Návštěvní řád

1)    V průběhu návštěvy se v zájmu vlastní bezpečnosti pohybujte pouze v prostorách pro návštěvníky.

2)    Nechoďte do provozních objektů, výběhů a klecí pro zvířata.

3)    V zájmu bezpečnosti je přísně zakázáno nahýbat se přes zábradlí u klecí a výběhů zvířat, podlézat je a natahovat ruce ke klecím nebo do ohrad a dalších zařízení pro zvířata.

4)    Děti do 10 let mohou navštívit ZOO pouze v doprovodu osob starších 15 let.

5)    Psi, kočky, ani jiná zvířata nemají do ZOO přístup. Proto je k nám nevoďte.

6)    V areálu ZOO je zakázána jízda na kole, či na kolečkových bruslích a skateboardech.

7)    Zvířata v ZOO mají odbornou péči, nekrmte je, nerušte a nedrážděte.

8)   Není dovoleno taktéž provozovat reprodukovanou hudbu, hlasitě křičet apod.

9)    Je přísně zakázáno trhat rostliny a lámat vzrostlou zeleň.

10)  Zvířata mají svůj denní režim. Prosíme, nenuťte je k aktivitě drážděním. Pokud chcete tato zvířata spatřit aktivní, navštivte naší ZOO v různých denních dobách.

11)  Dbejte, prosím, upozornění zaměstnanců.

12)  Ošetřující personál rád zodpoví vaše dotazy.

13)  Vaše přání a připomínky sdělte v kanceláři ředitelství ZOO. Zde také ohlašujte ztráty, nálezy a vyhledejte první pomoc.

14)  V případě potřeby jsou návštěvníci povinni uposlechnout příkazů pracovníků zoo.

15)  Rodiče, učitelé a osoby pověřené dozorem nad dětmi dbejte na jejich kázeň!

16)  V areálu Zoo je zakázáno kouřit mimo vyhrazené prostory.

17)  Není dovoleno trhat květiny, vstupovat na záhony a ani jinak poškozovat zeleň a zahradní úpravy.

18)  Děkujeme, že se v ZOO chováte podle našich doporučení a těšíme se na Vaši další návštěvu.

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby