Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ

Tématické celky podporují hlubší porozumění a hledání odpovědí. Praktické poznávání přírody umocňuje kladný dopad na hodnotový systém dětí.

Všechny programy jsou z části teoretické (v učebně ekocentra) a z části praktické (v prostorách terárií ekocentra nebo přímo v učebně). Teoretická část je formou přednášky doprovázené obrazovou prezentací a zvukovými efekty a také nějakou interaktivní činností, soutěží nebo pod. V praktické části mají děti možnost kontaktu s drobnými zvířaty od bezobratlých, přes hlodavce až po hady, ještěrky nebo želvy. Praktická část není jen hlazení zvířátek a braní si jich do ruky, je to i povídání o nich a případně i příprava jejich krmení nebo úklid (k dispozici je i vybavená kuchyně) - záleží na čase, kdy přednáška probíhá.
Vzhledem k velkému zájmu a stále častěji se opakujícímu názoru, že by měl být program delší, jsme za zvýhodněnou cenu zavedli tzv. dvojprogramy, kdy děti / žáci tráví přednáškou, hrou i praktickou částí (kontaktem) se zvířátky dvojnásobný čas. Je na vás, zda zvolíte klasický program nebo dětem dopřejete dvojprogram.

S kterými zvířátky je možný kontakt?

Není to vždy stejné, ale obvykle jsou to králíci (rex) a morčata (US Teddy), různé druhy pískomilů a myší, pestrušky, krajta, agamy, chameleoni, bazilišci, želvy, různé druhy švábů, zlatohlávci, strašilky, mnohonožky atd. Úklid a příprava krmení probíhá obvykle u králíků a morčat, případně ostatních hlodavců nebo plazů.
Aby děti na kontakt nezapomněly, připravili jsme speciálně z tohoto důvodu několik pohlednic se zvířátky Ekocentra (bazilišek, agama, chameleon, bodlinatka) - všechny jsou k dispozici v obchodu se suvenýry.

Cena všech programů je shodná, stejně tak doba trvání i způsob objednání - podrobné informace najdete na souhrnné stránce Výukových programů


1) Na to mám

Klíčová slova: učení a inteligence zvířat, trénink, pozitivní motivace

NOVÝ PROGRAM - podrobnosti upřesníme

Doprovodné programy:


2) Je nás víc

Klíčová slova: společenství, společenští živočichové, smečka, stádo, samotáři, teritorium, funkčnost, výhody, význam spolupráce, přírodní společenství

Naším cílem je objevování světa v jeho širších rovinách. Jak si žije gepard či lemur, munžak nebo aratinga? A co surikatí superkolonie? Víte, co je to krdel, šik a láj? Poznáváme způsob života rozdílných živočichů – co vyhovuje jednomu, nemusí vždy vyhovovat druhému, funkčnost a nefunkčnost, význam vztahů a spolupráce, provázanost.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / tématické otázky NEBO Akce - ekohra – lidoop x člověk, způsob života, ukázky


3) Pohled do zrcadla

Klíčová slova: enviroment, ekologie, pozitivní a negativní vliv člověka

Cílem je seznámit žáky s tím, jaké dopady má činnost člověka na přírodu. Co je to " PERPETU NATURA" či "NOEMOVA ARCHA"? Jaký je význam ZOO?  Vést k zamyšlení, že jsme součástí celku. Vše je velmi provázané. Nutná potřeba rovnováhy přírody a člověka. Nezastupitelnost funkce rozmanitosti přírody. Pohled na „obrazy“ činnosti člověka – zpětná vazba.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost – dopis přírodě NEBO Akce - ekohra - pohled do zrcadla - od myšlenky k realitě


4) Z Krkonoš do Hamburku

Klíčová slova: řeka Labe, ryby, prostředí, ichtyofauna, labská biodiverzita, ochrana

Naší snahou je obklíčení tématu z různých stran. Víte, co je to mihule? Je mořská jehla v Labi. A jak vůbec vznikl název řeky Labe?  Především se však zamýšlíme z pohledu ochrany prostředí - ichtyofauny. Věnujeme důraz na setkání s rybami. Poskytneme zajímavé informace o nekonečném spektru živočichů…Nutíme žáky zkoumavě přistupovat k tématu.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / ryby NEBO Akce - eko – fyziologie ryby


5) Mnoho tváří Asie

Klíčová slova: Asie, různorodost biotopů, druhová rozmanitost, panda, langur, gibon, lev, gepard, významná domácí zvířata, velbloud, buvol, jak

NOVÝ PROGRAM - podrobnosti upřesníme

Doprovodná činnost:


6) Made in Nature

Klíčová slova: "vynálezy" které jsme okoukali v přírodě, nápady, spojitosti, význam

NOVÝ PROGRAM - podrobnosti upřesníme

Doprovodná činnost:


7) Australské putování

Klíčová slova: Austrálie, klokan, vačnatci, plot, přemnožení, agama

Naším cílem je poskytnutí hlubších informací o životě v divoké Austrálii. Přírodní krajiny Austrálie a jejich fauna. Charakterističtí živočichové tohoto kontinentu – klokan, koala, agama vousatá, ptakopysk, ježura, Tasmánský čert, vyhynulý vakovlk. Proti nim stojí zavlečení králíci, velbloudi, psi, kočky, krysy a další. Víte jak dlouhý je v Austrálii plot proti králíkům, který vede přes celý kontinent? Bližší seznámení se zvířaty Zoo, která pochází z tohoto kontinentu.

Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost - pracovní lisy / křížovka


!!!Podrobné informace o ceně, délce programů, objednání atd. najdete na souhrnné stránce Výukových programů!!!

ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby