Výukové programy pro 1. stupeň ZŠ

Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám.

Všechny programy jsou z části teoretické (v učebně ekocentra) a z části praktické (v prostorách terárií ekocentra nebo přímo v učebně). Teoretická část je formou přednášky doprovázené obrazovou prezentací a zvukovými efekty a také nějakou interaktivní činností, soutěží nebo pod. V praktické části mají děti možnost kontaktu s drobnými zvířaty od bezobratlých, přes hlodavce až po hady, ještěrky nebo želvy. Praktická část není jen hlazení zvířátek a braní si jich do ruky, je to i povídání o nich a případně i příprava jejich krmení nebo úklid (k dispozici je i vybavená kuchyně) - záleží na čase, kdy přednáška probíhá.
Vzhledem k velkému zájmu a stále častěji se opakujícímu názoru, že by měl být program delší, jsme za zvýhodněnou cenu zavedli tzv. dvojprogramy, kdy děti / žáci tráví přednáškou, hrou i praktickou částí (kontaktem) se zvířátky dvojnásobný čas. Je na vás, zda zvolíte klasický program nebo dětem dopřejete dvojprogram.

S kterými zvířátky je možný kontakt?

Není to vždy stejné, ale obvykle jsou to králíci (rex) a morčata (US Teddy), různé druhy pískomilů a myší, pestrušky, krajta, agamy, chameleoni, bazilišci, želvy, různé druhy švábů, zlatohlávci, strašilky, mnohonožky atd. Úklid a příprava krmení probíhá obvykle u králíků a morčat, případně ostatních hlodavců nebo plazů.
Aby děti na kontakt nezapomněly, připravili jsme speciálně z tohoto důvodu několik pohlednic se zvířátky Ekocentra (bazilišek, agama, chameleon, bodlinatka) - všechny jsou k dispozici v obchodu se suvenýry.

Cena všech programů je shodná, stejně tak doba trvání i způsob objednání - podrobné informace najdete na souhrnné stránce Výukových programů


1) Naše masky

Klíčová slova: maskování, mimikry, tvář, kamufláž, predátor a kořist, varovné signály

Naším cílem je rozvíjení pocitu provázanosti s rozmanitou přírodou. Víte, proč je ara pestře zbarvená a gepard je barvy zemité? Co je to vosí móda? Potkali jste někdy chodící tyčku nebo list? Pestrá a nekonečná paleta velmi podněcuje dětskou představivost, fantazii a poznání. Naším cílem je podněcovat nenásilnou a přijatelnou formou pochopení významu a důležitosti barev v přírodě. Převleky v živočišné říši, které jsou nutné k přežití, přiblížíme především přímým kontaktem a pozorováním v teráriích Envirocentra. Umocníme tím zamyšlení se nad zajímavostmi, vynalézavostí a pestrými schopnostmi živočichů.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – otisk NEBO Akce - ekohra - optické klamy a iluze


2) Všude dobře, doma nejlíp

Klíčová slova: kde všude zvířata žijí, podmínky k životu, extrémní podmínky, zvířecí stavby

NOVÝ PROGRAM - podrobnosti upřesníme

Doprovodné programy:


3) Jsem NEJ

Klíčová slova: rekordy ze světa zvířat, nejrychlejší / nejpomalejší, největší / nejmenší, nejtěžší / nejlehčí, nejdelší / nejkratší věk, největší rozpětí křídel, největší vejce, nejvíce mláďat, nejdelší březost

NOVÝ PROGRAM - podrobnosti upřesníme

Doprovodná činnost:


4) Ptáci a lidé

Klíčová slova: pták, peří, vejce, hnízdo, sokolnictví, dravci na letištích, poštovní holubi, záchranné stanice

Naším cílem je objasnění, čím jsou pro nás ptáci: potrava, využití peří, ptáci v sokolnictví, dravci na letištích, poštovní holubi. Ptáci jsou nám také inspirací a okrasou. Posvátnost ptáků pro různé národy, touha lidí létat, slovní symbolika na téma ptáci (pták → vejce → hnízdo). Pomoc volně žijícím ptákům. Handicapovaní ptáci odkázaní na lidskou pomoc, nejčastější důvody přijetí ptáků do záchranných stanic. Jak poznáme zraněného ptáka.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost: Pracovní listy / husí brk


5) Ptačí putování

Klíčová slova: kam mizí ptáci na zimu, tahy ptáků, odlet ptáků, přílet ptáků, stěhovaví ptáci, hnízdění

Naším cílem je seznámení se zajímavostmi ze života ptáků. Kdy nastává čas k odletu, kudy na jih, přílet ptáků ze severu, lety bez navigace. Proč ptáci táhnou? Jak ptáci táhnou? Pomoc těm, kteří u nás zůstanou přes zimu. Naši nejvýznamnější stěhovaví ptáci, návraty ptáků zpět, hnízdění, typy hnízd.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost: Pracovní listy / návod na tukové krmítko


6) Vidím, slyším, cítím - vnímám

Klíčová slova: smysly zvířat, zrak, sluch, čich, hmat, echolokace, neznámé smysly

NOVÝ PROGRAM - podrobnosti upřesníme

Doprpvodná činnost: 


7) Výprava do Jižní Ameriky

Klíčová slova: lama, činčila, nutrie, pásovec, nandu, papoušci, sklípkan

Naším cílem je přiblížit atmosféru Jižní Ameriky. Víte, co lamy dělají, když se jim něco nelíbí? Víte, jaký hlodavec se rozšířil z Jižní Ameriky do celého světa kromě Austrálie? Blíže poznáte přírodní krajiny Jižní Ameriky a živočichy tohoto kontinentu. Seznámíte se s jejich zástupci chovanými v Zoo Chleby.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost: Pracovní listy / Jižní Amerika.


!!!Podrobné informace o ceně, délce programů, objednání atd. najdete na souhrnné stránce Výukových programů!!!

ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby