především o kozy. V blízké budoucnosti plánujeme zahrnout i ostatní domácí zvířata (po dokočení statku a jeho uvedení do provozu) a v pravděpodobně i daňky.


Jaké programy jsou k dispozici?

k dispozici je celkem 12 programů - po čtyřech pro každou věkovou kategorii. V dolní části stránky si můžete překliknout na bližší informace o programech té které věkové kategorie.
Pro MŠ je to: Kabátek (peří, srst, šupiny...), Rozhlédni se kolem sebe (zvířata ze zahrady, parku), Hladový jako vlk (rozmanitost potravy, její obstarávání), Za zvířátky do Afriky (Afrika, Madagaskar...) - tato témata lze přizpůsobit i pro nižší ročníky ZŠ.
Pro 1. stupeň ZŠ: Naše masky (maskování, mimikry, výstražné signály...), Jsem NEJ (rekordy ze světa zvířat), Ptačí putování (migrace, tahy, hnízdění), Vidím, slyším, cítím - vnímám (zvířecí smysly)
Pro 2. stupeň ZŠ: Na to mám (inteligence zvířat, učení, trénink), Pohled do zrcadla (ekologie, vliv člověka), Mnoho tváří Asie (rozmanitost asijského kontinentu a fauny), Australské putování (Austrálie, vačnatci, zavlečené druhy).

V dolní části stránky si můžete kliknout na tu kterou věkovou kategorii a přečíst podrobnější informace o jednotlivých programech.


Kdy je možné výukový program objednat?

kdykoli během celého roku, a to včetně zimy, jelikož výuka probíhá ve vytápěných prostorách. Koncem školního roku je zájem o výukové programy tak enormní, že jsme sotva schopni uspokojit všechny školy a skupiny, proto je cena programů v těchto dvou měsících (květen, červen) mírně navýšena. Nechcete-li nutně program jako součást školního výletu, plánujte jej raději v jiné měsíce - před koncem školního roku budete složitě hledat volný termín.


Kolik výukový program stojí?

Program: červenec - duben 20 Kč/dítě; květen - červen 25 Kč/dítě
Dvojprogram: červenec - duben 35 Kč/dítě; květen - červen 45 kč/dítě
Samozřejmě plus běžné vstupné. Pedagogický doprovod (nikoliv maminky) má program za symbolickou korunu.


Musí se výukový program předem objednat?

ano, nejlépe tak týden předen, výjimečně i méně, před koncem školního roku však naopak mnohem dříve, jelikož je málo volných termínů. Ten si můžete zkontrolovat na stránce volných termínů.


Jak výukový program objednat? 

Vyplněním níže uvedeného formuláře Poptávka/Rezervace výukové programy, či telefonicky na 702 186 910 nebo e-mailem na .

Možné je domluvit i oběd, svačinu, nebo třeba jen čaj apod. - v případě zájmu volejte 721 628 125.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Prosíme přijíždějte na přednášky včas, nejlépe s předstihem - přijedete-li později, zbytečně si zkrátíte program o vaše zpoždění, což není vzhledem k danému harmonogramu jednoduché.

Pokud plánujete např. svačinu před, či po programu, uvádějte ze stejného důvodu, jen čas výukového programu - na svačinu si plánujte extra čas. Přednáška nemůže začínat půlhodinovou svačinou - blokuje to následný program jak škol, či školek, tak zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.


Výukové programy pro MŠ

Programy jsou navrženy tak, aby přiměřeně hravou formou předaly povědomí o okolním světě. O světě a vzájemném soužití. Je brán velký zřetel na respektování potřeb druhých a prožitek dítěte. Naše…

zobrazit

Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám. Všechny programy jsou z části teoretické (v…

zobrazit

Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ

Tématické celky podporují hlubší porozumění a hledání odpovědí. Praktické poznávání přírody umocňuje kladný dopad na hodnotový systém dětí. Všechny programy jsou z části teoretické (v učebně…

zobrazit

Poptávka/Rezervace výukové programy

 

(Liší-li se od objednávajícího, možno doplnit později.)

 

Max. 25 účastníků

 

Další volby

 
 
 
 
ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby