Ostatní skupiny

Jak je naše zoo připravená na ostatní skupiny

Obecně lze říci, jsme více méně připraveni na jakoukoli skupinu či sortu lidí. Avšak říci jednoznačně, jak konkrétně jsme připraveni na ostatní skupiny nelze, jelikož ostatní skupiny představují velmi široké spektrum, které nelze shrnout do jedné škatulky. Všechny tyto skupiny se mohou lišit nejen co do počtu, ale také věkově nebo třeba svým zaměřením. Může jít o příměstské nebo jiné dětské tábory, stejně jako o firmu či podnik, ale také třeba klub turistů nebo jinou zájmovou skupinu. Některé aktivity a možnosti mohou být společné všem, jiné budou rozdílné.

Komentované prohlídky
Komentovaná prohlídka zoo je typickým prvkem, který využívají všechny skupiny bez rozdílu věku, pohlaví nebo zaměření. Již dávno si získala množství příznivců napříč generacemi i sociálními vrstvami. Využívají je jak školy, tak senioři, ale také třeba podniky, zájmová uskupení apod. Poutavý, výchovně vzdělávací výklad je uzpůsoben všem věkovým skupinám. Pro ty mladší je podáván zábavnou či soutěžní formou, pro starší jde o poutavé faktické a přitom zajímavé a vtipné povídání. Komentovaná prohlídka zoo rozšiřuje znalosti, ale stajně tak člověka i pobaví. Návštěvníci jsou aktivně zapojováni do diskuze, případně i kontaktu se zvířaty. Bohužel však jsou tyto přednášky natolik žádané, že jsme schopni jen s obtížemi kapacitně uspokojit poptávku. Proto je nezbytné objednat se a domluvit termín s dostatečným předstihem.
Způsob objednání komentované prohlídky najdete na stránce Kontakt.

Kolekce betonových soch vyhubených zvířat
Kolekce betonových soch vyhubených zvířat je dalším univerzálním prvkem pro všechny, navíc také velmi ojedinělým. Žádní dinosauři, ale zvířata, která jsme vyhubili mi lidé během posledních pár set let (některá dokonce v posledním desetiletí). Tato kolekce je tak ojedinělá, že ji nenajdete nikde jinde v republice a v takovém rozsahu ani v Evropě a dost možná ani na světě. Pro učitele je to snad nejlepší učební pomůcka jak děti seznámit s problémem hubení zvířat a zániku druhů – s ničením jejich přirozeného prostředí, s nadměrným lovem apod. Děti i dospělí zde v životní velikosti vidí zvířata, která nejen, že již nežijí, ale která patří k velkým vzácnostem i ve světových muzeích. Na sochy si návštěvníci mohou nejen sáhnout i se s nimi vyfotit, čehož je hojně využíváno – bezpočet návštěvníků se skupinově i jednotlivě zvěčňuje u pratura, zeber, doda, tučňáků atd. Lezení na ně je zakázáno. Jednak kvůli poškození a jednak kvůli možným úrazům. Jsou to vděčné fotoobjekty a především názorné vzdělávací pomůcky, nikoli prolézačky.
Sbírka vyhubených zvířat je navíc doplněná i o několik soch domorodých lidí a tak je možné pořídit fotografii např. i s nejstarším člověkem planety – s Křovákem. Máte-li zájem, přečtěte si více o této kolekci soch vyhubených zvířat, včetně toho jak se zrodil nápad na její zhotovení nebo jak se sochy vyrábí.

Adopce
I adopce je oblíbená nejrůznejšími skupinami - školními třídami (i bvalými spolužáky), sportovními kluby nebo firmami a podniky. Samozřejmě prostřednictvím adopcí naší zoo podporují i mnozí jednotlivci či rodiny. Vyberou si některé z našich zvířat a to pak adoptují, buď pro sebe, pro partnera, nebo potomky, vnoučata, či přátele a kamrády. Adoptivní rodič obdrží krásnou adopční listinu, je uveden na internetových stránkách (případně s odkazem na stránky) a má svou cedulku na výběhu či kleci adoptovaného zvířátka. Kromě adopce je obdobným způsobem možné také sponzorovat sochy vyhubených zvířat. Pro sponzory a adoptivní rodiče pořádáme také jednou ročně speciální akci Den adoptivních roddičů.

Pro dětské skupiny (dětské tábory, příměstské tábory, zájmové dětské kolektivy a kroužky atd.)

Aktivit pro děti je v zoo pochopitelně nejvíce a to pro každou věkovou kategorii. Všechny dětské kolektivy mohou využít jakýchkoli možností, které platí pro školky a školy (viz. Mateřské školy, Základní školy, Střední školy). Od velkého dětského hřiště, přes kontaktní zvířata, či ekocentrum až třeba po brigády (u straších dětí) nebo oblíbené výukové programy v Mendelově ekocentru (a domluvit se dají i jiná konkrétní témata nebo přednášky "na míru".

Pro dospělé skupiny (firmy, podniky, kluby, zájmové spolky atd.)

Kromě aktivit jmenovaných u jiných skupin jde např. o různé přednášky (v učebně) na předem domluvené téma a to včetně kontaktu se zvířaty. Možná je i speciální přednáška o samotné Zoo Chleby a její historii, případně diskuze, či beseda s některými zaměstnanci, zejména jde však o speciální na míru šité podnikové akce a večírky nebo různé oslavy, svatby a podobné příležitosti.

Smíšené nebo speciální skupiny

I tyto skupiny mohou využít většinu aktivit uvedených u jiných skupin, ale jsou zde také nejrůznější akce pořádané průběžně během roku. Ty jsou buď všeobecné - vhodné pro kohokoli, tedy i nejrůznější skupiny nebo zaměřené na nějakou speciální cílovou skupinu - např. Noc snů pro hendikepované a dlouhodobě nemocné děti nebo třeba akce k Mezinárodnímu dni bez kalhotek, kterou ocení především mladší ročníky, zejména vyznavači chození "na ostro".

Praktické informace

Cena komentované prohlídky i výukových programů je velmi symbolická. Máme velké parkoviště pro auta i autobusy. V létě jsou v zoo v provozu dva kiosky a jedno větší bčerstvení s venkovním posezením, celoročně (mimo sezónu obvykle jen o víkendech) lze v pokladně zakoupit nápoje a mražené výrobky a také množství suvenýrů, propagačních materiálů atd.

Co máme pro skupiny na inernetu

Kvíz
Velmi unikátním prvkem našich stránek je speciální vědomostně zábavní kvíz. Zvláště oblíbený je u dětí, jelikož je sestaven na principu počítačové hry (několik vědomostních úrovní, 3 životy, body, tabulka nejlepších...), nicméně rozhodně nejde o ryze dětskou zábavu - otázky v posledních kolech dají zabrat i dospělým /pokud je vůbec zdolají). Kvíz obsahuje přírodopisné či zoologické otázky několika různých druhů (slovní otázky, obrázkové otázky, mapy výskytu, spojovačky atd.) rozdělených do celkem 10 složitostních stupňů (levelů). Ojedinělost kvízu je v tom, že ačkoli je pro jednu kompletní hru potřeba 100 otázek, kvíz jich obsahuje okolo 1.200. Otázky se načítají v náhodném pořadí (vždy však podle složitosti), čímž je prakticky každá hra zcela jiná – pokaždé jsou odlišné otázky. Je tak možné hru dokola opakovat a pořád bude jiná. Tím se neomrzí a je využitelnější i v rámci výuky. Z počátku jsou otázky až triviálně lehké, ale náročnost se velmi stupňuje, poslední kola už jsou velmi obtížná a jistě zaměstnají každého - velmi pravděpodobně i celý kolektiv. Na odpověď není žádný časový limit a je tedy možné ji dohledávat například na internetu, což rozvíjí nejen počítačovou gramotnost, ale hlavně je to nenásilná forma učení.
Náš tip pro použití kvízu ve skupinách (pro hru a zároveň vzdělávání): hraje celý kolektiv, jako jeden hráč – o otázkách se diskutuje mezi jednotlivými účastníky (proč zrovna odpověď A, proč ne B...), pokud ani celá skupina neví, pokusí se logicky vybrat správnou odpověď (vždy je na výběr z několika možností) nebo ji hledá na internetu. Tímto způsobem se intenzivně učí a vzdělávají všichni najednou (aniž by to vnímali) a také to utužuje kolektiv a zlepšuje vzájemnou komunikaci.
Přečtěte si podrobné informace o kvízu...

Karty zvířat
Karty zvířat (viz. kategorie Naše zvířata) jsou koncipované tak, aby vyhovovaly jak školám, coby cenná učební pomůcka, tak všem návštěvníkům coby pomůcka "samoprůvodcovství" (pomocí tabletu - v zoo je bezplatná Wi-Fi). Kždyý si podle jednotlivých kategorií (savci, ptáci...) může nalézt jakékoli zvíře a přečíst si o něm kompletní informace, které jsou poměrně obsáhlé, ovšem velmi přehledně rozčleněné podle jednotlivých témat (popis, rozměry, rozšíření, rozmnožování...). Téměř u všech zvířat jsou také fotografie a s výjimkou ryb a několika málo dalších zvířat i zvuky – někdy jen jeden, většinou však hned několik různých zvuků zvířat, které lze přehrát přímo ze stránky. Přečtěte si více o kartách zvířat.

Co možná nevíte - zajímavosti a vzdělávací články
V části co možná nevíte je mnoho velmi zajímavých článků, které je možné výborně využít k výuce. Jak výuce přírodopisu, tak i jiných předmětů, jelikož kromě článků o zvířatech je k dispozici i několik dalších textů – o Livingstonovi, o velmi významném, ačkoli téměř zapomenutém českém cestovateli Tadeáši Haenkem, o Křovácích, o Labi, o Maskarénách, o živočišných textilních vláknech....

Okénko básníka
Jedna velmi speciální část webu (kterou se asi nemůže pochlubit žádná jiná zoo) je tzv. Okénko básníka. Je zde mnoho roztomilých básniček a říkadel, pohádka, fejetonky atd. – vše o zvířatech nebo přírodě a vše od současného českého básníka a spisovatele, nymburského rodáka a velkého příznivce naší zoo Jiřího Tepera. Tato část potěší zejména menší děti, ale jsou to tak nádherné a milé verše, že se jistě zalíbí i ostatním.

Ke stažení
Několik různých tématických vědomostních úkolů - stačí jen stáhnout PDF soubor, vytisknout jej (v libovolném množství) a pak si tím lámat hlavu. Většina z těchto souborů je primárně určena školám a školkám, nicméně využít je mohou i kterékoli ostatní skupiny či jednotlivci. Potřebujete-li zabavit děti, jsou zde soubory právě pro vás (viz. stránka ke stažení).

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme spoustu příjemných zážitků.

ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby