O sponzorství

Soch vyhubených zvířat
 

Co nás k tomu vedlo?

Jen chvíli poté, co se v naší zoo začaly objevovat sochy (nejen) vyhubených zvířat, projevilo několik návštěvníků zájem sponzorovat některé z nich stejně jako živá zvířata. Nejprve jsme to brali jako legraci, tím spíš, že největší zájem byl o ženu z etnika Kafrů. Ovšem jak sochy přibývaly, přibývalo i dotazů na sponzorství... Nakonec jsme si řekli proč vlastně ne... Výroba soch je velmi zdlouhavá, náročná a nákladná a výdaje jsou i se sochami již hotovými... Neobejdou se bez údržby. Nástřik je třeba obnovit každé jaro. Ačkoli je na sochy zakázáno lézt, nelze to uhlídat a tak občas dochází i k nějakým poškozením. Za sezónu se různé šrámy a odlomené kousky nakupí, a tak je napřesrok, co opravovat...

Jak to funguje?

Adopce soch není samozřejmě možná, nelze adoptovat kus železobetonu a přispívat mu na krmení, nicméně sponzorství možné je. Ponechali jsme podmínky obdobné těm při adopci. Rozdíl je především v tom, že sponzorský příspěvek nepůjde na krmení zvířat, nýbrž na údržbu soch (barvy, materiál na opravu i samotná oprava), případně na tvorbu dalších. Ovšem to jen v případě velkého zájmu, jelikož jde opravdu o velmi nákladnou záležitost, kterou si v současné době (při budování nové části zoo) nemůžeme dovolit (pro zajímavost např. pár očí na pratura stojí téměř 6.000,- Kč). Druhý rozdíl mezi adopcí živých zvířat a sponzorstvím soch je v částce - jde o příspěvek v libovolné výši - z administrativních důvodů však nejméně 500,- Kč (menší částka je neefektivní, vzhledem k administraci s ní spojenou). Vše ostatní odpovídá adopci - sponzor si sám zvolí sochu, u které bude mít svou sponzorskou cedulku, obdrží sponzorský certifikát a jako sponzor bude také zapsán na internetové stránky (na seznam sponzorů a na stránku toho kterého zvířete).

Na rozdíl od adopce je sponzorská částka zcela libovolná (z administrativních důvodů však nejméně 500,- Kč). Platnost sponzorství (umístění sponzorské cedulky, uvedení na internetových stránkách ZOO Chleby atd.) je stanovena na 1 měsíc za každých 50,- Kč. V individuálních případech je možné domluvit i jiné konkrétní podmínky (např. delší platnost sponzorství nebo pod.). Sponzor na příspěvek obdrží samozřejmě i veškeré doklady.

Jak postupovat?

Bohužel je na sponzorství ze zákona nutné uzavřít darovací smlouvu, což celý proces poněkud komplikuje, přesto jsme připravili poměrně snadný způsob sponzorství:
1) stáhněte si formulář s darovací smlouvou v PDF a vyplňte několik kolonek (je to velmi snadné - polovina formuláře se vyplní automaticky sama)
2) vyplněný PDF soubor 2x vytiskněte a podepište (v kolonce podpid dárce úplně na konci)
3) odešlete obě podepsaná vyhotovení na adresu ZOO Chleby
4) uhraďte patřičnou částku (bankovním převodem, složenkou nebo hotově - údaje jsou uvedené v PDF souboru)
5) následně Vám poštou přijde sponzorský list a také jedno vyhotovení smlouvy (s podpisem a razítkem zoo)
6) poté bude sponzorská cedulka s Vaším jménem umístěna u vybraného zvířate a taktéž Vaše jméno zapsáno mezi sponzory na internetové stránky

Jiná možnost je vyřídit vše osobně při návštěvě zoo - sdělíte nám vaše požadavky a údaje (které se vyplňují ve výše uvedeném PDF souboru) a spolu vyplníme a vzájemně podepíšeme sponzorskou smlouvu. Platbu lze provést hotově. 

Sochu, u které chcete svoji cedulku (vaše částka bude použita podle aktuální potřeby - tedy na kteroukoli sochu) si můžete vybrat na stránce zvířata k adopci (dole), sponzorský list si vyberte si zde.

Extra možnost

Sponzorství soch vyhubených zvířat skýtá narozdíl od adopce ještě jednu možnost, a sice sponzorovat konkrétní výrobu, ačkoli je to příležitost zřejmě spíše pro firmy...
Původně jsme chtěli soch zhotovit více, pohrávali jsme si s myšlenkou na větší a neméně zajímavá vyhubená zvířata jakými je třeba moa vysoký 3,5 m, orel Hastův s rozpětím křídel 3 m nebo obrovský a unikátní koroun, který dosahoval délky 7 - 9 m, nakonec na to však naše finanční možnosti nestačily. Nejedná se o žádné malé částky, přesto pokud by se našel nějaký štědrý sponzor, je možné domluvit individuální podmínky sponzorství pro konkrétní výrobu. Naše kolekce vyhubených zvířat je celkem unikátní, myslíme si, že je jediná svého druhu a rozsahu v Evropě, přesněji řečeno jsme na internetu nenašli žádnou podobnou ani mimo Evropu. Samozřejmě komerčně úspěšných dinosaurů je mnoho, ale sbírka recentně vyhubených zvířat (tj. v průběhu lidské existence) není zřejmě žádná druhá. To by mohl být důvod uvažování o pomoci v rozšíření této kolekce, která má beze sporu především výchovně vzdělávací funkci.

Máte-li zájem, přečtěte si, jak se zrodil nápad naší kolekce soch vyhubených zvířat, jak se sochy vyrábí a mnoho dalších informací.


Ostatní sponzorství

Sponzorovat je možné teoreticky téměř vše - od staveb, přes nákup materiálu až po provoz...
Je mnoho výdajů, s kterými se zoo musí vypořádat... Pravidelné stavby nových expozic i ostatních zařízení, udržba těch stávajících, tisk propagačních materiálů, nákup stevbních materiálů, nářadí, strojů, laviček, zeleně, krmiva atd., ale také mnohem méně viditelné provozní výdaje... od energií, paliva, pohonných hmot, či servisu aut a strojů, přes mzdové náklady, služební cesty, transporty zvířat, členské poplatky v mezionárodních organizacích až třeba po úklid sněhu... V zoo je toho skutečně mnoho, snad z každé oblasti něco... Proto jsme rádi za jakoukoli pomoc, byť malou.
Může jít o obecný sponzoring nebo o sponzorství konkrétní věci. Nabízí se forma finanční, ale sponzorovat lze i materiálně, případně provedením konkrétní služby... Naoplátku zoo nabízí různé formy reklamy - od reklamy na internetových stránkách či na tiskovinách až po umístění reklmaních cedulí či velkoplošných panelů.
Nelze popsat podmínky při tak široké škále možností, musí být domluveny individuálně podle konkrétní situace, proto uvažujete-li o nějaké formě sponzoringu, kontaktujte nás. Děkujeme


ZOO plná zážitků
По-русски Polski Deutsch English
Poslat email Homepage
Zoo Chleby