Střední školy

Jak je zoo připravená na SŠ

Školní výlet do zoo v případě gymnazistů a středoškoláků již asi nepatří mezi nejvýznamnější zábavy, přesto není výjimkou, proto naše zoo počítá i s takovými skupinami – především po stránce vzdělávací a výchovné vychází studentům vstříc. Mnohem lépe jsou na tom samozřejmě školy zaměřené na chovatelství nebo obecně cokoli ohledně přírody, ekologie, environmentu. V zoo vládne přátelská až rodinná atmosféra pohodového českého venkova, což výrazně zpříjemňuje studijní i jinou návštěvu a umožňuje nerušenější pozorování zvířat.

Environmentální centrum
V květnu 2014 zoo otvírá také nové moderní environmentální centrum, kde jsou učebny či posluchárny, sociální zařízení, občerstvení, ale hlavně, kde jsou organizovány různé akce a přednášky na téma životní prostředí, ekologii apod. Jsou pro všechny, ale hlavní zaměření je právě na školní (tedy i středoškolskou) mládež.

Komentované prohlídky
Nejtypičtěji střední školy využívají speciální program komentované prohlídky zoo, která si již dávno získala množství příznivců napříč generacemi. Poutavý, výchovně vzdělávací výklad je podáván zábavnou či soutěžní formou a uzpůsoben na míru každé věkové skupině, včetně teenagerů. Pro které je vedena tak, aby doplnila a rozvíjela jejich školní přírodopisné znalosti, přičemž jsou studenti aktivně zapojováni do diskuze, případně i kontaktu se zvířaty. Na přednášku navazuje i několik prvků na těchto webových stránkách, které mohou sloužit jako studijní materiál (viz. dále). Bohužel však jsou tyto přednášky natolik žádané, že jsme schopni jen s obtížemi kapacitně uspokojit poptávku. Proto je nezbytné objednat se a domluvit termín s dostatečným předstihem.
Způsob objednání komentované prohlídky najdete na stránce Kontakt.

Kolekce soch vyhubených zvířat
Velmi ojedinělá je v naší zoo kolekce betonových vyhubených zvířat. Žádní dinosauři, ale zvířata, která jsme vyhubili mi lidé během posledních pár set let (některá dokonce v posledním desetiletí). Tato kolekce je tak ojedinělá, že ji nenajdete nikde jinde v republice a v takovém rozsahu ani v Evropě a dost možná ani na světě. Pro pedagogy je to snad nejlepší učební pomůcka, jak studenty zatáhnout do problematiky ochrany živočišných druhů a biodiverzity, včetně životního prostředí. Pro samotné studenty jsou sochy výborným studijním materiálem. Umožňují jim, v životní velikosti a na dotyk ruky, se seznámit s druhy, které nejen, že již nežijí, ale patří k velkým vzácnostem či raritám i ve světových muzeích. Každé z těchto vyhubených zvířat je samozřejmě opatřeno i svou jmenovkou a textem.
Na sochy je zakázáno lézt a naopak je povoleno se jich dotýkat a fotografovat se s nimi, čehož je hojně využíváno všemi návštěvníky – fotí se zde děti i staříci, jednotlivci, rodiny i celé skupiny. Mnoho škol a školek se skupinově zvěčňuje u pratura, zeber, doda, tučňáků atd. Krom toho jsou vyhubená zvířata doplněná i několika sochami domorodých lidí a tak je možné pořídit fotografii např. i s nejstarším člověkem planety – s Křovákem. Máte-li zájem, přečtěte si více o této kolekci soch vyhubených zvířat, včetně toho jak se zrodil nápad na její zhotovení nebo jak se sochy vyrábí.

Ostatní (dětské) aktivity
Zároveň s Envirocentrem (květen 2014) se otvírá i na nové dětské hřiště, které patří mezi absolutně nejkrásnější a největší, jaké lze v českých zoo najít. Dětské hřiště sice není top atrakcí teenagerů, nicméně příležitosti zde jsou pro všechny nedospělé věkové kategorie a tak je k dispozici i středoškolákům. Třeba si oni najdou svou zábavu, uvolní adrenalin a přetlak, posílí svou fyzickou kondici, vytrénují obratnost nebo pod., zvláště když je to na čerstvém vzduchu polabské vesničky.
Velmi podobná situace je i s kontaktními výběhy – hlazení a krmení zvířat je sice prioritně pro menší děti, ale zakázáno není nikomu a tak je využíváno i staršími – mládeží nebo třeba i partnerskými páry. Zvláště výběh zakrslých holandských koz bývá v plné permanenci. Kozy je možné krmit, ovšem jen speciálním nekalorickým krmivem, které se za symbolických 10 Kč prodává v pokladně zoo.

Adopce
Mezi všemi druhy škol je oblíbená také možnost adopce. Mnoho škol si v minulosti vybralo některé z našich zvířat a to pak adoptovalo. Adoptivní rodič (ať jednotlivec nebo škola) obdrží adopční listinu, je uveden na internetových stránkách (případně s odkazem na školní web) a má svou cedulku na výběhu či kleci adoptovaného zvířátka. Kromě adopce je obdobným způsobem možné také sponzorovat sochy vyhubených zvířat.

Brigáda
Pro studenty, především z příbuzných oborů, existuje příležitost prázdninových brigád nebo povinných praxí. Tato možnost je však omezená na poměrně malé množství zájemců, proto, máte-li zájem, kontaktujte nás s předstihem. Můžete nám napsat e-mailem, svou šanci však zvýšíte osobním jednáním.

Praktické informace

Cena přednášky je velmi symbolická, přičemž doprovod je za symbolickou korunu (viz. vstupné) a parkoviště máme pro auta i autobusy. V létě je v zoo v provozu stánek s občerstvením, celoročně (i mimo sezónu) lze v pokladně zakoupit nápoje a mražené výrobky a také množství suvenýrů, propagačních materiálů atd.

Co máme pro SŠ na internetu

Ke stažení
Na těchto stránkách je možnost zdarma si stáhnout několik různých tématických vědomostních úkolů, které stačí v libovolném množství vytisknout z PDF souboru a pak si jimi lámat hlavu. Většina z těchto souborů je primárně určena nižším stupňům škol – školkám nebo základním školám, ale i pro středoškoláky tu nějaký úkol je (viz. stránka ke stažení).

Kvíz
Velmi unikátním prvkem našich stránek je speciální vědomostně zábavní kvíz. Je nesmírně oblíbený zvláště proto, že je sestaven na principu jednoduché počítačové hry (několik vědomostních úrovní, 3 základní životy, bonusové životy, body, tabulka nejlepších...). Obsahuje přírodopisné či zoologické otázky několika různých druhů (slovní otázky, obrázkové otázky, mapy výskytu, spojovačky atd.) rozdělených do celkem 10 složitostních stupňů (levelů). Ojedinělost kvízu je v tom, že ačkoli je pro jednu kompletní hru potřeba 100 otázek, kvíz jich obsahuje okolo 1.200. Otázky se načítají v náhodném pořadí (vždy však podle složitosti), čímž je prakticky každá hra zcela jiná – pokaždé jsou odlišné otázky. Je tak možné hru dokola opakovat a pořád bude jiná. Neomezené množství kvízů v jednom jediném... Tím se neomrzí a je využitelnější i v rámci výuky. Z počátku jsou otázky sice až triviálně snadné, ale náročnost se velmi stupňuje a od nějakého pátého kola již značně přituhuje. Pokud se dostanete dál, čeká vás důkladné prověření znalostí, poslední kola jsou velmi obtížná a jistě zaměstnají mozkové závity každého hráče. Věřte, že jen velmi málo nejlepších uvidí stou otázku!!! Na odpověď není žádný časový limit a je tedy možné ji dohledávat například na internetu. To rozvíjí počítačovou gramotnost, ale hlavně je to také forma učení.
Přečtěte si podrobné informace o kvízu a vyzkoušejte ho – budete překvapeni, jak nesnadné je prokousat se jím až na konec...

Karty zvířat
Pro všechny studenty zabývající se přírodovědou budou cennou pomůckou tzv. karty zvířat - část Naše zvířata, kde si podle jednotlivých kategorií (savci, ptáci...) vyberete jakékoli zvíře a přečtete o něm kompletní informace. Jsou poměrně obsáhlé, ovšem velmi přehledně rozčleněné podle jednotlivých témat (popis, rozměry, rozšíření, rozmnožování...). Téměř u všech zvířat jsou také fotografie a s výjimkou ryb i zvuky – někdy jen jeden, většinou však hned několik různých zvuků zvířat, které lze přehrát přímo ze stránky. Tato část stránek je velmi dobře využitelná také při samotné návštěvě zoo, coby samoprůvodce - prostřednictvím tabletu (v zoo je bezplatná Wi-Fi). Přečtěte si více o kartách zvířat.

Co možná nevíte
Pro středoškoláky asi nejpřínosnější částí webu, je vedle kvízu právě sekce Co možná nevíte. Je zde mnoho zajímavých článků – o tématech, která nejsou zcela běžná a leckdy ani snadno dohledatelná na internetu. Jsou to jednak texty o zvířatech (velmi populární je např. obsažný článek o rozmnožování vačnatců a ptakořitných), ale také texty o dalších – příbuzných i zcela jiných tématech. Najdete zde mnoho informací o Labi (včetně takových, které jste dosud netušili), kompletní seznam labských ryb a mihulí (který na internetu dosud nikde není), zcela vyčerpávající a kupodivu velmi zajímavý přehled živočišných textilních vláken (dozvíte se třeba i o vlně ze psů, výrobě vláken z krabů, mušlí nebo o zpracování pavoučích vláken), stejně tak je zde excelentní článek o jednom z nejvýznamnějších, ačkoli dnes poněkud zapomenutém českém cestovateli Tadeáši Haenkem (tyto údaje se staly dokonce učební předlohou ZŠ v rodišti cestovatele nebo zdrojem pro vydání tiskovin u příležitosti jeho 250. výročí narození). Zpracovaných je více zajímavých témat, můžete najít i další články... Křováci, Maskarény, Dr. David Livingstone, Olivier „La Buse“ Levasseur (největší pirát všech dob) atd.

Okénko básníka
Ve stejné sekci je také jedna velmi speciální část (kterou se asi nemůže pochlubit žádná jiná zoo) – tzv. Okénko básníka. Je zde mnoho roztomilých básniček a říkadel, pohádka, fejetonky atd. – vše o zvířatech nebo přírodě a vše od současného českého básníka a spisovatele, nymburského rodáka a velkého příznivce naší zoo Jiřího Tepera. Zaměření je sice hlavně na děti, ale jsou to opravdu hezké verše, které jistě potěší každého.

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme spoustu příjemných zážitků.

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby