Výukové programy pro MŠ

Programy jsou navrženy tak, aby přiměřeně hravou formou předaly povědomí o okolním světě. O světě a vzájemném soužití. Je brán velký zřetel na respektování potřeb druhých a prožitek dítěte. Naše kontaktní rodinné prostředí a pestrá paleta zákoutí s faunou a florou naší ZOO děti velmi obohatí.

Všechny programy jsou z části teoretické (v učebně ekocentra) a z části praktické (v prostorách terárií ekocentra nebo přímo v učebně). Teoretická část je formou přednášky doprovázené obrazovou prezentací a zvukovými efekty a také nějakou interaktivní činností, soutěží nebo pod. V praktické části mají děti možnost kontaktu s drobnými zvířaty od bezobratlých, přes hlodavce až po hady, ještěrky nebo želvy. Praktická část není jen hlazení zvířátek a braní si jich do ruky, je to i povídání o nich a případně i příprava jejich krmení nebo úklid (k dispozici je i vybavená kuchyně) - záleží na čase, kdy přednáška probíhá.
Vzhledem k velkému zájmu a stále častěji se opakujícímu názoru, že by měl být program delší, jsme za zvýhodněnou cenu zavedli tzv. dvojprogramy, kdy děti / žáci tráví přednáškou, hrou i praktickou částí (kontaktem) se zvířátky dvojnásobný čas. Je na vás, zda zvolíte klasický program nebo dětem dopřejete dvojprogram.

S kterými zvířátky je možný kontakt?

Není to vždy stejné, ale obvykle jsou to králíci (rex) a morčata (US Teddy), různé druhy pískomilů a myší, pestrušky, krajta, agamy, chameleoni, bazilišci, želvy, různé druhy švábů, zlatohlávci, strašilky, mnohonožky atd. Úklid a příprava krmení probíhá obvykle u králíků a morčat, případně ostatních hlodavců nebo plazů.
Aby děti na kontakt nezapomněly, připravili jsme speciálně z tohoto důvodu několik pohlednic se zvířátky Ekocentra (bazilišek, agama, chameleon, bodlinatka) - všechny jsou k dispozici v obchodu se suvenýry.

Cena všech programů je shodná, stejně tak doba trvání i způsob objednání - podrobné informace najdete na souhrnné stránce Výukových programů


1)  Kabátek

Klíčová slova: chlupy, peří, šupiny, péče, kontakt, smysly

My lidé si musíme šaty vyrábět a kupovat, ale do čeho se oblékají zvířátka? K čemu jim jejich kabátky slouží a jak jim sluší? Která zvířátka chodí v brnění? Kdo se musí převlékat? Naším cílem je umocnění haptického vnímání. Dotkneš se krásy ptačího peří či lamí vlny. Pohladíš si agamu a jiná zvířata z terárii. Tvarové, povrchové či strukturální rozdíly v dětech vyvolávají představivost. Aktivním vnímáním posuzují rozdíly. Odlehčenost a spontánnost výkladu podporuje otázky, objevování či bádání.

 Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Akce - ekohra – Poznej svůj kabátek


2) Rozhlédni se kolem sebe

Klíčová slova: zvířata ze zahrady, park

Naším cílem je uvědomění si, kteří živočichové žijí v našem blízkém okolí. Na zahradě, v parku, na školním pozemku? Čím jsou tito živočichové typičtí, jak nám prospívají, jak můžeme pomoci my jim (ježek, ropucha, ještěrka, užovka). Jejich porovnání s exotickými příbuznými v Envirocentru. Jak přilákat ptáky, motýly a užitečný hmyz.

Především však nabízíme možnost pozorovat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost - Pracovní listy - návod na výrobu domečku pro čmeláky a hmyzího, Akce - hra - najdi si svůj domeček


3) Hladový jako vlk

Klíčová slova: potrava, rozmanitost stravy, obstarávání potravy

NOVÝ PROGRAM - podrobnosti upřesníme

Doprovodná činnost:4) Za zvířátky do Afriky

Klíčová slova: Afrika, Madagaskar, lemur, gepard, dikobraz

Naším cílem je seznámit děti s přírodními krajinami a nejznámějšími zvířaty Afriky. Proč má zebra pruhy? Proč má žirafa dlouhý krk? Proč se surikata ráno točí ke slunci? Odkryjeme další zajímavosti a blíže děti seznámíme s africkými zvířaty naší zoo.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat, hrát si či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost - poslech


!!!Podrobné informace o ceně, délce programů, objednání atd. najdete na souhrnné stránce Výukových programů!!!

ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby