Výukové programy pro 2. stupeň ZŠ

Tématické celky podporují hlubší porozumění a hledání odpovědí. Praktické poznávání přírody umocňuje kladný dopad na hodnotový systém dětí.

1) Zvuky přírody

Klíčová slova: ptačí zpěv, zvukové projevy v přírodě, relaxace, libé zvuky přírody x nelibé zvuky civilizace, dorozumívání, ochrana ptactva

Čas: 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Cílem je vědomé soustředěné vnímání zvuků přírody, především ptačích zpěvů. Víte,  jak na sebe upozorňuje gibon či ledňák? Prožívání žáků i formou relaxace. Hledání rozdílů mezi zvuky přírody a zvuky civilizace. Význam a způsoby ochrany našeho ptactva. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – poznávání zvuků - poslech NEBO Akce - ekohra – záznam melodie a rytmu na papír

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


2) Společenství zvířat

Klíčová slova: společenství, společenští živočichové, smečka, stádo, samotáři, teritorium, funkčnost, výhody, význam spolupráce, přírodní společenství

Čas: 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je objevování světa v jeho širších rovinách. Jak si žije gepard či lemur, munžak nebo araginta? A co surikatí superkolonie? Víte, co je to krdel, šik a láj? Poznáváme způsob života rozdílných živočichů – co vyhovuje jednomu, nemusí vždy vyhovovat druhému, funkčnost a nefunkčnost, význam vztahů a spolupráce, provázanost. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / tématické otázky NEBO Akce - ekohra – lidoop x člověk, způsob života, ukázky

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


3) Pohled do zrcadla

Klíčová slova: enviroment, ekologie, pozitivní a negativní vliv člověka

Čas: 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Cílem je seznámit žáky s tím, jaké dopady má činnost člověka na přírodu. Co je to " PERPETU NATURA" či "NOEMOVA ARCHA"? Jaký je význam ZOO?  Vést k zamyšlení, že jsme součástí celku. Vše je velmi provázané. Nutná potřeba rovnováhy přírody a člověka. Nezastupitelnost funkce rozmanitosti přírody. Pohled na „obrazy“ činnosti člověka – zpětná vazba. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost – dopis přírodě NEBO Akce - ekohra - pohled do zrcadla - od myšlenky k realitě

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro.


4) Řeka Labe

Klíčová slova: Labe, ryby, prostředí, ichtyofauna, labská biodiverzita, ochrana

Čas: 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naší snahou je obklíčení tématu z různých stran. Víte, co je to mihule? Je mořská jehla v Labi. A jak vůbec vznikl název řeky Labe?  Především se však zamýšlíme z pohledu ochrany prostředí - ichtyofauny. Věnujeme důraz na setkání s rybami. Poskytneme zajímavé informace o nekonečném spektru živočichů…Nutíme žáky zkoumavě přistupovat k tématu. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodné programy: Pracovní činnost – pracovní listy / ryby NEBO Akce - eko – fyziologie ryby

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro a návštěva terárií Mendelka


5) Jak zvířata zdomácněla

Klíčová slova: ochočení, zajetí, domestikace, plemenitba

Čas: 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je objasnění vývoje úzkého soužití lidí a zvířat. Vysvětlení pojmů ochočení, zajetí, domestikace, důvody a způsoby domestikace, domestikovaná zvířata Evropy, Asie, Ameriky, Afriky. Plemenitba a její moderní metody. Historická a náboženská hlediska. Tři fáze domestikace savců, domestikovaní ptáci a hmyz. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost - pracovní listy / jak zvířata zdomácněla?

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro


6) Přežijí (nejen) africká zvířata 21. století?

Klíčová slova: ochrana zvířat, komerční lov, pytláctví, rezervace, národní parky, týrání zvířat

Čas: 60 min
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je seznámení se skutečnostní. Ochrana zvířat v rezervacích a národních parcích a proti tomu stojící pytláctví a komerční lov. Nejvíce lovci ohrožená zvířata – Big Five – slon, nosorožec, buvol kaferský, lev, levhart. Další globální problémy v ochraně zvířat a životního prostředí na všech kontinentech. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost - pracovní listy - šance na přežití

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro


7) Australské putování

Klíčová slova: Austrálie, klokan, vačnatci, plot, přemnožení, agama

Čas: 60 min.
Cena: 20,- Kč / dítě, doprovod zdarma

Naším cílem je poskytnutí hlubších informací o životě v divoké Austrálii. Přírodní krajiny Austrálie a jejich fauna. Charakterističtí živočichové tohoto kontinentu – klokan, koala, agama vousatá, ptakopysk, ježura, Tasmánský čert, vyhynulý vakovlk. Proti nim stojí zavlečení králíci, velbloudi, psi, kočky, krysy a další. Víte jak dlouhý je v Austrálii plot proti králíkům, který vede přes celý kontinent? Bližší seznámení se zvířaty Zoo, která pochází z tohoto kontinentu. Především však nabízíme možnost pozorovat, zkoumat, chápat či pečovat…

Doprovodná činnost: Pracovní činnost - pracovní lisy / křížovka

Navazuje návštěva aktuální výstavy tématicky zaměřené na enviro


V případě zájmu o některý z výukových programů kontaktujte našeho lektora a domluvte si termín: . Volné termíny přednášek si můžete ověřit na stránce termínů přednášek.

ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby