Naše Envirocentrum

Výzva k výběrovému řízení tzv. malého rozsahu

Neustálá snaha o další rozšíření a zvelebení naší zoo se dvoufázově dočkala velkého úspěchu. Poprvé, když se nám podařilo koupit nový pozemek o rozloze 3,6 ha a složitě jej úředně změnit na rekreační plochu. Po druhé, když jsme po dlouhém úsilí získali finanční grant z Fondu rozvoje venkova z prostředků Ministerstva zemědělství ČR.

V roce 2013 jsme tak mohli s využitím této pomoci začít uskutečňovat základní kroky pro další rovoj zoo na novém pozemku. Již předtím jsme celý nový areál oplotili, zasíťovali, vysázeli na něm tisíce stromků a vybudovali první výběh pro pár velbloudů, tentokrát nám však byl umožněn ještě větší krok. Na cestě ke zlepšování zoo jsme mohli začít budovat nové environmentální centrum, tedy budovu zaměřenou na vše, co nějak souvisí s životním prostředím. Envirocentrum bude zároveň sloužit jako vstupní brána do nové části zoo. Jde o dnes již netypickou budovu selského typu, na které již na první pohled upoutá nápadná došková střecha s velkými volskými oky.

Uvnitř budovy Envirocentra budou dvě moderní učebny či posluchárny, primárně určené pro starší i mladší žáky, ovšem využitelné budou všemi skupinami návštěvníků. Třetí učebna bude imitací staré rakousko-uherské školní třídy, vybavené mj. starými škamny (historickými školními lavicemi) a břidlicovými tabulkami na psaní. Pro děti i pedagogy bude jistě nesmírně zajímavá možnost srovnání průběhu vyučování, jak probíhalo kdysi s tím, které zanjí z dnešního každodenního života. Stejně tak fascinující bude srovnání skromného vybavení tehdejších tříd se současnými, plnými moderních technologií.

V současné chvíli (konec roku 2013) je budova Envirocentra těsně před dokončením. Probíhají poslední vnitřní práce a nastává čas na přemýšlení o programu a jeho zajišťování. Definitivní podoba výukových i vzdělávacích programů bude teprve zhotovena a sjednocena ve spolupráci s příslušnými lektory. Již teď je však možné prozradit, že bude podle hesla „unce praxe je více než tuna teorie“ nebo podle známého Komenského „škola hrou“. Výuka studentů bude probíhat z větší části přímo v zoo, kde se budou moci starat o zvířata na dětském statku. Tím se seznámí nejen s prací v zemědělství, ale i s historií využití domácích plemen zvířat. Velmi podobné to bude i v případě další výuky.


Celý objekt Envirocentra je již delší dobu částečně v provozu. Funguje nová pokladna, WC, nový obchod se suvenýry a také s obřími akvárii, nové občerstvení s venkovním posezením, funguje již také malá výstavní síň a nyní (2016) otvíráme i Mendelovo ekologické centrum, které slouží jako učebna pro děti, ale mimo dobu výuky sem mohou i běžní návštěvníci. Mendelovo centrum je vybaveno mnohými terárárii, vitrínami a podobními chovními zařízeními se spoustou zvířat (převážně plazi, hmyz, obojživelníci a hlodavci).

Více obrázků Envirocentra (od stvaby po vnitřní zařízení) ve fotogalerii.

ZOO plná zážitků
По-русски Deutsch По-русски
Poslat email Homepage
Zoo Chleby