Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ

Tématické celky podporují hlubší porozumění a hledání odpovědí. Praktické poznávání přírody umocňuje kladný dopad na hodnotový systém dětí.

Všechny programy jsou z poloviny teoretické (v učebně ekocentra) a z poloviny praktické (v prostorách terárií ekocentra). Teoretická část je formou přednášky doprovázené obrazovou prezentací a zvukovými efekty a také nějakou interaktivní činností, soutěží nebo pod. V praktické části mají děti možnost kontaktu s drobnými zvířaty od bezobratlých, přes hlodavce až po hady, ještěrky nebo želvy. Praktická část není jen hlazení zvířátek a braní si jich do ruky, je to i povídání o nich a případně i příprava jejich krmení nebo úklid (k dispozici je i vybavená kuchyně) - záleží na čase, kdy přednáška probíhá.
Vzhledem k velkému zájmu a stále častěji se opakujícímu názoru, že by měl být program delší, jsme za zvýhodněnou cenu zavedli tzv. dvojprogramy, kdy děti / žáci tráví přednáškou, hrou i praktickou částí (kontaktem) se zvířátky dvojnásobný čas. Je na vás, zda zvolíte klasický program nebo dětem dopřejete dvojprogram.

S kterými zvířátky je možný kontakt?
Není to vždy stejné, ale obvykle jsou to králíci (rex) a morčata (US Teddy), různé druhy pískomilů a myší, pestrušky, krajta, agamy, chameleoni, bazilišci, želvy, různé druhy švábů, zlatohlávci, strašilky, mnohonožky atd. Úklid a příprava krmení probíhá obvykle u králíků a morčat, případně ostatních hlodavců nebo plazů.
Aby děti na kontakt nezapomněly, připravili jsme speciálně z tohoto důvodu několik pohlednic se zvířátky Ekocentra (bazilišek, agama, chameleon, bodlinatka) - všechny jsou k dispozici v obchodu se suvenýry.


1) Zvuky přírody

Klíčová slova: ptačí zpěv, zvukové projevy v přírodě, relaxace, libé zvuky přírody x nelibé zvuky civilizace, dorozumívání, ochrana ptactva

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Cílem je vědomé soustředěné vnímání zvuků přírody, především ptačích zpěvů. Víte,  jak na sebe upozorňuje gibon či ledňák? Prožívání žáků i formou relaxace. Hledání rozdílů mezi zvuky přírody a zvuky civilizace. Význam a způsoby ochrany našeho ptactva. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – poznávání zvuků - poslech NEBO Akce - ekohra – záznam melodie a rytmu na papír


2) Společenství zvířat

Klíčová slova: společenství, společenští živočichové, smečka, stádo, samotáři, teritorium, funkčnost, výhody, význam spolupráce, přírodní společenství

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je objevování světa v jeho širších rovinách. Jak si žije gepard či lemur, munžak nebo araginta? A co surikatí superkolonie? Víte, co je to krdel, šik a láj? Poznáváme způsob života rozdílných živočichů – co vyhovuje jednomu, nemusí vždy vyhovovat druhému, funkčnost a nefunkčnost, význam vztahů a spolupráce, provázanost. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / tématické otázky NEBO Akce - ekohra – lidoop x člověk, způsob života, ukázky


3) Pohled do zrcadla

Klíčová slova: enviroment, ekologie, pozitivní a negativní vliv člověka

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Cílem je seznámit žáky s tím, jaké dopady má činnost člověka na přírodu. Co je to " PERPETU NATURA" či "NOEMOVA ARCHA"? Jaký je význam ZOO?  Vést k zamyšlení, že jsme součástí celku. Vše je velmi provázané. Nutná potřeba rovnováhy přírody a člověka. Nezastupitelnost funkce rozmanitosti přírody. Pohled na „obrazy“ činnosti člověka – zpětná vazba. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost – dopis přírodě NEBO Akce - ekohra - pohled do zrcadla - od myšlenky k realitě


4) Řeka Labe

Klíčová slova: Labe, ryby, prostředí, ichtyofauna, labská biodiverzita, ochrana

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naší snahou je obklíčení tématu z různých stran. Víte, co je to mihule? Je mořská jehla v Labi. A jak vůbec vznikl název řeky Labe?  Především se však zamýšlíme z pohledu ochrany prostředí - ichtyofauny. Věnujeme důraz na setkání s rybami. Poskytneme zajímavé informace o nekonečném spektru živočichů…Nutíme žáky zkoumavě přistupovat k tématu. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / ryby NEBO Akce - eko – fyziologie ryby


5) Jak zvířata zdomácněla

Klíčová slova: ochočení, zajetí, domestikace, plemenitba

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je objasnění vývoje úzkého soužití lidí a zvířat. Vysvětlení pojmů ochočení, zajetí, domestikace, důvody a způsoby domestikace, domestikovaná zvířata Evropy, Asie, Ameriky, Afriky. Plemenitba a její moderní metody. Historická a náboženská hlediska. Tři fáze domestikace savců, domestikovaní ptáci a hmyz. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost - pracovní listy / jak zvířata zdomácněla?


6) Přežijí (nejen) africká zvířata 21. století?

Klíčová slova: ochrana zvířat, komerční lov, pytláctví, rezervace, národní parky, týrání zvířat

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je seznámení se skutečnostní. Ochrana zvířat v rezervacích a národních parcích a proti tomu stojící pytláctví a komerční lov. Nejvíce lovci ohrožená zvířata – Big Five – slon, nosorožec, buvol kaferský, lev, levhart. Další globální problémy v ochraně zvířat a životního prostředí na všech kontinentech. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost - pracovní listy - šance na přežití


7) Australské putování

Klíčová slova: Austrálie, klokan, vačnatci, plot, přemnožení, agama

Čas: ~60 min. (dvojprogram ~120 min.)
Cena: 20,- Kč (dvojprogram 35,- Kč) / dítě, pedagogický doprovod za symbolickou korunu

Naším cílem je poskytnutí hlubších informací o životě v divoké Austrálii. Přírodní krajiny Austrálie a jejich fauna. Charakterističtí živočichové tohoto kontinentu – klokan, koala, agama vousatá, ptakopysk, ježura, Tasmánský čert, vyhynulý vakovlk. Proti nim stojí zavlečení králíci, velbloudi, psi, kočky, krysy a další. Víte jak dlouhý je v Austrálii plot proti králíkům, který vede přes celý kontinent? Bližší seznámení se zvířaty Zoo, která pochází z tohoto kontinentu. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost - pracovní lisy / křížovka


V případě zájmu o některý z výukových programů kontaktujte našeho lektora a domluvte si termín.
V mailu prosím uvádějte:
1) název školy (a město, není-li obsaženo v názvu)
2) věkovou skupinu nebo třídu dětí
3) počet žáků
- skupiny nad 30 dětí je třeba rozdělit do menších - výuka pak dle možností probíhá buď paralelně (část dětí má teoretickou výuku v učebně, druhá část praktickou v ekocentru mezi zvířátky a potom naopak), anebo postupně (část dětí má výuku a část je na dětském hřišti nebo v zoo a poté se to prohodí).
4) termín, o který máte zájem - včetně času od do (na každou přednášku počítejte cca 1 hodinu). Volné termíny si můžete ověřit na stránce termínů přednášek.
5) Název výukového programu, o který máte zájem a zda program, či dvojprogram. Nemůžete-li se rozhodnout, zeptejte se naší lektorky, ráda vám poradí o který program je největší zájem. Neuvádějte "kontaktní program" - všechny programy jsou z poloviny kontaktní!
6) případně telefonický kontakt, pro snadnější domluvu

Možné je domluvit i oběd, svačinu, nebo třeba jen čaj apod. - v případě zájmu volejte 721 628 125 nebo svůj požadavek sdělte lektorce při objednávání výukového programu, ta jej předá dál a následně se vám ozve pracovnice občerstvení, aby s vámi domluvila podrobnosti.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Prosíme přijíždějte na přednášky včas, nejlépe s mírným předstihem - přijedete-li později, musí škola / školka, která má program po vás zbytečně čekat!!! Pakliže nebude tato škola / školka ochotná počkat o chvíli déle, zbytečně si zkrátíte program o vaše zpoždění.

Pokud plánujete např. svačinu před, či po programu, uvádějte ze stejného důvodu, jen čas výukového programu - na svačinu si plánujte extra čas. Přednáška nemůže začínat půlhodinovou svačinou - blokuje to následný program jak škol, či školek, tak zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení.

ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby