Základní školy

Jak je zoo připravená na ZŠ

Všichni školáci se těší na školní výlet do zoo, mnozí z nich nemohou ani dospat v očekávání výletu za zážitky a snad i dobrodružstvím. Někdy je však natěšenost a nedočkavost až přespřílišná a žáci pak začínají zlobit již v autobuse, natožpak v samotné zoo. Výbornou zprávou pro paní učitelky a další pedagogické pracovníky je, že existuje i alternativa, kde není třeba se o své svěřence příliš strachovat. I proto se Zoo Chleby těší velké popularitě jak všech dětí, tak pedagogů. Školním výletům je výborně přizpůsobená. Z velké části je koncipována jako kontaktní, vládne tu přátelská až rodinná atmosféra pohodového českého venkova a děti se mohou pohybovat do jisté míry samostatně. Zoo patří k těm menším, takže jsou děti stále na očích, neztratí se a mají menší šanci k nějakému průšvihu, klukovinám, či jiným nepatřičnostem, přičemž ovšem nejsou ochuzeni o zážitky ani o vydovádění se. Právě pro snadný dozor nad skupinou dětí je naše zoo oblíbena mezi četnými pedagogy, školy k nám jezdí hojně a i z velmi širokého okolí, nezřídka překračujícího hranice Středočeského kraje.

Mendelovo ekocentrum
V květnu 2014 zoo otevřela také nové moderní ekocentrum, kde jsou učebny či posluchárny, sociální zařízení, občerstvení, ale hlavně, kde jsou organizovány různé akce a přednášky na téma životní prostředí, ekologie apod. Jsou pro všechny, ale hlavní zaměření je právě na děti a školní mládež.

Výukové programy pro 1. stupeňZŠ
Vybrané aktivity rozvíjejí poznatky o rozmanitosti přírody a usnadňují přiblížení k ucelenějšímu obrazu světa tj. především životním podmínkám.
Pro 1. stupeň ZŠ máme připraveny tyto programy:
1) Naše masky
2) Jsem NEJ
3) Ptačí putování
4) Vidím, cítím, slyším - vnímám
viz. Popis jednotlivých výukových programů pro 1. stupeň ZŠ

Výukové programy pro 2. stupeňZŠ
Tématické celky podporují hlubší porozumění a hledání odpovědí. Praktické poznávání přírody umocňuje kladný dopad na hodnotový systém dětí.
Pro 2. stupeň ZŠ máme připraveny tyto programy:
1) Na to mám
2) Pohled do zrcadla
3) Mnoho tváří Asie
4) Australské putování
viz. Popis jednotlivých výukových programů pro 2. stupeň ZŠ

Komentovaná prohlídka
Speciálním programem je komentovaná prohlídka zoo, která si již dávno získala množství příznivců napříč generacemi. Poutavý, výchovně vzdělávací výklad je podáván zábavnou, hravou či soutěžní formou a uzpůsoben na míru každé věkové skupině. Pro školáky je vedena tak, aby doplnila a rozvíjela jejich školní přírodopisné znalosti. Na což navazuje i několik prvků na těchto webových stránkách, které mohou sloužit jako pomůcka při povýletové výuce (viz. dále). Bohužel však jsou tyto přednášky natolik žádané, že jsme schopni jen s obtížemi kapacitně uspokojit poptávku. Proto je nezbytné objednat se a domluvit termín s dostatečným předstihem. Komentovanou prohlídku nabízíme pouze samostatně tj. bez výukového programu v Envirocentru.
Způsob objednání komentované prohlídky najdete na stránce Kontakt.

Kontaktní výběhy
V zoo je i několik kontaktních výběhů - děti mohou vlézt k morčátkům, želvám nebo kozičkám a všechna ta zvířátka si pohladit. Zvláště na chlapce s divočejším naturelem je však třeba dohlížet – ve snaze předvést se před ostatními občas hraní s morčátky nebo želvami hraničí s týráním. Želvy nejsou autíčka, s nimiž se dá jezdit, morče si s dětmi nechce hrát na honěnou ani být součástí chlapecké přetahované. Na druhou stranu je to ideální příležitost, kdy a jak dětem vštípit, že zvířátka jsou živé bytosti, které cítí a vnímají bolest, strach či stres. A podle toho se s nimi musí zacházet.
Děti mohou také krmit naše zakrslé kozičky, ovšem jen speciálním nekalorickým krmivem, které se za symbolických 10 Kč prodává v pokladně zoo (nekalorické krmivo je velmi důležité, neboť brání přejídání koz a následným zdravotním komplikacím).

Kolekce betonových soch vyhubených zvířat
Velmi ojedinělá je v naší zoo kolekce betonových vyhubených zvířat. Žádní dinosauři, ale zvířata, která jsme vyhubili mi lidé během posledních pár set let (některá dokonce v posledním desetiletí). Tato kolekce je tak ojedinělá, že ji nenajdete nikde jinde v republice a v takovém rozsahu ani v Evropě a dost možná ani na světě. Pro učitele je to snad nejlepší učební pomůcka jak děti seznámit s problémem hubení zvířat a zániku druhů – s ničením jejich přirozeného prostředí, s nadměrným lovem apod. Děti zde v životní velikosti vidí zvířata, která nejen, že již nežijí, ale která patří k velkým vzácnostem i ve světových muzeích. V naší zoo mají žáci možnost dostat se k takovým zvířatům do bezprostřední blízkosti - na dotek. Mohou si na sochy sáhnout i se s nimi vyfotit, čehož je hojně využíváno – bezpočet škol se skupinově i jednotlivě zvěčňuje u pratura, zeber, doda, tučňáků atd. I tady je však třeba na děti dohlížet – sochy jsou pro ně velkým lákadlem, ovšem lézt na ně je zakázáno. Jednak kvůli poškození a jednak kvůli možným úrazům. Jsou to vděčné fotoobjekty a především názorné vzdělávací pomůcky, nikoli prolézačky.
Sbírka vyhubených zvířat je navíc doplněná i o několik soch domorodých lidí a tak je možné pořídit fotografii např. i s nejstarším člověkem planety – s Křovákem. Máte-li zájem, přečtěte si více o této kolekci soch vyhubených zvířat, včetně toho jak se zrodil nápad na její zhotovení nebo jak se sochy vyrábí.

Dětské hřiště
Od května 2014 můžeme (nejen) dětem ze škol nabídnout kupu zábavy a herních aktivit na našem novém hřišti, které patří mezi absolutně nejkrásnější a největší, jaké lze v českých zoo najít. Jsou zde příležitosti pro všechny dětské věkové kategorie a tak si i naši žáci najdou to své a dosyta se vydovádí. Aktivity dětského hřiště rozvíjí u školáků fyzickou zdatnost, zvyšují obratnost i podporují přemýšlivost, a to vše na čerstvém vzduchu polabské vesničky.

Adopce
Mezi školami je také oblíbená možnost adopce. Mnoho škol si v minulosti vybralo některé z našich milých zvířátek a to pak adoptovalo. Adoptivní rodič (ať jednotlivec nebo škola) obdrží krásnou adopční listinu - školáci si ji mohou pověsit ve třídě. Kromě listiny jsou adoptivní rodiče také uvedeni na internetových stránkách (případně s odkazem na školní web) a mají svou cedulku na výběhu či kleci adoptovaného zvířátka. Kromě adopce je obdobným způsobem možné také sponzorovat sochy vyhubených zvířat.

Praktické informace

Cena přednášky je velmi symbolická, přičemž doprovod je za symbolickou korunu (viz. vstupné) a parkoviště máme i pro autobusy. V létě jsou v zoo v provozu dva kiosky a jedno větší bčerstvení s venkovním posezením, celoročně (mimo sezónu obvykle jen o víkendech) lze v pokladně zakoupit nápoje a mražené výrobky a také množství suvenýrů, propagačních materiálů atd.

Co máme pro ZŠ na internetu

Ke stažení
Na těchto stránkách si mohou pedagogičtí pracovníci zdarma stáhnout několik různých tématických vědomostních úkolů, které stačí v libovolném množství vytisknout z PDF souboru a pak rozdat dětem k vypracování – při běžné výuce přírodopisu nebo i v rámci samotné návštěvy zoo (viz. stránka ke stažení).

Kvíz
Velmi unikátním prvkem našich stránek je speciální vědomostně zábavní kvíz. U dětí je zvláště oblíbený, jelikož je sestaven na principu počítačové hry (několik vědomostních úrovní, 3 životy, body, tabulka nejlepších...). Obsahuje přírodopisné či zoologické otázky několika různých druhů (slovní otázky, obrázkové otázky, mapy výskytu, spojovačky atd.) rozdělených do celkem 10 složitostních stupňů (levelů). Ojedinělost kvízu je v tom, že ačkoli je pro jednu kompletní hru potřeba 100 otázek, kvíz jich obsahuje okolo 1.200. Otázky se načítají v náhodném pořadí (vždy však podle složitosti), čímž je prakticky každá hra zcela jiná – pokaždé jsou odlišné otázky. Je tak možné hru dokola opakovat a pořád bude jiná. Tím se neomrzí dětem a je využitelnější i v rámci výuky. Z počátku jsou otázky až triviálně lehké, ale náročnost se velmi stupňuje, poslední kola už jsou velmi obtížná a jistě zaměstnají celou třídu. Na odpověď není žádný časový limit a je tedy možné ji dohledávat například na internetu, což rozvíjí nejen počítačovou gramotnost, ale hlavně je to nenásilná forma učení.
Náš tip pro použití kvízu ve školách (pro hru a zároveň výuku): hraje celá třída, jako jeden hráč – o otázkách se diskutuje mezi žáky a učitelem (proč zrovna odpověď A, proč ne B...), pokud třída neví, pokusí se logicky vybrat správnou odpověď (vždy je na výběr z několika možností) nebo ji hledá na internetu. Tímto způsobem se intenzivně učí všichni najednou (aniž by to vnímali) a také to utužuje kolektiv a zlepšuje vzájemnou komunikaci – mezi žáky navzájem i směrem k učiteli či učitelce.
Přečtěte si podrobné informace o kvízu...

Karty zvířat
Zvláště pro žáky ZŠ jsou cennou učební pomůckou tzv. karty zvířat - část Naše zvířata, kde si podle jednotlivých kategorií (savci, ptáci...) vyberete jakékoli zvíře a přečtete o něm kompletní informace. Jsou poměrně obsáhlé, ovšem velmi přehledně rozčleněné podle jednotlivých témat (popis, rozměry, rozšíření, rozmnožování...). Téměř u všech zvířat jsou také fotografie a s výjimkou ryb i zvuky – někdy jen jeden, většinou však hned několik různých zvuků zvířat, které lze přehrát přímo ze stránky. Tato část stránek je vhodná k běžné výuce, ale prostřednictvím tabletu je výborná hlavně při samotné návštěvě zoo (v zoo je bezplatná Wi-Fi). Přečtěte si více o kartách zvířat.

Co možná nevíte - zajímavosti a vzdělávací články
V části co možná nevíte je mnoho velmi zajímavých článků, které je možné výborně využít k výuce. Jak výuce přírodopisu, tak i jiných předmětů, jelikož kromě článků o zvířatech je k dispozici i několik dalších textů – o Livingstonovi, o velmi významném, ačkoli téměř zapomenutém českém cestovateli Tadeáši Haenkem, o Křovácích, o Labi, o Maskarénách, o živočišných textilních vláknech....

Okénko básníka
Ve stejné sekci je také jedna velmi speciální část (kterou se asi nemůže pochlubit žádná jiná zoo) – tzv. Okénko básníka. Je zde mnoho roztomilých básniček a říkadel, pohádka, fejetonky atd. – vše o zvířatech nebo přírodě a vše od současného českého básníka a spisovatele, nymburského rodáka a velkého příznivce naší zoo Jiřího Tepera.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme spoustu příjemných zážitků.

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby