Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám.

Všechny programy jsou z poloviny teoretické (v učebně ekocentra) a z poloviny praktické (v prostorách terárií ekocentra). Teoretická část je formou přednášky doprovázené obrazovou prezentací a zvukovými efekty a také nějakou interaktivní činností, soutěží nebo pod. V praktické části mají děti možnost kontaktu s drobnými zvířaty od bezobratlých, přes hlodavce až po hady, ještěrky nebo želvy. Praktická část není jen hlazení zvířátek a braní si jich do ruky, je to i povídání o nich a případně i příprava jejich krmení nebo úklid (k dispozici je i vybavená kuchyně) - záleží na čase, kdy přednáška probíhá.
Vzhledem k velkému zájmu a stále častěji se opakujícímu názoru, že by měl být program delší, jsme za zvýhodněnou cenu zavedli tzv. dvojprogramy, kdy děti / žáci tráví přednáškou, hrou i praktickou částí (kontaktem) se zvířátky dvojnásobný čas. Je na vás, zda zvolíte klasický program nebo dětem dopřejete dvojprogram.

S kterými zvířátky je možný kontakt?
Není to vždy stejné, ale obvykle jsou to králíci (rex) a morčata (US Teddy), různé druhy pískomilů a myší, pestrušky, krajta, agamy, chameleoni, bazilišci, želvy, různé druhy švábů, zlatohlávci, strašilky, mnohonožky atd. Úklid a příprava krmení probíhá obvykle u králíků a morčat, případně ostatních hlodavců nebo plazů.
Aby děti na kontakt nezapomněly, připravili jsme speciálně z tohoto důvodu několik pohlednic se zvířátky Ekocentra (bazilišek, agama, chameleon, bodlinatka) - všechny jsou k dispozici v obchodu se suvenýry.


1) Naše masky

Klíčová slova: maskování, mimikry, tvář, kamufláž, predátor a kořist, rovnováha, klaun

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je rozvíjení pocitu provázanosti s rozmanitou přírodou. Potkali jste někdy chodící tyčku nebo list? Víte, proč je krajta "zelená"? Převleky v živočišné říši, které jsou nutné k přežití, přiblížíme především přímým kontaktem a pozorováním v teráriích Envirocentra. Umocníme tím zamyšlení se nad zajímavostmi, vynalézavostí a pestrými schopnostmi živočichů. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – otisk NEBO Akce - ekohra - optické klamy a iluze


2) Vstupenka na ostrov

Klíčová slova: ostrov, endemické druhy, symbióza - rovnováha, role

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je vyzdvižení významu spolupráce nejen v živočišné říši. Povíme si například o klaunovi z moře. Zjistíme, čím jsou zajímaví vačnatci. Objasníme „symbiózu“ a z ní plynoucí následnou rovnováhu. Připomeneme, jakou významnou roli má člověka pro návrat rovnováhy v přírodě – jak navrátit ztracený ráj. Zapojíme se do hledání otázek a odpovědí. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / divočina / tajenka NEBO Ekohra – Od kořenů ke koruně


3) Barevný svět

Klíčová slova: prostředí, oko, světlo, pohlavní rozlišení, varovné signály, splynutí, klaun

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je podněcovat nenásilnou a přijatelnou formou pochopení významu a důležitosti barev v přírodě. Víte, proč je ara pestře zbarvená a gepard je barvy zemité? Co je to vosí móda? Pestrá a nekonečná paleta velmi podněcuje dětskou představivost, fantazii a poznání. Zaměříme se také na racionální chápání problémů a souvislostí v oblasti ochrany životního prostředí. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / prostředí NEBO Akce - ekohra – Světlo, které deformuje tvar


4) Vyhubená zvířata

Klíčová slova: vyhubená zvířata, vyhynulá zvířata, význam ZOO pro zachování druhu, Červená kniha

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je přiblížení a uvědomění si reality o mizejících přírodních hodnotách. Povíme si zajímavosti o vakovlkovi či delfínovci. A jak to bylo s poštuchou, praturem a mnoho dalšími ... Představa, že mnoho zvířat vymřelo vinou člověka, v nás může vzbudit potřebu a sílu chránit ty druhy, které takové hrozbě dosud čelí. Je nutné zdůraznit význam ZOO pro zachování druhu. Neopomeneme ani netradiční ukázku soch a sousoší vyhubených zvířat Romana Hynka v areálu ZOO Chleby. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost – pracovní listy / „vyhubená zvířata“ NEBO Ekohra – Začni od sebe / hledání


5) Ptáci a lidé

Klíčová slova: pták, peří, vejce, hnízdo, sokolnictví, dravci na letištích, poštovní holubi, záchranné stanice

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je objasnění, čím jsou pro nás ptáci: potrava, využití peří, ptáci v sokolnictví, dravci na letištích, poštovní holubi. Ptáci jsou nám také inspirací a okrasou. Posvátnost ptáků pro různé národy, touha lidí létat, slovní symbolika na téma ptáci (pták → vejce → hnízdo).
Handicapovaní ptáci odkázaní na lidskou pomoc, nejčastější důvody přijetí ptáků do záchranných stanic. Jak poznáme zraněného ptáka. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost: Pracovní listy / husí brk


6) Kam mizí ptáci na zimu a proč se vrací?

Klíčová slova: tahy ptáků, odlet ptáků, přílet ptáků, stěhovaví ptáci, hnízdění

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je seznámení se zajímavostmi ze života ptáků. Kdy nastává čas k odletu, kudy na jih, přílet ptáků ze severu, lety bez navigace. Proč ptáci táhnou? Jak ptáci táhnou? Pomoc těm, kteří u nás zůstanou přes zimu. Naši nejvýznamnější stěhovaví ptáci, návraty ptáků zpět, hnízdění, typy hnízd. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost: Pracovní listy / návod na tukové krmítko


7) Výprava do Jižní Ameriky

Klíčová slova: lama, činčila, nutrie, pásovec, nandu, papoušci, sklípkan

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je přiblížit atmosféru Jižní Ameriky. Víte, co lamy dělají, když se jim něco nelíbí? Víte, jaký hlodavec se rozšířil z Jižní Ameriky do celého světa kromě Austrálie?
Blíže poznáte přírodní krajiny Jižní Ameriky a živočichy tohoto kontinentu. Seznámíte se s jejich zástupci chovanými v Zoo Chleby. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost: Pracovní listy / Jižní Amerika.


V případě zájmu o některý z výukových programů kontaktujte našeho lektora a domluvte si termín.
V mailu prosím uvádějte:
1) název školy (a město, není-li obsaženo v názvu)
2) věkovou skupinu nebo třídu dětí
3) počet žáků
- skupiny nad 30 dětí je třeba rozdělit do menších - výuka pak dle možností probíhá buď paralelně (část dětí má teoretickou výuku v učebně, druhá část praktickou v ekocentru mezi zvířátky a potom naopak), anebo postupně (část dětí má výuku a část je na dětském hřišti nebo v zoo a poté se to prohodí).
4) termín, o který máte zájem - včetně času od do (na každou přednášku počítejte cca 1 hodinu). Volné termíny si můžete ověřit na stránce termínů přednášek.
5) Název výukového programu, o který máte zájem a zda program, či dvojprogram. Nemůžete-li se rozhodnout, zeptejte se naší lektorky, ráda vám poradí o který program je největší zájem. Neuvádějte "kontaktní program" - všechny programy jsou z poloviny kontaktní!
6) případně telefonický kontakt, pro snadnější domluvu

Možné je domluvit i oběd, svačinu, nebo třeba jen čaj apod. - v případě zájmu volejte 721 628 125 nebo svůj požadavek sdělte lektorce při objednávání výukového programu, ta jej předá dál a následně se vám ozve pracovnice občerstvení, aby s vámi domluvila podrobnosti.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Prosíme přijíždějte na přednášky včas, nejlépe s mírným předstihem - přijedete-li později, musí škola / školka, která má program po vás zbytečně čekat!!! Pakliže nebude tato škola / školka ochotná počkat o chvíli déle, zbytečně si zkrátíte program o vaše zpoždění.

Pokud plánujete např. svačinu před, či po programu, uvádějte ze stejného důvodu, jen čas výukového programu - na svačinu si plánujte extra čas. Přednáška nemůže začínat půlhodinovou svačinou - blokuje to následný program jak škol, či školek, tak zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.

ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby