Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám.

1) Naše masky

Klíčová slova: maskování, mimikry, tvář, kamufláž, predátor a kořist, rovnováha, klaun

Čas: 45 - 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je rozvíjení pocitu provázanosti s rozmanitou přírodou. Potkali jste někdy chodící tyčku nebo list? Víte, proč je krajta "zelená"? Převleky v živočišné říši, které jsou nutné k přežití, přiblížíme především přímým kontaktem a pozorováním v teráriích Envirocentra. Umocníme tím zamyšlení se nad zajímavostmi, vynalézavostí a pestrými schopnostmi živočichů. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – otisk NEBO Akce - ekohra - optické klamy a iluze

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


2) Vstupenka na ostrov

Klíčová slova: ostrov, endemické druhy, symbióza - rovnováha, role

Čas: 45 - 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je vyzdvižení významu spolupráce nejen v živočišné říši. Povíme si například o klaunovi z moře. Zjistíme, čím jsou zajímaví vačnatci. Objasníme „symbiózu“ a z ní plynoucí následnou rovnováhu. Připomeneme, jakou významnou roli má člověka pro návrat rovnováhy v přírodě – jak navrátit ztracený ráj. Zapojíme se do hledání otázek a odpovědí. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / divočina / tajenka NEBO Ekohra – Od kořenů ke koruně

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


3) Barevný svět

Klíčová slova: prostředí, oko, světlo, pohlavní rozlišení, varovné signály, splynutí, klaun

Čas: 45 - 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je podněcovat nenásilnou a přijatelnou formou pochopení významu a důležitosti barev v přírodě. Víte, proč je ara pestře zbarvená a gepard je barvy zemité? Co je to vosí móda? Pestrá a nekonečná paleta velmi podněcuje dětskou představivost, fantazii a poznání. Zaměříme se také na racionální chápání problémů a souvislostí v oblasti ochrany životního prostředí. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / prostředí NEBO Akce - ekohra – Světlo, které deformuje tvar

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


4) Vyhubená zvířata

Klíčová slova: vyhubená zvířata, vyhynulá zvířata, význam ZOO pro zachování druhu, Červená kniha

Čas: 45 - 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je přiblížení a uvědomění si reality o mizejících přírodních hodnotách. Povíme si zajímavosti o vakovlkovi či delfínovci. A jak to bylo s poštuchou, praturem a mnoho dalšími ... Představa, že mnoho zvířat vymřelo vinou člověka, v nás může vzbudit potřebu a sílu chránit ty druhy, které takové hrozbě dosud čelí. Je nutné zdůraznit význam ZOO pro zachování druhu. Neopomeneme ani netradiční ukázku soch a sousoší vyhubených zvířat Romana Hynka v areálu ZOO Chleby. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost – pracovní listy / „vyhubená zvířata“ NEBO Ekohra – Začni od sebe / hledání

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


5) Ptáci a lidé

Klíčová slova: pták, peří, vejce, hnízdo, sokolnictví, dravci na letištích, poštovní holubi, záchranné stanice

Čas: 45 - 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je objasnění, čím jsou pro nás ptáci: potrava, využití peří, ptáci v sokolnictví, dravci na letištích, poštovní holubi. Ptáci jsou nám také inspirací a okrasou. Posvátnost ptáků pro různé národy, touha lidí létat, slovní symbolika na téma ptáci (pták → vejce → hnízdo).
Handicapovaní ptáci odkázaní na lidskou pomoc, nejčastější důvody přijetí ptáků do záchranných stanic. Jak poznáme zraněného ptáka. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost: Pracovní listy / husí brk

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


6) Kam mizí ptáci na zimu a proč se vrací?

Klíčová slova: tahy ptáků, odlet ptáků, přílet ptáků, stěhovaví ptáci, hnízdění

Čas: 45 - 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je seznámení se zajímavostmi ze života ptáků. Kdy nastává čas k odletu, kudy na jih, přílet ptáků ze severu, lety bez navigace. Proč ptáci táhnou? Jak ptáci táhnou? Pomoc těm, kteří u nás zůstanou přes zimu. Naši nejvýznamnější stěhovaví ptáci, návraty ptáků zpět, hnízdění, typy hnízd. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost: Pracovní listy / návod na tukové krmítko

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


7) Výprava do Jižní Ameriky

Klíčová slova: lama, činčila, nutrie, pásovec, nandu, papoušci, sklípkan

Čas: 45 - 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je přiblížit atmosféru Jižní Ameriky. Víte, co lamy dělají, když se jim něco nelíbí? Víte, jaký hlodavec se rozšířil z Jižní Ameriky do celého světa kromě Austrálie?
Blíže poznáte přírodní krajiny Jižní Ameriky a živočichy tohoto kontinentu. Seznámíte se s jejich zástupci chovanými v Zoo Chleby. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost: Pracovní listy / Jižní Amerika.

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


V případě zájmu o některý z výukových programů kontaktujte našeho lektora a domluvte si termín: . Volné termíny si můžete ověřit na stránce termínů přednášek.

ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby