Rodiny

Jak je zoo připravená na rodiny

Každá zoologická zahrada je pro děti neopakovatelným zážitkem, nejinak je to i s naší zoo. Pokud se návštěva děje v kruhu rodinném, zážitek se násobí. Sdílená rodost je vždy silnější a větší. Naše zoo se těší se velké popularitě a oblibě (nejen) mezi rodinami s dětmi, k čemuž je výborně přizpůsobená. Je z větší části kontaktní, vládne tu přátelská až rodinná atmosféra pohodového českého venkova, děti se mohou pohybovat do jisté míry sami, přičemž jsou stále nadohled a neztratí se. Také mají méně příležitostí pro nějaký ten průšvih nebo klukovinu či jinou nepatřičnost, přičemž ovšem nejsou ochuzeni o zážitky ani o vydovádění se. Ideální místo pro rodinný výlet. Většina rodičů si také velmi cení, že nemusí našlapat mnoho kilometrů, jako ve velkých zoo. Do zoo rodiče chodí téměř bez výjimky právě kvůli svým ratolestem, proto je pro ně menší zoo výbornou alternativou – splní si „rodičovskou povinnost“ a nejsou z toho unavení a na týden zničení. Vlk se nažere a koza zůstane celá... Přitom je i v menší zoo dostatek možností jak děti zabavit na dlouhé hodiny.

Dětské hřiště
Od května 2014 můžeme dětem nabídnout kupu zábavy a herních aktivit na našem novém hřišti, které patří mezi absolutně nejkrásnější a největší, jaké lze v českých zoo najít. Jsou zde příležitosti pro všechny dětské věkové kategorie a tak si i vaše ratolesti najdou to své a dosyta se vydovádí. Aktivity dětského hřiště rozvíjí u dětí fyzickou zdatnost, zvyšují obratnost i podporují přemýšlivost, a to vše na čerstvém vzduchu polabské vesničky.

Kontaktní výběhy
V zoo je několik kontaktních výběhů - děti mohou vlézt k morčátkům, želvám nebo kozičkám a všechna ta zvířátka si pohladit. Zvláště na chlapce s divočejším naturelem je však třeba dohlížet – občas hraní s morčátky nebo želvami hraničí až s týráním. Želvy nejsou autíčka, s nimiž se dá jezdit, morče si s dětmi nechce hrát na honěnou ani být součástí chlapecké přetahované. Na druhou stranu je to ideální příležitost, kdy a jak dětem vštípit, že zvířátka jsou také živé bytosti, které cítí a vnímají bolest, strach či stres. A podle toho se s nimi musí zacházet. Kontakt se zvířaty má na děti pozitivní vliv, pokud je v rozumné míře.
Děti mohou také krmit naše zakrslé kozičky, ovšem jen speciálním nekalorickým krmivem, které se za symbolických 10 Kč prodává v pokladně zoo (nekalorické krmivo je velmi důležité, neboť brání přejídání koz a následným zdravotním komplikacím).

Kolekce soch vyhubených zvířat
Velmi ojedinělá je v naší zoo kolekce betonových vyhubených zvířat. Žádní dinosauři, ale zvířata, která jsme vyhubili mi lidé během posledních pár set let (některá dokonce v posledním desetiletí). Tato kolekce je tak ojedinělá, že ji nenajdete nikde jinde v republice a v takovém rozsahu ani v Evropě a dost možná ani na světě. Děti i rodiče zde v životní velikosti vidí zvířata, která nejen, že již nežijí, ale která patří k velkým vzácnostem i ve světových muzeích. V naší zoo mají všichni možnost dostat se k takovým zvířatům do bezprostřední blízkosti - na dotek. Mohou si na sochy sáhnout i se s nimi vyfotit, čehož je hojně využíváno – fotí se zde jednotlivci, páry i celé skupiny, děti, mládež i stařík s vnoučkem. Bezpočet škol se skupinově zvěčňuje u pratura, zeber, doda, tučňáků atd., stejně tak celé rodiny nebo alespoň všichni potomci. I tady je však třeba na děti dohlížet – sochy jsou pro ně velkým lákadlem, ovšem lézt na ně je zakázáno. Jednak kvůli poškození a jednak kvůli možným úrazům. Jsou to vděčné fotoobjekty a především názorné vzdělávací pomůcky, nikoli prolézačky.
Sbírka vyhubených zvířat je navíc doplněná i o několik soch domorodých lidí a tak je možné pořídit fotografii např. i s nejstarším člověkem planety – s Křovákem. Máte-li zájem, přečtěte si více o této kolekci soch vyhubených zvířat, včetně toho jak se zrodil nápad na její zhotovení nebo jak se sochy vyrábí.

Mendelovo ekocentrum

V květnu 2014 zoo otevřela také nové moderní ekocentrum, kde jsou učebny či posluchárny, sociální zařízení, občerstvení, ale hlavně, kde jsou organizovány různé akce a přednášky na téma životní prostředí, ekologie apod. Hlavní zaměření je samozřejmě na školní mládež, ale obecně nejsou dveře zavřené nikomu.

Adopce
Mnozí jednotlivci, rodiny i skupiny podporují naší zoo prostřednictvím adopce zvířat. Vyberou si některé z našich zvířat a to pak adoptují, buď pro sebe, nebo nejčastěji pro potomky. Adoptivní rodič obdrží krásnou adopční listinu, je uveden na internetových stránkách (případně s odkazem na stránky) a má svou cedulku na výběhu či kleci adoptovaného zvířátka. Kromě adopce je obdobným způsobem možné také sponzorovat sochy vyhubených zvířat.

Praktické informace

K dispozici je velké parkoviště. V létě jsou v zoo v provozu dva kiosky a jedno větší bčerstvení s venkovním posezením, celoročně (mimo sezónu obvykle jen o víkendech) lze v pokladně zakoupit nápoje a mražené výrobky a také množství suvenýrů, propagačních materiálů atd.

Co máme pro rodiny na internetu

Ke stažení
Soubory ke stažení jsou připraveny cíleně pro různé typy škol, ale i kdokoli jiný si zde může zdarma stáhnout několik různých tématických vědomostních úkolů – od omalovánek, přes všelijaké spojovačky a doplňovačky až po obtížnější úlohy. Jsou pro různé věkové kategorie, čili každý si najde to, co je vhodné právě pro jeho potomky. Soubor PDF stačí pouze stáhnout a vytisknout a hned máte na nějaký čas zábavu pro vlastní děti. (viz. stránka ke stažení).

Kvíz
Velmi unikátním prvkem našich stránek je speciální vědomostně zábavní kvíz. U dětí je zvláště oblíbený, jelikož je sestaven na principu počítačové hry (několik vědomostních úrovní, 3 životy, body, tabulka nejlepších...). Obsahuje přírodopisné či zoologické otázky několika různých druhů (slovní otázky, obrázkové otázky, mapy výskytu, spojovačky atd.) rozdělených do celkem 10 složitostních stupňů (levelů). Ojedinělost kvízu je v tom, že ačkoli je pro jednu kompletní hru potřeba 100 otázek, kvíz jich obsahuje okolo 1.200. Otázky se načítají v náhodném pořadí (vždy však podle složitosti), čímž je prakticky každá hra zcela jiná – pokaždé jsou odlišné otázky. Je tak možné hru dokola opakovat a pořád bude jiná. Tím se neomrzí je využitelnější i jako dlouhodobější zábava. Z počátku jsou otázky až triviálně lehké, ale náročnost se stupňuje, poslední kola už jsou velmi obtížná a jistě zaměstnají celou rodinu. Kvíz není ani zdaleka jen dětskou zábavou s dětsky snadnými otázkami. Naopak otázky gradují do takové obtížnosti, že s nimi budou mít, co dělat i rodiče, proto je kvíz velmi vhodnou celorodinnou zábavou, umožňující také vzájemné soutěžení. Navíc není na odpověď žádný časový limit a je tedy možné ji dohledávat například na internetu, což rozvíjí nejen počítačovou gramotnost, ale hlavně je to nenásilná forma učení.
Přečtěte si podrobné informace o kvízu...

Karty zvířat
Tzv. karty zvířat - část Naše zvířata, jsou cennou učební pomůckou hlavně pro žáky ZŠ, ale taktéž mohou být skvělou zábavou pro vaše děti. Jde o kompletní přehled všech zvířat, která jsou v naší zoo. U každého jsou obsáhlé informace, všechny velmi přehledně rozčleněné podle jednotlivých témat (popis, rozměry, rozšíření, rozmnožování...). Téměř u všech zvířat jsou také fotografie a s výjimkou ryb i zvuky – někdy jen jeden, většinou však hned několik různých zvuků zvířat, které lze přehrát přímo ze stránky. Tato část stránek je vhodná k běžné četbě, zábavě, seznámení se se zoo, ale výborná je hlavně při samotné návštěvě zoo, coby samoprůvodce s pomocí tabletu (v zoo je bezplatná Wi-Fi). Přímo u výběhu, či klece každého zvířete máte okamžitě k dispozici zcela kompletní a přehledně tříděné údaje o zvířeti – včetně fotek a zvuků. Tím vaše návštěva zoo dostane ihned nový rozměr. Přečtěte si více o kartách zvířat.

Co možná nevíte
Další vítanou zábavou může být sekce Co možná nevíte. Je zde mnoho zajímavých článků – o tématech, která nejsou zcela běžná a leckdy ani snadno dohledatelná na internetu. Jsou to jednak texty o zvířatech (velmi populární je např. obsažný článek o rozmnožování vačnatců a ptakořitných), ale také texty o dalších – příbuzných i zcela jiných tématech. Najdete zde mnoho informací o Labi (včetně takových, které jste dosud netušili), zcela vyčerpávající a kupodivu velmi zajímavý přehled živočišných textilních vláken (dozvíte se třeba i o vlně ze psů, výrobě vláken z krabů, mušlí nebo o zpracování pavoučích vláken), stejně tak je zde excelentní článek o jednom z nejvýznamnějších, ačkoli dnes poněkud zapomenutém českém cestovateli Tadeáši Haenkem (tyto údaje se staly dokonce učební předlohou ZŠ v rodišti cestovatele nebo zdrojem pro vydání tiskovin u příležitosti jeho 250. výročí narození). Najít můžete i řadu dalších článků... Křováci, Maskarény, Dr. David Livingstone, Olivier „La Buse“ Levasseur (největší pirát všech dob) atd. – vše poučné i zábavné pro každého – pro děti i rodiče.

Okénko básníka
Jedna velmi speciální část webu (kterou se asi nemůže pochlubit žádná jiná zoo) je tzv. Okénko básníka. Je zde mnoho roztomilých básniček a říkadel, pohádka, fejetonky atd. – vše o zvířatech nebo přírodě a vše od současného českého básníka a spisovatele, nymburského rodáka a velkého příznivce naší zoo Jiřího Tepera. Tato část potěší zejména menší děti, ale jsou to tak nádherné a milé verše, že se jistě zalíbí i ostatním.

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby