Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám.

Všechny programy jsou z části teoretické (v učebně ekocentra) a z části praktické (v prostorách terárií ekocentra nebo přímo v učebně). Teoretická část je formou přednášky doprovázené obrazovou prezentací a zvukovými efekty a také nějakou interaktivní činností, soutěží nebo pod. V praktické části mají děti možnost kontaktu s drobnými zvířaty od bezobratlých, přes hlodavce až po hady, ještěrky nebo želvy. 
Vzhledem k velkému zájmu a stále častěji se opakujícímu názoru, že by měl být program delší, jsme za zvýhodněnou cenu zavedli tzv. dvojprogramy, kdy děti / žáci tráví přednáškou, hrou i praktickou částí (kontaktem) se zvířátky dvojnásobný čas. Je na vás, zda zvolíte klasický program nebo dětem dopřejete dvojprogram.

Pro první a druhé ročníky ZŠ je možné přizpůsobit i výukové programy určené MŠ, viz www.zoochleby.cz/vyukove-programy-pro-ms-6151/.

S kterými zvířátky je možný kontakt?

Není to vždy stejné, ale obvykle jsou to králíci a morčata, různé druhy pískomilů a myší, pestrušky, krajta, agamy, chameleoni, bazilišci, želvy, různé druhy švábů, zlatohlávci, strašilky, mnohonožky atd. 
Aby děti na kontakt nezapomněly, připravili jsme speciálně z tohoto důvodu několik pohlednic se zvířátky Ekocentra (bazilišek, agama, chameleon, bodlinatka) - všechny jsou k dispozici v obchodu se suvenýry.

Cena všech programů je shodná, stejně tak doba trvání i způsob objednání - podrobné informace najdete na souhrnné stránce Výukových programů


1) Naše masky

Klíčová slova: maskování, mimikry, tvář, kamufláž, predátor a kořist, varovné signály

Naším cílem je rozvíjení pocitu provázanosti s rozmanitou přírodou. Víte, proč je ara pestře zbarvená a gepard je barvy zemité? Co je to vosí móda? Potkali jste někdy chodící tyčku nebo list? Pestrá a nekonečná paleta velmi podněcuje dětskou představivost, fantazii a poznání. Naším cílem je podněcovat nenásilnou a přijatelnou formou pochopení významu a důležitosti barev v přírodě. Převleky v živočišné říši, které jsou nutné k přežití, přiblížíme především přímým kontaktem a pozorováním v teráriích Envirocentra. Umocníme tím zamyšlení se nad zajímavostmi, vynalézavostí a pestrými schopnostmi živočichů.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…


2) Jsem NEJ

Klíčová slova: rekordy ze světa zvířat, nejrychlejší / nejpomalejší, největší / nejmenší, nejtěžší / nejlehčí, nejdelší / nejkratší věk, největší rozpětí křídel, největší vejce, nejvíce mláďat, nejdelší březost

NOVÝ PROGRAM - podrobnosti upřesníme

Doprovodná činnost:


3) Ptačí putování

Klíčová slova: kam mizí ptáci na zimu, tahy ptáků, odlet ptáků, přílet ptáků, stěhovaví ptáci, hnízdění

Naším cílem je seznámení se zajímavostmi ze života ptáků. Kdy nastává čas k odletu, kudy na jih, přílet ptáků ze severu, lety bez navigace. Proč ptáci táhnou? Jak ptáci táhnou? Pomoc těm, kteří u nás zůstanou přes zimu. Naši nejvýznamnější stěhovaví ptáci, návraty ptáků zpět, hnízdění, typy hnízd.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…


4) Vidím, slyším, cítím - vnímám

Klíčová slova: smysly zvířat, zrak, sluch, čich, hmat, echolokace, neznámé smysly

NOVÝ PROGRAM - podrobnosti upřesníme

Doprpvodná činnost: 


!!!Podrobné informace o ceně, délce programů, objednání atd. najdete na souhrnné stránce Výukových programů!!!

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby